ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร HR เราใช้ข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคลกันหรือยัง (ตอนที่ 1)

ยุคนี้ไปไหนมาไหน ก็มีแต่ข้อมูลข่าวสารเต็มไปหมด เราต่างเสพข้อมูลข่าวสารกันได้ทั้งวัน ไม่ว่าจากหน้า facebook ที่แจ้งเตือนเราตลอดเวลา จาก Feed ข่าวจากสำนักข่าวต่างๆ มากมายที่เราแจ้งรับไว้ จนไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการในยุคนี้ก็มักจะมีคนพูดว่า เป็นยุคแห่ง Big Data เวลาจะทำอะไร ตัดสินใจอะไร ก็ต้องอาศัยข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลอ้างอิง เพื่อให้การตัดสินใจจะทำอะไร หรือไม่ทำอะไร มีน้ำหนักมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม “ในยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร HR เราใช้ข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคลกันหรือยัง (ตอนที่ 1)”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑