ถ้าจะเปลี่ยนการทำงานมาเป็น Hybrid Working ต้องตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย

ปี 2565 นี้ หลายบริษัทในภาคเอกชน ได้กำหนดนโยบายชัดเจนมากกว่า จะเปลี่ยนแปลงการทำงานแบบเดิม ที่พนักงานจะต้องเข้าทำงานในบริษัท 100% มาเป็นการทำงานแบบ Hybrid ก็คือ สามารถที่เข้าทำงานในบริษัทก็ได้ และทำงานจากที่บ้าน (หรือที่ไหนก็ได้) โดยมีการจัดสรรและวางแผนในการเข้าทำงานของพนักงานแต่ละคนอย่างชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม “ถ้าจะเปลี่ยนการทำงานมาเป็น Hybrid Working ต้องตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย”

อย่าเป็น HR ที่ไม่สนใจธุรกิจขององค์กร

ผู้บริหารหลายคนมักจะมีความเห็นต่อฝ่ายบุคคลว่า ทำไม่ฝ่ายบุคคลถึงไม่เข้าใจธุรกิจของบริษัทเลย บางท่านก็มีความเห็นว่า “ทำไม HR ถึงมัวแต่มองแต่มุมของ HR แต่ไม่เคยเชื่อมโยงงาน HR กับธุรกิจของบริษัทได้เลย มักจะคิดแบบเดียวตลอดเวลาไม่ว่าธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน แต่ HR ก็คิดแบบเดิม ทำแบบเดิม แล้วแบบนี้การบริหารคนของธุรกิจผมจะเป็นอย่างไร”

อ่านเพิ่มเติม “อย่าเป็น HR ที่ไม่สนใจธุรกิจขององค์กร”

จะ Reward พนักงาน Gen Z อย่างไรดี

มีคำถามจากหลายองค์กร เนื่องจากในปีใหม่นี้จะมีแผนในการสรรหาคัดเลือกพนักงานใหม่เข้ามาทำงานกับองค์กร ซึ่งพนักงานใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักขององค์กรที่สอบถามเข้ามาก็คือ กลุ่มพนักงานที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ หรือที่เราเรียกกันกว่า Gen Z

คำถามมีอยู่ว่า เราจะจ่ายค่าตอบแทน หรือ จะ Reward พนักงานกลุ่ม Gen Z นี้อย่างไรดี

อ่านเพิ่มเติม “จะ Reward พนักงาน Gen Z อย่างไรดี”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑