ระบบการประเมินแบบ 360 องศา เอามาใช้ในองค์กรดีหรือไม่

ระบบประเมินแบบ 360 องศา เราได้ยินกันมานานมากแล้ว ผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า 10 ปีแน่นอน แต่ก็ยังเป็นระบบที่เอามาใช้งานจริงในองค์กรได้ยากพอสมควร ไม่ใช่แค่องค์กรในประเทศไทยเท่านั้น แต่ของต่างประเทศเองที่เป็นผู้คิดระบบนี้ขึ้นมา ก็ยังไม่สามารถใช้งานมันได้อย่างดีเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม “ระบบการประเมินแบบ 360 องศา เอามาใช้ในองค์กรดีหรือไม่”

ระบบประเมินแบบ 360 องศา ทำอย่างให้สำเร็จได้จริง

ระบบการประเมินแบบ 360 องศา ที่เราน่ะจะเคยได้ยินมาบ้างแล้ว โดยปกติเรามักจะใช้สำหรับการขอความเห็นจากบุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชา เพื่อที่จะค้นหาเหตุผล และหลักฐานในการทำงาน หรือพฤติกรรมต่างๆ ในการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เราประเมินผลงานพนักงานคนนั้นได้อย่างเป็นธรรมมากที่สุด อ่านเพิ่มเติม “ระบบประเมินแบบ 360 องศา ทำอย่างให้สำเร็จได้จริง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑