พฤติกรรมง่ายๆ ที่ทำให้คุณเป็นคนมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

การทำงานในทุกวันนี้ คนทำงานทุกคนย่อมที่จะต้องการให้ตนเองนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือลูกน้องเราเอง ซึ่งการสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านี้ ก็ต้องมาจากพฤติกรรมบางอย่างที่เราแสดงออกไปให้เขาเห็น วันนี้จะมาลองดูว่า มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่อยู่รอบข้างเราได้บ้าง

อ่านเพิ่มเติม “พฤติกรรมง่ายๆ ที่ทำให้คุณเป็นคนมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น”

ข้อจำกัดในชีวิต ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไป

คนเราทุกคนล้วนแต่มีข้อจำกัดในชีวิตกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัว หรือการทำงาน บางคนก็เอาข้อจำกัดเหล่านั้นมาเป็นข้ออ้างหรือเหตุผลว่า นี่คือสิ่งทีทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำอะไรสำเร็จได้เลย พอเป็นแบบนี้มากๆ เข้า คนส่วนใหญ่ก็เลยมองว่า ข้อจำกัดเป็นสิ่งที่ไม่ดี และเป็นสาเหตุที่ทำให้เราทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่าง

อ่านเพิ่มเติม “ข้อจำกัดในชีวิต ใช่ว่าจะไม่ดีเสมอไป”

คำพูด และความคิด ที่จะทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลย

คนเราทุกคนเกิดมาก็ล้วนแต่อยากจะประสบความสำเร็จด้วยกันแทบทุกคน ทุกคนมีความฝัน มีเป้าหมาย มีสิ่งที่ตนเองต้องการที่จะทำให้สำเร็จ แต่ทำไมคนเราถึงประสบความสำเร็จไม่เท่ากัน บางคนประสบความสำเร็จอย่างมากมาย บางคนไม่มีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นกับชีวิตเลย เป็นเพราะอะไร

อ่านเพิ่มเติม “คำพูด และความคิด ที่จะทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลย”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑