ยังเชื่อว่า คนสำคัญที่สุด หรือไม่

แม้ว่าจะมีคำพูด คำสอนมากมายในการทำธุรกิจว่า ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ตาม แต่เหมือนกับว่า มันก็เป็นแค่เพียงคำพูดที่ดูสวยหรู พูดเพื่อให้พนักงานในองค์กรรู้สึกดี พูดไปตามแฟชั่นที่องค์กรอื่นเขาก็พูดกันแบบนี้ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เราปฏิบัติต่อ “คน” ที่ทำงานอยู่ในองค์กรตามที่เราพูดว่า “คนสำคัญที่สุด” หรือไม่

อ่านเพิ่มเติม “ยังเชื่อว่า คนสำคัญที่สุด หรือไม่”

สาเหตุที่พนักงานเก่งๆ ตัดสินใจลาออกจากงาน (รู้แต่ก็ไม่แก้ไขสักที)

เรื่องของการเก็บรักษาพนักงาน (Retention) เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความท้าทายมากมายสำหรับท่านที่ทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร จะว่าไปแล้วหน้าที่ของการเก็บรักษาพนักงานให้ทำงานกับองค์กรนั้น ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายบุคคลแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นหน้าที่ที่สำคัญของคนที่เป็นผู้จัดการทุกระดับ และผู้นำขององค์กรอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม “สาเหตุที่พนักงานเก่งๆ ตัดสินใจลาออกจากงาน (รู้แต่ก็ไม่แก้ไขสักที)”

อุปสรรคของการเรียนรู้แบบ Digital Learning

ช่วงโควิด19 ปีกว่าที่ผ่านมา พนักงานหลายคนปรับตัวเข้ากับการทำงานในแบบ Digital Working กันได้มากขึ้น เริ่มเข้าใจวิธีการทำงานจากคนละที่ ทำงานจากที่บ้าน ประชุมผ่าน online โดยใช้ platform ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเต็มไปหมดในช่วงนี้

อ่านเพิ่มเติม “อุปสรรคของการเรียนรู้แบบ Digital Learning”

การเปลี่ยนแปลงในระบบการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานในช่วงโควิด 1 ปีที่ผ่านมา

สถานการณ์โควิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในการบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบการทำงานในด้านต่างๆ จากที่ไม่เคยทำ ก็ต้องเริ่มทำ ต้องเรียนรู้กันใหม่ โดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านดิจิตัล ออนไลน์ต่างๆ รวมถึงระบบการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงกันอย่างมากมาย

อ่านเพิ่มเติม “การเปลี่ยนแปลงในระบบการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานในช่วงโควิด 1 ปีที่ผ่านมา”

นโยบาย 3 อันดับแรก ที่องค์กรให้ความสำคัญในช่วงโควิด19

ช่วงเวลาของโควิด 19 ผ่านไปก็ปีกว่าแล้ว ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่แล้วจนกระทั่งปีนี้ ในประเทศไทยเองก็ยังคง เปิดๆ ปิดๆ กันอยู่ มาตรการต่างๆ ทางภาครัฐ ก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่ วัคซีนก็ยังคงไม่ทั่วถึง ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการทำงานของภาคธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อ่านเพิ่มเติม “นโยบาย 3 อันดับแรก ที่องค์กรให้ความสำคัญในช่วงโควิด19”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑