จะเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสม ต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา

ทุกวันนี้แม้ว่าจะมีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดีขึ้น มีการวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนมากขึ้น แต่ เรื่องราวของการเลื่อนตำแหน่งก็ยังคงมีปัญหา สาเหตุมาจาก ผู้จัดการในองค์กรเองยังคงมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่ง และเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งอยู่พอสมควร สิ่งที่เป็นปัญหาหลัก ๆ ของการเลื่อนตำแหน่งอยู่หลักๆ 2 ประการก็คือ

อ่านเพิ่มเติม จะเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสม ต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑