พฤติกรรมสำคัญ 5 ประการ ที่ผู้นำที่ดีไม่ทำ

คนที่เป็นผู้นำทุกคนล้วนต้องการความสำเร็จ ล้วนต้องการที่จะเป็นผู้นำที่ดี สามารถที่จะนำพาสมาชิกในองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ดีได้ รวมทั้งเป็นที่น่าเชื่อถือในสายตาของพนักงานในองค์กร แต่ทำไมบางคนถึงยังไม่สามารถที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้ ทั้ง ๆ ที่ก็อยู่ในบทบาทที่จะต้องนำพาคนอื่นไปสู่เป้าหมาย

อ่านเพิ่มเติม “พฤติกรรมสำคัญ 5 ประการ ที่ผู้นำที่ดีไม่ทำ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑