เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือง่าย ๆ แค่เพียงฟังผู้อื่นให้เข้าใจมากขึ้น

เรื่องของความน่าเชื่อถือนั้นเป็นเรื่องสำคัญของการเป็นผู้นำในองค์กรไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนขององค์กรก็ตาม ผู้นำในทุกระดับจะสามารถนำได้ และผู้ตามยินดีที่จะเดินตามแนวทางของผู้นำได้นั้น สิ่งที่ผู้นำจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นให้ได้ก็คือ ต้องสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาของพนักงานให้ได้ มิฉะนั้นเราคงเป็นผู้นำที่ไม่มีใครอยากจะตาม ซึ่งโดยทั่วไปก็คือ เป็นผู้นำแค่เพียงตำแหน่งเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือง่าย ๆ แค่เพียงฟังผู้อื่นให้เข้าใจมากขึ้น

แค่ฟังให้เข้าใจก่อนที่จะพูด ก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้แล้ว

ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลนั้น สิ่งที่เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำคัญก็คือ เรื่องของการสื่อความระหว่างคนสองคน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ระหว่างคู่รัก ลูกพี่ลูกน้อง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่จะต้องอาศัยการสื่อความที่ดี เพื่อที่จะเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม “แค่ฟังให้เข้าใจก่อนที่จะพูด ก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้แล้ว”

ฟังให้เป็น แล้วคุณจะเข้าใจคนอื่นมากกว่าเดิม

ธรรมชาติสร้างมนุษย์ให้มีสองหู แต่มี 1 ปาก มันก็เป็นตัวบอกเรากลายๆ แล้วว่า ให้ฟังมากกว่าพูด แต่พฤติกรรมโดยทั่วไปมนุษย์เรานั้นมักจะพูดมากกว่าฟัง เรามักจะชอบแสดงความเห็น แสดงให้คนอื่นเห็นว่าเรารู้มากกว่า เราเก่งกว่า เราก็รู้เหมือนกัน ที่สำคัญก็คือเราชอบที่จะพูดถึงตัวเอง เพื่อให้คนอื่นหันมาสนใจเรา มากกว่าที่จะฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด

อ่านเพิ่มเติม “ฟังให้เป็น แล้วคุณจะเข้าใจคนอื่นมากกว่าเดิม”

ฟังเพื่อโต้ตอบ หรือฟังเพื่อเข้าใจ ท่านฟังอย่างไร

อาจารย์สมัยมหาวิทยาลัยที่คณะท่านหนึ่ง ท่านสอนวิชา Business Communication ซึ่งผมได้มีโอกาสลงทะเบียนเรียนในตอนนั้น ได้กล่าวไว้ว่า “คนเราถูกฝึกมาให้พูดมากกว่าฟัง การฟังเลยกลายเป็นการฟังเพื่อโต้ตอบมากกว่าที่จะฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามพูดมา” ท่านผู้อ่านคิดอย่างไรครับ

อ่านเพิ่มเติม “ฟังเพื่อโต้ตอบ หรือฟังเพื่อเข้าใจ ท่านฟังอย่างไร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑