การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน ทำได้โดยไม่ต้องเตรียมความพร้อมอะไรกันเลยหรือ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้รับการแชร์ เอกสารฉบับหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ในกลุ่ม Line open chat ที่ผมเปิดไว้สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน HR กับท่านที่ทำงานด้านนี้ และผู้สนใจ ซึ่งสิ่งที่ได้รับการแชร์มานั้น เป็นแบบฟอร์มฉบับหนึ่ง ที่เขียนหัวข้อไว้ว่า แบบประเมินเพื่อการเลื่อนตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม “การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน ทำได้โดยไม่ต้องเตรียมความพร้อมอะไรกันเลยหรือ”

องค์ประกอบของ Career Opportunity ที่สำคัญ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เขียนบทความเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่ดึงดูด Gen Z เข้าทำงานในองค์กรว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจ ก็คือ โอกาสในความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองในที่ทำงาน มีท่านผู้อ่านสอบถามเข้ามาว่า แค่มี Career Path ก็เพียงพอแล้วใช่หรือไม่

อ่านเพิ่มเติม “องค์ประกอบของ Career Opportunity ที่สำคัญ”

ไม่ใช่พนักงานทุกคนจะโตไปเป็นผู้จัดการได้ทั้งหมด

องค์กรของท่านกำลังบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพแบบผิดทางหรือไม่ กล่าวคือ มีเส้นทางความก้าวหน้าให้พนักงานเลือกแค่เพียงทางเดียว ก็คือ เติบโตไปเป็นผู้จัดการ เส้นทางเดียวเท่านั้น ไม่มีทางอื่นให้ไปอีก อ่านเพิ่มเติม “ไม่ใช่พนักงานทุกคนจะโตไปเป็นผู้จัดการได้ทั้งหมด”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑