สรุปบทเรียนจากหนังสือ Powerful (Netflix) บทที่ 3-4 คนเราไม่ชอบให้ใครมาโกหก และการคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งที่ดี

วันนี้ก็นำเอาบทสรุปจากหนังสือเล่มเดิมนะครับก็คือ Powerful แต่จะเป็นบทที่ 3-4 ครับ อ่านเนื้อหาได้จากข้างล่างครับ ถ้าใครต้องการ download pdf file ก็สามารถลงไปที่ link ด้านล่างได้เลยครับ อ่านเพิ่มเติม “สรุปบทเรียนจากหนังสือ Powerful (Netflix) บทที่ 3-4 คนเราไม่ชอบให้ใครมาโกหก และการคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งที่ดี”

สรุปบทเรียนจากหนังสือ Powerful (Netflix) บทที่ 2 พนักงานทุกคนต้องเข้าใจธุรกิจของบริษัท

ในบทที่ 2 นี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงเรื่องของความสำคัญของการสื่อสารในองค์กร พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องเข้าใจธุรกิจของบริษัท ว่าบริษัทที่ตนทำงานอยู่นั้นทำธุรกิจอะไร และงานของตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของธุรกิจได้อย่างไร โดยผ่านการสื่อสารที่ดี ซึ่งสรุปประเด็นในบทที่ 2 ได้ดังนี้ (สามารถ Download pdf file จาก link ด้านล่างบทความครับ) อ่านเพิ่มเติม “สรุปบทเรียนจากหนังสือ Powerful (Netflix) บทที่ 2 พนักงานทุกคนต้องเข้าใจธุรกิจของบริษัท”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑