ฟังเพื่อโต้ตอบ หรือฟังเพื่อเข้าใจ ท่านฟังอย่างไร

อาจารย์สมัยมหาวิทยาลัยที่คณะท่านหนึ่ง ท่านสอนวิชา Business Communication ซึ่งผมได้มีโอกาสลงทะเบียนเรียนในตอนนั้น ได้กล่าวไว้ว่า “คนเราถูกฝึกมาให้พูดมากกว่าฟัง การฟังเลยกลายเป็นการฟังเพื่อโต้ตอบมากกว่าที่จะฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามพูดมา” ท่านผู้อ่านคิดอย่างไรครับ

อ่านเพิ่มเติม “ฟังเพื่อโต้ตอบ หรือฟังเพื่อเข้าใจ ท่านฟังอย่างไร”

ทักษะการฟัง ทักษะที่หัวหน้างานส่วนใหญ่ยังต้องพัฒนา

ทักษะในการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี มีหลายเรื่อง แต่จะมีอยู่ 1 เรื่องที่ขาดไม่ได้เลย ก็คือ การสื่อความ หรือ การสื่อสาร เมื่อเราพูดถึงคำว่า การสื่อสาร เมื่อไหร่ สิ่งที่คนเรามักจะมองก็คือ มองไปที่การส่งสารให้กับลูกน้อง ก็คือ เน้นไปที่การพูด การบอกกล่าว การแจ้งให้ทราบ การนำเสนอ ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม “ทักษะการฟัง ทักษะที่หัวหน้างานส่วนใหญ่ยังต้องพัฒนา”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑