สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าทำงานในยุคนี้ ต้องเตรียมตัวล่วงหน้ากันอย่างดี

เรื่องของการสรรหาคัดเลือกพนักงานใหม่ ก็ยังคงเป็นงานหลักของฝ่ายบุคคลในทุกวันนี้ เพราะนี่คืองานในขั้นตอนแรกๆ ของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเลยก็ว่าได้ เรื่องของการหาคนเข้าทำงานนั้น ถ้ามองกันให้ลึกแล้ว เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากต่อองค์กร ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับการสรรหาและคัดเลือกพนักงานแล้ว องค์กรก็จะได้พนักงานที่ไม่เหมาะสม มีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่ต้องการบ้าง หรือได้มาแบบงงๆ ว่าเข้ามาได้อย่างไร ผลก็คือ ทำงานไม่ได้ ผลงานไม่ออก หัวหน้าก็เหนื่อยเหมือนเดิม แถมองค์กรเองก็ไม่กล้าที่จะให้พนักงานกลุ่มนี้ออกจากบริษัทอีก

อ่านเพิ่มเติม “สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าทำงานในยุคนี้ ต้องเตรียมตัวล่วงหน้ากันอย่างดี”

Reward Management ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เพียงอย่างเดียว

เวลาที่ผมบรรยายเรื่องของ Reward Management นั้น ผู้ฟังส่วนใหญ่มักจะมีมุมมองไปที่เรื่องของค่าจ้างเงินเดือน รวมไปถึงการทำโครงสร้างเงินเดือน อาจจะมองไปถึงเรื่องของการให้เงินได้อื่นๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องของเงินเดือน เช่น โบนัส ค่าตำแหน่ง ค่าครองชีพ ฯลฯ แต่โดยสรุปก็คือ มักจะมองไปแค่เรื่องของรางวัลที่เป็นตัวเงินเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม “Reward Management ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เพียงอย่างเดียว”

การเก็บรักษาพนักงานที่มีฝีมือ (Retention) เป็นเรื่องที่คุ้มค่าแก่การลงทุน

เวลาที่พูดถึงเรื่องของการธำรงรักษาพนักงานที่มีฝีมือ ให้ทำงานกับองค์กรไปนานๆ  (Employee Retention) นั้น เรามักจะนึกถึงเรื่องของการหาวิธีการทำอย่างไรก็ได้ให้พนักงานที่เป็นคนเก่ง มีฝีมือ ทำงานกับองค์กรไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ เพื่อให้เขาสร้างผลงานแก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม “การเก็บรักษาพนักงานที่มีฝีมือ (Retention) เป็นเรื่องที่คุ้มค่าแก่การลงทุน”

องค์กรเราจะมีความเสี่ยงอะไรบ้าง ถ้าเราไม่บริหารทรัพยากรบุคคลให้ดี

การบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันนี้ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะกับธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปัจจัยที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ ส่วนหนึ่งก็คือ ทรัพยากรบุคคลขององค์กรนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม “องค์กรเราจะมีความเสี่ยงอะไรบ้าง ถ้าเราไม่บริหารทรัพยากรบุคคลให้ดี”

สุดท้าย จะรุ่งหรือจะร่วง ก็อยู่ที่ผู้นำองค์กร

คนที่เป็นผู้นำขององค์กรนั้น เป็นอะไรมากกว่าแค่นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย แต่เรียกได้ว่า เป็นแทบทุกเรื่องในองค์กรเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานภายใน การเป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน รวมทั้ง เป็นผู้ที่นำและทำให้เกิดสิ่งต่างๆ ทั้งที่ดี และไม่ดี โดยบางครั้งตัวผู้นำเองอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำไป

อ่านเพิ่มเติม “สุดท้าย จะรุ่งหรือจะร่วง ก็อยู่ที่ผู้นำองค์กร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑