เครื่องมือที่องค์กรนิยมใช้ในการพัฒนาพนักงาน

สัปดาห์ที่แล้วได้ทำ poll หนี่งชิ้นใน Line Open Chat เพื่อที่จะสอบถามถึงเครื่องมือที่องค์กรนิยมใช้ในการพัฒนาพนักงานจริงๆ ว่ามีอะไรบ้าง สาเหตุที่สอบถามในเรื่องนี้ก็เนื่องมาจาก ปัจจุบันมีเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานเกิดขึ้นมากมาย หลายองค์กรมีการนำเอาเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้กันมาก แต่ในความเป็นจริง ไม่มีใครใช้เครื่องมือเหล่านั้นอย่างจริงจัง ก็เลยทำ Poll ขึ้นมา ซึ่งผลที่ได้ก็ออกมาดังต่อไปนี้ อ่านเพิ่มเติม “เครื่องมือที่องค์กรนิยมใช้ในการพัฒนาพนักงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑