กรอบความคิดของเรา มีผลต่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน

ทำไมบางคนประสบความสำเร็จมากกว่าอีกคน ทำไมบางคนถึงทำอะไรไม่เคยสำเร็จเลย ทำไมบางคนเติบโตในหน้าที่การงานได้เร็ว บางคนถึงไม่โตเลย (ตามระบบที่ถูกต้อง) มันมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตของคนเรา แต่ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญก็คือ กรอบความคิดที่อยู่ในหัวเรานี่เอง

อ่านเพิ่มเติม “กรอบความคิดของเรา มีผลต่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน”

Coach ที่ดี จะต้องมีทัศนคติที่ดีก่อน

สองวันที่ผ่านมาเขียนเกี่ยวกับเรื่องของการ Coaching ว่าจะสามารถนำมาใช้ในองค์กรจริงๆ ได้อย่างไรบ้าง วันนี้ก็ตามต่อกันมาด้วยตัวคนที่จะเป็น Coach ที่ประสบความสำเร็จจะต้องเริ่มต้นจากอะไรที่เป็นพื้นฐานในความเป็น Coach ประสบความสำเร็จได้ อ่านเพิ่มเติม “Coach ที่ดี จะต้องมีทัศนคติที่ดีก่อน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑