การจะมีระบบ Career Path ที่ได้ผล จะต้องมีระบบ HR ด้านอื่นที่ดีด้วย

จากที่เคยได้เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องของจะให้พนักงานโตที่นี่ หรือให้ไปโตที่อื่น ก็มีท่านผู้อ่านเขียนมาคุยกันเยอะครับ มีประเด็นที่สอบถามมาเยอะก็คือถ้าจะให้พนักงานเติบโตในองค์กรของเรา แสดงว่าเราจะต้องวาง Career Path ให้ใช้เจนใช่หรือไม่

อ่านเพิ่มเติม “การจะมีระบบ Career Path ที่ได้ผล จะต้องมีระบบ HR ด้านอื่นที่ดีด้วย”

ก็ยังมีความเข้าใจผิดในเรื่อง Career Path กันอยู่เสมอ

เรื่องของเส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ หรือที่เราเรียกกันว่า Career Path นั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของแต่ละองค์กร ทุกองค์กรพยายามจะสร้างเส้นทางสายอาชีพเหล่านี้ขึ้น เพื่อให้พนักงานมองเห็นเส้นทางความก้าวหน้าของตนเองในการทำงานกับบริษัท

อ่านเพิ่มเติม “ก็ยังมีความเข้าใจผิดในเรื่อง Career Path กันอยู่เสมอ”

จะเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสม ต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา

ทุกวันนี้แม้ว่าจะมีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดีขึ้น มีการวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนมากขึ้น แต่ เรื่องราวของการเลื่อนตำแหน่งก็ยังคงมีปัญหา สาเหตุมาจาก ผู้จัดการในองค์กรเองยังคงมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่ง และเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งอยู่พอสมควร สิ่งที่เป็นปัญหาหลัก ๆ ของการเลื่อนตำแหน่งอยู่หลักๆ 2 ประการก็คือ

อ่านเพิ่มเติม จะเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสม ต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา

การเลื่อนตำแหน่งและการเติบโตตามสายอาชีพ ต้องมั่นใจว่าเลื่อนขึ้นไปแล้ว ทำงานที่ยากขึ้นได้จริง

แม้ว่าเทคโนโลยีและความทันสมัยในระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลจะมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็นระบบการสรรหาคัดเลือกที่ใช้ AI เข้ามาช่วย ระบบการพัฒนาพนักงานที่มี Platform ต่าง ๆ มีการเก็บข้อมูลการพัฒนาพนักงานแต่ละคนอย่างเป็นระบบ อีกทั้งระบบงาน HR ด้านอื่น ๆ ที่มีเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกอย่างมากมาย แต่เรื่องของความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการเลื่อนตำแหน่งพนักงานในองค์กรเอง ก็ยังคงมีปัญหาติดขัด และไม่ได้ดั่งใจผู้บริหารอยู่เช่นเดิม อีกทั้งนับวันยิ่งมีปัญหาหนักขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าเราไม่เข้าไปแก้ไขและวางระบบให้ชัดเจนและเป็นธรรม

อ่านเพิ่มเติม “การเลื่อนตำแหน่งและการเติบโตตามสายอาชีพ ต้องมั่นใจว่าเลื่อนขึ้นไปแล้ว ทำงานที่ยากขึ้นได้จริง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑