จากพนักงานมือดี สู่การเป็นหัวหน้า ต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง (ตอนที่ 2)

ช่วงปลายปีแบบนี้ ยิ่งเป็นช่วงของการเสนอชื่อพนักงาน เพื่อเลื่อนตำแหน่งกันด้วย ผมเชื่อว่า คงมีหลายบริษัทที่ผู้จัดการเดินเข้ามาหา HR แล้วมาเสนอชื่อพนักงานของตนเองว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเลื่อนตำแหน่งให้เขา โดยที่เราอาจจะไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรไว้ล่วงหน้าเลย ผู้จัดการส่วนใหญ่จะมองด้านเดียวก็คือ เมื่อพนักงานทำงานครบตามจำนวนปีที่กำหนดแล้ว ก็น่าจะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง แต่ไม่เคยคิดว่า คนที่เสนอชื่อมานั้น มีความพร้อมหรือไม่ที่จะรับงานที่ยากขึ้นไปอีก คิดอย่างเดียวว่า อยากจะทำให้พนักงานรู้สึกดี โดยไม่สนใจว่า แล้วบริษัทจะได้ หรือจะเสียอะไรไปบ้าง อ่านเพิ่มเติม “จากพนักงานมือดี สู่การเป็นหัวหน้า ต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง (ตอนที่ 2)”

อย่าคิดว่า แค่คำว่า “ขอบคุณ” มันไม่มีผลอะไรกับพนักงาน

ท่านที่ทำงานตำแหน่งระดับหัวหน้างาน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า ผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการ จะชื่อตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ ท่านเคยกล่าวคำว่า “ขอบคุณครับ/ค่ะ” (อย่างซาบซึ้งในผลงานของพนักงาน) บ้างหรือไม่ครับ อ่านเพิ่มเติม “อย่าคิดว่า แค่คำว่า “ขอบคุณ” มันไม่มีผลอะไรกับพนักงาน”

แค่ชื่นชม และทำให้พนักงานรู้ว่าตนเองมีส่วนสร้างความสำเร็จในงาน ก็สร้างแรงจูงใจในการทำงานได้

เรื่องของการสร้างแรงจูงใจนั้น มีวิธีการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิ่งที่จับต้องได้เป็นเครื่องมือ ซึ่งก็คือ เงิน และรางวัลตอบแทนต่างๆ ที่จับต้องได้ มีมูลค่าชัดเจน เครื่องมืออีกด้านหนึ่งก็คือ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ ก็คือ ความรู้สึกที่ดีต่องาน ต่อการทำงาน ต่อคนที่ทำงานด้วย ฯลฯ มีข้อถกเถียงกันเยอะครับว่า รางวัลที่จับต้องได้ กับรางวัลที่จับต้องไม่ได้ อันไหนที่จะมีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานมากกว่ากัน อ่านเพิ่มเติม “แค่ชื่นชม และทำให้พนักงานรู้ว่าตนเองมีส่วนสร้างความสำเร็จในงาน ก็สร้างแรงจูงใจในการทำงานได้”

อย่ามองว่าการฝึกอบรมคือยาครอบจักรวาล ที่แก้ไขปัญหาได้ทุกอย่าง

ยังคงมีผู้บริหาร และฝ่ายบุคคลที่มองว่า การฝึกอบรมพนักงานและผู้บริหาร คือ แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ดีที่สุด เบื้องหลังแนวความคิดแบบนี้ก็คือ เมื่อไหร่ที่บริษัทมีปัญหาเรื่องอะไร ก็ต้องพัฒนาคนทำงานให้เข้าใจปัญหา และช่วยกันหาทางแก้ไข เรื่องราวก็เลยไปจบลงที่ไปหาวิทยากรเข้ามาอบรมพนักงาน เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริหารยังไปคาดหวังว่าหลังจากอบรมแล้วปัญหาน่าจะหมดไป อ่านเพิ่มเติม “อย่ามองว่าการฝึกอบรมคือยาครอบจักรวาล ที่แก้ไขปัญหาได้ทุกอย่าง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑