ทักษะการตัดสินใจ ทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้บริหาร

การเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหารที่ดี ทักษะในการตัดสินใจถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากงานของผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะในการตัดสินใจอยู่แทบทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องพนักงาน ที่อยู่ในความดูแล อ่านเพิ่มเติม “ทักษะการตัดสินใจ ทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้บริหาร”

บริหารพลังในการทำงานได้ ก็เท่ากับบริหารเวลาได้ดีเช่นกัน

ได้อ่านบทความของ Harvard Business Review ชื่อบทความว่า Manage Your Energy, Not Your Time เขียนโดย Tony Schwartz and Catherine McCarthy ผมชอบตรงที่เขาบอกว่า ในยุคนี้ ถ้าเราจะสร้างผลิตภาพในการทำงานให้ได้มากขึ้น การบริหารเวลาเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเท่ากับการบริหารพลังงานในการทำงานของตนเอง ท่านผู้อ่านคิดอย่างไรครับ อ่านเพิ่มเติม “บริหารพลังในการทำงานได้ ก็เท่ากับบริหารเวลาได้ดีเช่นกัน”

ใครที่มีสมาธิแข็งแกร่ง และไม่หลุดบ่อย จะได้เปรียบในยุคนี้

วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ไม่ได้พบกันมานาน และได้บังเอิญมาพบกันที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเนื่องจากต้องไปบรรยายพิเศษ ท่านก็รำพึงให้ฟังว่า เด็กสมัยนี้ทำไมถึงสมาธิสั้นกันมากขึ้น (ท่านไม่ได้หมายถึงโรคสมาธิสั้น) เวลาที่จะทำอะไรก็ทำได้ไม่นาน จดจ่อกับอะไร ก็ไม่สามารถที่จะทำได้นานพอที่จะทำให้งานนั้นเป็นรูปเป็นร่างได้ อ่านเพิ่มเติม “ใครที่มีสมาธิแข็งแกร่ง และไม่หลุดบ่อย จะได้เปรียบในยุคนี้”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑