ใครกันนะ ที่เป็นคนทำลาย Engagement ในองค์กร

เรื่องของ Engagement หรือ ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรนั้น ปัจจุบันนี้หลายๆ องค์กรเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจ และเอกชนบางแห่ง มีการกำหนดตัวชี้วัดของความผูกพันของพนักงานขึ้นมา และกำหนดให้ต้องมีการสำรวจความผูกพันของพนักงานเป็นประจำทุกปี

อ่านเพิ่มเติม ใครกันนะ ที่เป็นคนทำลาย Engagement ในองค์กร

พนักงานจะทำงานอย่างมีความสุขได้ ถ้ามีสิ่งต่อไปนี้ในองค์กร

แทบจะทุกองค์กรล้วนต้องการทำให้พนักงานของตนเองมีความพึงพอใจในการทำงาน รวมถึงเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรให้มากที่สุด พื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจ และความผูกพันของพนักงานได้ ก็คือ ความสุขจากการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม พนักงานจะทำงานอย่างมีความสุขได้ ถ้ามีสิ่งต่อไปนี้ในองค์กร

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑