เทคนิคที่จะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตอนที่ 1

ปัจจุบันนี้เป้าหมายในการทำงานถือเป็นสิ่งสำคัญมาก และเป็นหลักยึดที่สำคัญที่สุดที่องค์กรจะต้องไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ได้ เราจะเห็นเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมาย และเครื่องมือในการนำพาพนักงานไปสู่เป้าหมาย เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น MBO KPI OKR ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้นหลายองค์กรในยุคนี้ก็เริ่มตั้งเป้าหมายกันแบบ 10X ก็คือต้องเติบโตเป็นเท่าตัว สิบเท่าตัว โตแบบก้าวกระโดด (Exponential)

อ่านเพิ่มเติม “เทคนิคที่จะทำให้พนักงานสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตอนที่ 1”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑