อยากให้พนักงานเติบโตที่นี่ หรือจะให้ไปโตที่อื่น

ปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุที่ว่า การแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น ต้องการพนักงานฝีมือดีมากขึ้น มีการต้องการตัวคนเก่งกันแทบจะทุกองค์กร แต่ถ้าในอดีตองค์กรไม่เคยที่จะวางแผนการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ผลก็คือ ปัจจุบันเราจะพบว่ามีหลายองค์กรที่ประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนพนักงานที่มีฝีมืออย่างมาก เนื่องจากคนเก่าแก่กำลังจะเกษียณอายุ แล้วไม่มีผู้สืบทอดตำแหน่งแทน ทำให้องค์กรขาดช่วง และขาดความต่อเนื่องในการทำธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม “อยากให้พนักงานเติบโตที่นี่ หรือจะให้ไปโตที่อื่น”

การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน ทำได้โดยไม่ต้องเตรียมความพร้อมอะไรกันเลยหรือ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้รับการแชร์ เอกสารฉบับหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ในกลุ่ม Line open chat ที่ผมเปิดไว้สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน HR กับท่านที่ทำงานด้านนี้ และผู้สนใจ ซึ่งสิ่งที่ได้รับการแชร์มานั้น เป็นแบบฟอร์มฉบับหนึ่ง ที่เขียนหัวข้อไว้ว่า แบบประเมินเพื่อการเลื่อนตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม “การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน ทำได้โดยไม่ต้องเตรียมความพร้อมอะไรกันเลยหรือ”

องค์ประกอบของ Career Opportunity ที่สำคัญ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เขียนบทความเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่ดึงดูด Gen Z เข้าทำงานในองค์กรว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจ ก็คือ โอกาสในความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองในที่ทำงาน มีท่านผู้อ่านสอบถามเข้ามาว่า แค่มี Career Path ก็เพียงพอแล้วใช่หรือไม่

อ่านเพิ่มเติม “องค์ประกอบของ Career Opportunity ที่สำคัญ”

ไม่ใช่พนักงานทุกคนจะโตไปเป็นผู้จัดการได้ทั้งหมด

องค์กรของท่านกำลังบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพแบบผิดทางหรือไม่ กล่าวคือ มีเส้นทางความก้าวหน้าให้พนักงานเลือกแค่เพียงทางเดียว ก็คือ เติบโตไปเป็นผู้จัดการ เส้นทางเดียวเท่านั้น ไม่มีทางอื่นให้ไปอีก อ่านเพิ่มเติม “ไม่ใช่พนักงานทุกคนจะโตไปเป็นผู้จัดการได้ทั้งหมด”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑