การสร้างความกลัว หรือ การให้ความชื่นชม อันไหนได้ผลมากกว่ากันในการบริหารพนักงาน

พูดถึงเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานนั้น ปกติก็จะมีอยู่ 2 แนวทางใหญ่ ก็คือ การสร้างแรงจูงใจทางบวก กับการสร้างแรงจูงในในทางลบ แบบไหนที่จะได้ผลดีกว่ากัน ผมเคยลองถามคำถามนี้กับกลุ่มหัวหน้าและและผู้จัดการต่างๆ ร้อยทั้งร้อยตอบกว่า การสร้างแรงจูงใจทางบวกมีผลดีมากกว่าทางลบ แต่ทำไมยังคงมีผู้จัดการที่เน้นการสร้างแรงจูงใจในเชิงลบเหลืออยู่อีกล่ะครับ

อ่านเพิ่มเติม การสร้างความกลัว หรือ การให้ความชื่นชม อันไหนได้ผลมากกว่ากันในการบริหารพนักงาน

การสื่อสาร ปัญหาคลาสสิค ที่ต้องการความใส่ใจของผู้บริหารทุกระดับขององค์กร

แม้ว่าโลกเราในทุกวันนี้ จะมีเทคโนโลยีทันสมัยมากมายที่เชื่อมโลกถึงกันแทบจะทั้งใบ เรารู้สึกว่า เรารู้เรื่องราวต่าง ๆ ในโลกใบนี้แค่เพียงพริบตา เราสามารถสื่อสารกับเพื่อนที่อยู่อีกฟากหนึ่งของโลกได้อย่างทันที อีกทั้งเรายังรู้สึกว่า เราเชื่อมโยงกับเพื่อน ๆ ได้ตลอดเวลา ซึ่งทำให้คนเราในยุคนี้รู้สึกว่า เราสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติม การสื่อสาร ปัญหาคลาสสิค ที่ต้องการความใส่ใจของผู้บริหารทุกระดับขององค์กร

ทำไมสื่อสารเท่าไร ก็ไม่เข้าใจกันสักที มาหาสาเหตุและวิธีแก้ไขกัน

การสื่อความที่ดีนั้น ถือเป็นหัวใจของทุกอย่างในการทำงาน และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ปกติแล้ว การสื่อความที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยหลักสำคัญก็คือ น้ำเสียง และภาษากายที่สอดคล้องกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้สื่อและผู้รับสาร แต่ทำไมหลายครั้ง เราก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่สามารถที่จะสื่อความให้คนอื่นเข้าใจ และยอมทำตาม หรือ ยอมรับในสิ่งที่เราเสนอได้

อ่านเพิ่มเติม “ทำไมสื่อสารเท่าไร ก็ไม่เข้าใจกันสักที มาหาสาเหตุและวิธีแก้ไขกัน”

การไม่บอก ไม่คุย เรื่องผลงานของพนักงาน ส่งผลกระทบต่อการทำงานมากกว่าที่เราคิด

เคยมีพนักงาน หรือ ลูกน้องที่มีผลงานออกมาไม่เข้าตา หรือไม่ได้มาตรฐานของบริษัท หรือไม่ได้ตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้บ้างหรือไม่ หรือ พนักงานที่มีพฤติกรรมการทำงานที่ไม่เหมาะสม วางตัว ปฏิบัติตัวไม่ได้ตามพฤติกรรม หรือ Competency ของบริษัท บ้างหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม “การไม่บอก ไม่คุย เรื่องผลงานของพนักงาน ส่งผลกระทบต่อการทำงานมากกว่าที่เราคิด”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑