การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน แต่ทำไมเราถึงไม่ค่อยยอมเปลี่ยน

ไม่มีอะไรหยุดนิ่งอยู่กับที่ ไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลง ธรรมชาติทุกสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ หรือนอกโลกก็ตาม ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หรือแม้แต่ภายในร่างกายของเราเอง ก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน โดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอยู่ทุกวัน

อ่านเพิ่มเติม “การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน แต่ทำไมเราถึงไม่ค่อยยอมเปลี่ยน”

สาเหตุที่หลายองค์กรไม่สามารถใช้การทำงาน แบบ Agile ได้

มีหลายองค์กรที่ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรมีความสนใจที่อยากจะนำเอาแนวคิด Agile มาใช้จริงในการทำงาน เนื่องจากได้เห็นผลที่ดีของการทำงานแบบนี้ และต้องการให้องค์กรมีการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม “สาเหตุที่หลายองค์กรไม่สามารถใช้การทำงาน แบบ Agile ได้”

5 พฤติกรรมของผู้นำที่ยอมรับและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง

ช่วงนี้มีแต่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ่อย เราต้องติดตามสถานการณ์แทบจะทุกชั่วโมงเกี่ยวกับโควิด19 จนทำให้ต้องเตรียมตัว และวางแผนการทำงาน และแผนการบริหารคน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติม “5 พฤติกรรมของผู้นำที่ยอมรับและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง”

พฤติกรรมของคน ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง และแนวทางการบริหารจัดการ

การเปลี่ยนแปลง เมื่อไหร่ที่พูดถึงคำนี้ เราจะรู้สึกไม่ค่อยดีนัก เพราะแปลว่า มันต้องมีผลกระทบต่อชีวิตของเราแน่นอน โดยเฉพาะในเรื่องงาน ทั้งๆ ที่เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นเรื่องธรรมชาติ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเป็นปกติอยู่แล้ว อ่านเพิ่มเติม “พฤติกรรมของคน ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง และแนวทางการบริหารจัดการ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑