ถ้ายังมีมุมมองแบบนี้ต่อกัน ก็คงไม่ใช่ Business Partner ตัวจริง

คำว่า HR Business Partner ยังคงได้รับความนิยมอยู่ในช่วงนี้ ผมเห็นหลายๆ องค์กรเปลี่ยนชื่อตำแหน่งจาก HR Officer มาเป็น HR Business Partner กันยกใหญ่ โดยที่บางองค์กรก็เป็น Business Partner กันจริงๆ แต่ในทางตรงกันข้าม หลายองค์กรเปลี่ยนชื่อมาเป็น HR Business Partner กันแล้ว แต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนบทบาทของ HR ยังคงทำงานแบบเดิมๆ เหมือนที่เคยทำ

อ่านเพิ่มเติม “ถ้ายังมีมุมมองแบบนี้ต่อกัน ก็คงไม่ใช่ Business Partner ตัวจริง”

เราทำหน้าที่เป็นฝ่ายบุคคลที่ CEO ต้องการแล้วหรือยัง

การเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันทางธุรกิจ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ธุรกิจเริ่มปรับตัว โดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้น โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน แล้วฝ่ายบุคคลได้ทำหน้าที่ในอย่างที่ CEO ขององค์กรต้องการแล้วหรือยัง อ่านเพิ่มเติม “เราทำหน้าที่เป็นฝ่ายบุคคลที่ CEO ต้องการแล้วหรือยัง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑