3 สาเหตุหลักของภาวะ Burnout และวิธีเอาชนะภาวะ Burnout อย่างได้ผล

แม้ว่าความเหนื่อยล้า และอาการหมดพลังใจ พลังกาย (Burnout) จะมาจากการทำงานที่เราต้องเจอกับความเครียดจากงานซ้ำ ๆ และแม้ว่าองค์กรเอง อาจจะมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยพนักงานไม่ให้เกิดอาการนี้ก็ตาม ตัวพนักงานเองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะดูแลตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหมดไฟในการทำงานด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม “3 สาเหตุหลักของภาวะ Burnout และวิธีเอาชนะภาวะ Burnout อย่างได้ผล”

ชีวิตเรามีคำว่า เป็นไปได้ หรือ เป็นไปไม่ได้ อันไหนมากกว่ากัน

เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะผู้นำมาหลายตอน พื้นฐานสำคัญของคนที่จะนำคนอื่นได้ ก็คือ เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำตัวเองให้ได้เสียก่อน หากชีวิตตัวเอง เรายังนำไม่ได้แล้ว การจะไปนำคนอื่นก็คงจะยาก เพราะคนอื่นก็อาจจะถามกลับมาได้ว่า “แค่ชีวิตตัวเองยังนำไม่ได้เลย แล้วจะมานำคนอื่นได้อย่างไร”

อ่านเพิ่มเติม “ชีวิตเรามีคำว่า เป็นไปได้ หรือ เป็นไปไม่ได้ อันไหนมากกว่ากัน”

ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องการพัฒนาพนักงาน

เมื่อพนักงานเข้ามาทำงานกับองค์กรเรา เราย่อมต้องการให้เขาสร้างผลงานให้กับองค์กร และปัจจัยที่จะทำให้พนักงานสามารถสร้างผลงานให้กับองค์กรได้อย่างดี ก็คือ พนักงานจะต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละช่วงเวลา

อ่านเพิ่มเติม “ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องการพัฒนาพนักงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑