ผู้นำกับ การคิดในเชิงกลยุทธ์ ก็จำเป็นในภาวะวิกฤติเช่นนี้

เมื่อวานได้เขียนเกี่ยวกับประเด็นการสื่อสาร ที่มีความจำเป็นอย่างมากในภาวะวิกฤติ วันนี้ก็มาต่อในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์กัน ในภาวะวิกฤติแบบนี้ เราได้เห็นตัวอย่างที่ดีมาเป็นกรณีศึกษาอีกเช่นเคยว่า เวลาที่เราไม่คิดให้รอบด้าน ไม่มีการวิเคราะห์ผลที่จะได้รับในกรณีที่เราตัดสินใจอะไรก็ตาม ก็มักจะเกิดผลเสียตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำกับ การคิดในเชิงกลยุทธ์ ก็จำเป็นในภาวะวิกฤติเช่นนี้”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑