ระบบประเมินแบบ 360 องศา ทำอย่างให้สำเร็จได้จริง

ระบบการประเมินแบบ 360 องศา ที่เราน่ะจะเคยได้ยินมาบ้างแล้ว โดยปกติเรามักจะใช้สำหรับการขอความเห็นจากบุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชา เพื่อที่จะค้นหาเหตุผล และหลักฐานในการทำงาน หรือพฤติกรรมต่างๆ ในการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เราประเมินผลงานพนักงานคนนั้นได้อย่างเป็นธรรมมากที่สุด อ่านเพิ่มเติม “ระบบประเมินแบบ 360 องศา ทำอย่างให้สำเร็จได้จริง”

“ผู้จัดการที่มองผลงานลูกน้องไม่ออก ก็ไม่สมควรเป็นผู้จัดการ”

เมื่อสองวันก่อนได้คุยกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรแห่งหนึ่ง ในเรื่องของการประเมินผลงานพนักงาน รวมถึงการประเมิน Competency ของพนักงานเพื่อที่จะได้เห็นว่า พนักงานแต่ละคนมีสิ่งที่จะต้องพัฒนา ปรับปรุงมากน้อยสักแค่ไหน และผู้บริหารท่านนี้ก็พูดออกมาในห้องประชุมว่า “ผู้จัดการ และหัวหน้างานคนไหน ที่มองผลงานลูกน้องไม่ออก ไม่รู้ว่า ลูกน้องตนเองมีผลงานที่ดีหรือไม่ พฤติกรรมเหมาะสมหรือไม่ ก็ไม่สมควรเป็นผู้จัดการและหัวหน้างานอีกต่อไป” อ่านเพิ่มเติม ““ผู้จัดการที่มองผลงานลูกน้องไม่ออก ก็ไม่สมควรเป็นผู้จัดการ””

ถ้าอนาคต AI มาช่วยประเมินผลงานพนักงาน จะเป็นอย่างไร

ช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงอนาคตข้างหน้าอีก 1-2 ปี คงจะได้ยินคำว่า AI มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ AI มันไม่ใช่หุ่นยนต์อย่างที่หลายๆ คนคิด แต่เป็นระบบที่สามารถคิดและประมวลผลในเชิงสลับซับซ้อนได้มากขึ้น ซึ่งละเอียดกว่าคนธรรมดาที่จะคิดได้ในเวลาสั้นๆ อ่านเพิ่มเติม “ถ้าอนาคต AI มาช่วยประเมินผลงานพนักงาน จะเป็นอย่างไร”

มีเครื่องมือครบทุกอย่างแล้ว แต่ทำไมยังมีปัญหาในการประเมินผลงาน

ช่วงนี้เป็นฤดูกาลแห่งการประเมินผลงาน ก็เลยมีประเด็นเข้ามาในเรื่องนี้เยอะหน่อย หลายองค์กรที่พยายามนำเอาเครื่องมือที่จะช่วยทำให้การประเมินงานมีประสิทธิภาพเข้ามาใช้กัน ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน การกำหนดเป้าหมายของการทำงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้เห็นภาพผลงานของพนักงานที่ชัดเจนขึ้น และลดความรู้สึกในการประเมินลง อ่านเพิ่มเติม “มีเครื่องมือครบทุกอย่างแล้ว แต่ทำไมยังมีปัญหาในการประเมินผลงาน”

ใช้ KPI ก็ต้องมีระบบ Feedback ใช้ OKR ก็ต้องมี CFRs เช่นกัน

“จะตั้งเป้าหมายได้ดีแค่ไหน ถ้าขาดการสื่อสารร่วมกัน ก็ยากที่จะไปสู่เป้าหมายได้”

ครั้งหนึ่งที่ระบบบริหารผลงานเริ่มแพร่หลายในเมืองไทย ก็หลายบริษัทพยายามที่จะนำเอามาใช้ในการบริหารผลงานขององค์กร และก็มีหลายบริษัทที่คิดแค่เพียงว่า ระบบบริหารผลงานก็คือ ระบบประเมินผลงานแบบใหม่ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดมหันต์ อ่านเพิ่มเติม “ใช้ KPI ก็ต้องมีระบบ Feedback ใช้ OKR ก็ต้องมี CFRs เช่นกัน”

องค์กรที่ใช้ระบบบริหารผลงาน มักจะบริหารไม่ครบวงจรของการบริหารผลงาน

ขอต่อจากเรื่องเมื่อวานนี้ ที่เขียนในประเด็นของการกำหนดวัตถุประสงค์ ในระบบบริหารผลงาน บางองค์กรมองตนเองแค่ว่า ตอนนี้มีการกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผลงานเรียบร้อยแล้ว แปลว่า ตอนนี้องค์กรของเรามีระบบบริหารผลงานใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว อ่านเพิ่มเติม “องค์กรที่ใช้ระบบบริหารผลงาน มักจะบริหารไม่ครบวงจรของการบริหารผลงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑