การวางแผนกำลังคน อย่าวางแต่ตัวเลขกำลังคนอย่างเดียว

ช่วงปลายปีไตรมาสสุดท้ายแบบนี้ เกือบทุกบริษัทจะต้องเริ่มที่จะทำงบประมาณในปีถัดไปกันแล้ว และอีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ เรื่องของการวางแผนกำลังคนของบริษัท อ่านเพิ่มเติม “การวางแผนกำลังคน อย่าวางแต่ตัวเลขกำลังคนอย่างเดียว”

เราใช้เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการหา Talent และ Successor กันสักแค่ไหน

มีองค์กรหลายองค์กรที่ออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารคนเก่ง และนำเอาเครื่องมือเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับวิธีในการหาผู้สืบทอดตำแหน่งในระดับบริหารขององค์กร ปกติเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลก็มีอยู่หลายเครื่องมือ แต่เมื่อฝ่ายบุคคลออกแบบและวางระบบ รวมทั้งนำเอาเครื่องมือต่างงๆ ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ในองค์กร ก็คิดว่า จากนี้ต่อไประบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพ น่าจะมีระบบที่ชัดเจน สามารถเฟ้นหาผู้บริหารที่จะมาสืบทอดตำแหน่งตัวจริงได้ อ่านเพิ่มเติม “เราใช้เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการหา Talent และ Successor กันสักแค่ไหน”

ผู้จัดการที่ดีควรเก่งงาน หรือเก่งคน

ได้มีโอกาสฟังการอภิปรายกันระหว่างผู้บริหารกลุ่มหนึ่ง ในเรื่องของคุณสมบัติของผู้จัดการที่ดีว่า ควรจะเก่งงาน หรือเก่งคนกันแน่ ต่างฝ่ายต่างกีเหตุผลประกอบของตนเอง อ่านเพิ่มเติม “ผู้จัดการที่ดีควรเก่งงาน หรือเก่งคน”

เมื่อพนักงานประจำ ขอเปลี่ยนเป็น Gig

ท่านผู้อ่านหลายท่านน่าจะเคยได้ยินคำกว่า Gig Worker ฝรั่งใช้คำนี้กันบ่อยมาก ฟังแล้วก็เหมือนกิ๊กในภาษาไทยบ้านเรา Gig worker ก็คือ พนักงานที่ไม่ใช่พนักงานประจำของบริษัท สามารถทำงานกับบริษัทเราได้ และไปทำงานกับหลายๆ บริษัทได้ (เหมือนมีกิ๊ก คือ ไปทำงานกับบริษัทอื่นๆ ด้วย) หลายคนก็เรียกพนักงานลักษณะนี้ว่า Freelance ก็ได้เช่นกัน อ่านเพิ่มเติม “เมื่อพนักงานประจำ ขอเปลี่ยนเป็น Gig”

ใช้ KPI ก็ต้องมีระบบ Feedback ใช้ OKR ก็ต้องมี CFRs เช่นกัน

“จะตั้งเป้าหมายได้ดีแค่ไหน ถ้าขาดการสื่อสารร่วมกัน ก็ยากที่จะไปสู่เป้าหมายได้”

ครั้งหนึ่งที่ระบบบริหารผลงานเริ่มแพร่หลายในเมืองไทย ก็หลายบริษัทพยายามที่จะนำเอามาใช้ในการบริหารผลงานขององค์กร และก็มีหลายบริษัทที่คิดแค่เพียงว่า ระบบบริหารผลงานก็คือ ระบบประเมินผลงานแบบใหม่ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดมหันต์ อ่านเพิ่มเติม “ใช้ KPI ก็ต้องมีระบบ Feedback ใช้ OKR ก็ต้องมี CFRs เช่นกัน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑