ยุคนี้ ใครที่ จดจ่อกับงานที่ทำได้ดีกว่า จะเป็นผู้ที่ได้เปรียบกว่า

มีงานวิจัยจากทาง SHRM และจากทาง Harvard Business Review รวมถึงหนังสืออีกหลายเล่มที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของ Productivity ได้ระบุไว้ว่า ยุคนี้เป็นยุคที่คนเราทำงานได้น้อยลงกว่าในอดีตมาก ทั้งๆ ที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากกว่าในอดีตตั้งเยอะ แต่คนกลับมีสมาธิจดจ่อในการทำงานน้อยลงไปเยอะ อ่านเพิ่มเติม “ยุคนี้ ใครที่ จดจ่อกับงานที่ทำได้ดีกว่า จะเป็นผู้ที่ได้เปรียบกว่า”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑