ความสำคัญของ Competency กับข่าวโรงเรียนอนุบาล

ช่วงนี้เรื่องราวที่เป็นข่าวร้อนมากหน่อยก็คือ เรื่องราวของโรงเรียนอนุบาลชื่อดังแห่งหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของครู และผู้ดูแลเด็กเล็ก ที่ถูกผู้ปกครองของเด็กฟ้องร้องกันหลายคน เนื่องจากเด็กๆ ที่ไปเรียนนั้นถูกครูและครูพี่เลี้ยงดูแลอย่างไม่เหมาะสม เรียกได้ว่ากระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุก็ว่าได้ พอเห็นข่าวนี้ก็เลยอดนึกถึงเรื่องราวของ Competency และการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ได้

อ่านเพิ่มเติม “ความสำคัญของ Competency กับข่าวโรงเรียนอนุบาล”

Mind Set และพฤติกรรมของคนเรา เปลี่ยนได้โดยการฝึกอบรมอย่างเดียวจริงหรือ

หัวข้อวันนี้เกิดจากการที่ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารขององค์กรหนึ่ง ซึ่งพยายามที่จะหาหลักสูตรฝึกอบรมที่จะสามารถทำให้พนักงานระดับผู้จัดการของเขานั้นเปลี่ยนแปลง Mindset ในการทำงาน จากที่เคยทำงานด้วยตนเอง ไม่สนใจลูกน้อง ก็อยากให้เป็นคนที่วางแผนได้ มอบหมายงานให้ลูกน้องได้ และสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน สื่อสารกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอนงานลูกน้องได้ ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม “Mind Set และพฤติกรรมของคนเรา เปลี่ยนได้โดยการฝึกอบรมอย่างเดียวจริงหรือ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑