เมื่อวางตำแหน่งการจ่ายค่าจ้างไว้สูง (P75) เรื่องของการบริหารคนก็ต้องสูงไปด้วย

เรื่องของการวางนโยบายการแข่งขันทางด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือน หรือที่เรามักจะใช้ค่าสถิติเป็นตัวบอก เช่น วางตำแหน่งการแข่งขันทางด้านค่าตอบแทนไว้ที่ Percentile ที่ 50 ก็แปลว่า เราวางตำแหน่งไว้ในลักษณะที่แข่งขันได้กับตลาด อยู่ในระดับเดียวกับตลาดทั่วไป อ่านเพิ่มเติม “เมื่อวางตำแหน่งการจ่ายค่าจ้างไว้สูง (P75) เรื่องของการบริหารคนก็ต้องสูงไปด้วย”

การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์ ทำกันอย่างไร

อีกเรื่องหนึ่งในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญ คือ ระบบการบริหารค่าตอบแทน เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการดึงดูดพนักงานเป้าหมาย เก็บรักษาพนักงานมือดี และจูงใจให้พนักงานมือดีสร้างสรรค์ผลงานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้พนักงานต้องการที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หยุดอยู่กับที่ อ่านเพิ่มเติม “การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์ ทำกันอย่างไร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑