อยากให้พนักงานเติบโตที่นี่ หรือจะให้ไปโตที่อื่น

ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุที่ว่า การแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น ต้องการพนักงานฝีมือดีมากขึ้น มีการต้องการตัวคนเก่งกันแทบจะทุกองค์กร แต่ถ้าในอดีตองค์กรไม่เคยที่จะวางแผนการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ผลก็คือ ปัจจุบันเราจะพบว่ามีหลายองค์กรที่ประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนพนักงานที่มีฝีมืออย่างมาก เนื่องจากคนเก่าแก่กำลังจะเกษียณอายุ แล้วไม่มีผู้สืบทอดตำแหน่งแทน ทำให้องค์กรขาดช่วง และขาดความต่อเนื่องในการทำธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม “อยากให้พนักงานเติบโตที่นี่ หรือจะให้ไปโตที่อื่น”

การเลื่อนตำแหน่งและการเติบโตตามสายอาชีพ ต้องมั่นใจว่าเลื่อนขึ้นไปแล้ว ทำงานที่ยากขึ้นได้จริง

แม้ว่าเทคโนโลยีและความทันสมัยในระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็นระบบการสรรหาคัดเลือกที่ใช้ AI เข้ามาช่วย ระบบการพัฒนาพนักงานที่มี Platform ต่าง ๆ มีการเก็บข้อมูลการพัฒนาพนักงานแต่ละคนอย่างเป็นระบบ อีกทั้งระบบงาน HR ด้านอื่น ๆ ที่มีเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกอย่างมากมาย แต่เรื่องของความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการเลื่อนตำแหน่งพนักงานในองค์กรเอง ก็ยังคงมีปัญหาติดขัด และไม่ได้ดั่งใจผู้บริหารอยู่เช่นเดิม อีกทั้งนับวันยิ่งมีปัญหาหนักขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าเราไม่เข้าไปแก้ไขและวางระบบให้ชัดเจนและเป็นธรรม

อ่านเพิ่มเติม “การเลื่อนตำแหน่งและการเติบโตตามสายอาชีพ ต้องมั่นใจว่าเลื่อนขึ้นไปแล้ว ทำงานที่ยากขึ้นได้จริง”

หาคนทดแทนไม่ได้ หา Successor ไม่เจอ ทำอย่างไรดี

เรื่องของการพัฒนาพนักงานเป็นเรื่องที่สำคัญ และต้องทำอย่างต่อเนื่อง ถ้าองค์กร และผู้บริหารองค์กร อยากให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน นี่คือ หนึ่งในปัจจัยที่จะไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ ก็คือ เรื่องของการวางแผนพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง และอย่างเข้มข้น อ่านเพิ่มเติม “หาคนทดแทนไม่ได้ หา Successor ไม่เจอ ทำอย่างไรดี”

Career Path ทำอย่างไรให้ได้ผล ตอนที่ 1: สาเหตุที่ทำให้ Career Path ไม่ได้ผล

เมื่อพูดถึงความก้าวหน้าในการทำงาน ผมเชื่อว่า ทุกคนต้องนึกถึงคำว่า Career Path ซึ่งระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพนี้ เป็นระบบที่องค์กรหลายแห่ง พยายามที่จะสร้างขึ้นมา เพราะเชื่อว่า มันจะทำให้พนักงานมีโอกาสเติบโตในองค์กร มีความก้าวหน้าในองค์กร ซึ่งเรื่องของความก้าวหน้านี้ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ และความผูกพัน รวมถึงเป็นการช่วยเก็บรักษาคนเก่งไว้ ให้อยู่ทำงานกับองค์กรอย่างมีคุณค่า อ่านเพิ่มเติม “Career Path ทำอย่างไรให้ได้ผล ตอนที่ 1: สาเหตุที่ทำให้ Career Path ไม่ได้ผล”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑