4 มิติของ Work-Life Balance ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

เรื่องราวของ Work Life Balance นั้น ถ้าเราตีความง่ายๆ ก็เหมือนกับว่า เป็นความสมดุลของชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว แต่ Stewart D. Friedman ซึ่งเป็นศาตราจารย์ด้าน การบริหารจัดการ ที่ Wharton School ได้ระบุว่า เรื่องของ Work Life Balance นั้น จะมีองค์ประกอบอยู่ 4 มิติดังนี้

อ่านเพิ่มเติม “4 มิติของ Work-Life Balance ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง”

ด้วยจำนวนชั่วโมงที่เท่ากัน ทำไมบางคนทำงานได้ผลงานมากกว่า ดีกว่าบางคน

เคยวิเคราะห์หรือไม่ครับว่า ด้วยจำนวนชั่วโมงการทำงานที่เท่ากันในแต่ละวัน ทำไมพนักงานบางคนถึงทำงานได้อย่างมากมาย อีกทั้งคุณภาพงานก็ออกมาดีกว่า เมื่อเทียบกับพนักงานอีกคน ที่ไม่ค่อยจะมีผลงานอะไรออกมาให้เห็น

อ่านเพิ่มเติม “ด้วยจำนวนชั่วโมงที่เท่ากัน ทำไมบางคนทำงานได้ผลงานมากกว่า ดีกว่าบางคน”

อยากเติบโตเป็นผู้บริหารที่เก่ง ในยุคนี้ ต้องเรียนรู้และทำงานได้ในหลายด้าน

การทำงานในยุคนี้ ยุคที่ต้องเร็ว ต้องมีประสิทธิภาพ ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมาก ๆ ฯลฯ จึงทำให้คนที่สามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้เร็ว จะเป็นคนที่สามารถเติบโตในองค์กรได้เร็วกว่า คนที่ไม่คิดจะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ

อ่านเพิ่มเติม “อยากเติบโตเป็นผู้บริหารที่เก่ง ในยุคนี้ ต้องเรียนรู้และทำงานได้ในหลายด้าน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑