Core Value ขององค์กรที่เขียนไว้ กับที่ทำจริง ไปด้วยกันหรือไม่

แทบจะทุกองค์กรในยุคนี้ จะต้องมีการทำ Core Value ขององค์กร หรือที่เราเรียกในภาษาไทยว่า ค่านิยมองค์กร เพื่อเป็นตัวบอกกับพนักงานว่า องค์กรของเรานั้นให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้าง และให้พนักงานทำงานภายใต้ค่านิยมที่เรากำหนดไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างความแตกต่างในการ ส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า อ่านเพิ่มเติม “Core Value ขององค์กรที่เขียนไว้ กับที่ทำจริง ไปด้วยกันหรือไม่”

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นจริง และพนักงานปฏิบัติจริง

ผู้บริหารระดับสูงของทุกองค์กรต่างก็อยากที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และฝังรากลึกลงไปในวิถีการทำงานของพนักงานทุกคนทุกระดับ แต่ทำไมบางองค์กรถึงสร้างแทบไม่ได้เลย ทั้งๆ ที่บางองค์กรสามารถสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทำงานได้อย่างฝังรากลึก อ่านเพิ่มเติม “การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นจริง และพนักงานปฏิบัติจริง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑