พนักงานที่อายุงานนานๆ ไม่ได้แปลว่า จะมีประสบการณ์ในการทำงานมาก

ท่านเชื่อว่า พนักงานที่มีอายุงานนานๆ นั้น จะมีประสบการณ์ทำงานที่ดีไปด้วยหรือไม่ คำตอบก็น่าจะขึ้นอยู่กับ….ถ้าถามคำถามนี้กับองค์กรที่มีระบบในการพัฒนาพนักงานที่ดี ชัดเจน เป็นระบบ พนักงานที่อายุงานนาน ก็น่าจะมีประสบการณ์ในการทำงานที่ดี และมีทักษะความรู้ความสามารถที่สูงกว่าแน่นอน อ่านเพิ่มเติม “พนักงานที่อายุงานนานๆ ไม่ได้แปลว่า จะมีประสบการณ์ในการทำงานมาก”

ก็ยังมีผู้จัดการที่มองว่า การบริหารคนเป็นเรื่องของฝ่ายบุคคล ไม่ใช่หน้าที่ของผู้จัดการ

เรื่องของการบริหารคนในองค์กรในยุคนี้ ความเชื่อต่างๆ ที่เคยปรากฏในอดีต ก็เริ่มที่จะหายไป และปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ผู้จัดการสายงานต่างก็เริ่มเข้าใจดีว่า การบริหารพนักงานที่อยู่ในการควบคุมของตนเองนั้น เป็นหน้าที่ของผู้จัดการเอง ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายบุคคลโดยตรง อ่านเพิ่มเติม “ก็ยังมีผู้จัดการที่มองว่า การบริหารคนเป็นเรื่องของฝ่ายบุคคล ไม่ใช่หน้าที่ของผู้จัดการ”

ผู้จัดการที่เลื่อนตำแหน่งให้พนักงาน ควรจะต้องรับประกันผลงานของพนักงานคนนั้นด้วย

อย่างที่ทราบกันดีว่า องค์กรบ้านเรา เวลาที่ถึงฤดูกาลเลื่อนตำแหน่ง ก็จะมีเหล่าผู้จัดการที่พยายามที่จะเสนอชื่อพนักงานของตนเองในการขอเลื่อนตำแหน่ง บางคนเสนอแทบจะหมดฝ่าย โดยที่ไม่เคยพิจารณาเลยว่า ใครบ้างที่พร้อมที่จะรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นบ้าง เรียกได้ว่า เป็นป๋าดัน ดันไปก่อน อย่างอื่นว่ากันทีหลัง อ่านเพิ่มเติม “ผู้จัดการที่เลื่อนตำแหน่งให้พนักงาน ควรจะต้องรับประกันผลงานของพนักงานคนนั้นด้วย”

ตำแหน่งผู้จัดการ เขาตั้งกันง่ายแบบนี้เลยหรือ

ช่วงกลางปีผ่านไป หลายองค์กรกำหนดเป็นช่วงเวลาของการเลื่อนระดับงาน และการเลื่อนตำแหน่งภายในองค์กร และก็เป็นช่วงเวลาที่มีปัญหามากมายสำหรับฝ่ายบุคคลที่ต้องดูแลเรื่องของการเสนอเชื่อพนักงานเพื่อการเลื่อนตำแหน่งของบรรดาผู้จัดการ โดยเฉพาะกับองค์กรที่ยังไม่มีระบบที่ชัดเจนสำหรับเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งงาน อ่านเพิ่มเติม “ตำแหน่งผู้จัดการ เขาตั้งกันง่ายแบบนี้เลยหรือ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑