เราทำ Performance Calibration กันไปทำไม

หลายองค์กรเมื่อประเมินผลงานพนักงานผ่านระบบไปเรียบร้อยแล้ว ในบางระดับของพนักงาน มีความจำเป็นที่จะต้องทำการสอบเทียบผลการประเมินกันอีกที หรือที่ภาษาอังกฤษ เรียกกันว่า Performance Calibration นั่นเอง อ่านเพิ่มเติม “เราทำ Performance Calibration กันไปทำไม”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑