ทักษะการฟัง ทักษะที่หัวหน้างานส่วนใหญ่ยังต้องพัฒนา

ทักษะในการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี มีหลายเรื่อง แต่จะมีอยู่ 1 เรื่องที่ขาดไม่ได้เลย ก็คือ การสื่อความ หรือ การสื่อสาร เมื่อเราพูดถึงคำว่า การสื่อสาร เมื่อไหร่ สิ่งที่คนเรามักจะมองก็คือ มองไปที่การส่งสารให้กับลูกน้อง ก็คือ เน้นไปที่การพูด การบอกกล่าว การแจ้งให้ทราบ การนำเสนอ ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม “ทักษะการฟัง ทักษะที่หัวหน้างานส่วนใหญ่ยังต้องพัฒนา”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑