ทักษะสำคัญ 10 ประการ ที่คนทำงานยุคใหม่ต้องมีติดตัว เพื่อความสำเร็จในอนาคต

ยุคนี้ถือเป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากกว่ายุคอื่น ๆ ที่เคยผ่านมา มีความก้าวหน้าทางเทคโนโยลีที่รวดเร็ว จนเราแทบตามไม่ทัน มีการติดต่อสื่อสารกันในระหว่างประเทศต่างๆ ข้ามซีกโลกอย่างรวดเร็วมาก อย่างที่ในอดีตไม่เคยเร็วได้ขนาดนี้ และมีการขยายธุรกิจออกนอกประเทศ และมีธุรกิจจากต่างประเทศเข้ามาสู่ในประเทศ มีการเปิดเสรีทางการค้าขายมากขึ้น ไม่ใช่การอยู่แค่เพียงตัวเราคนเดียวเท่านั้นแล้ว ดังนั้น ในการทำงานยุคนี้ คนทำงานควรจะมีทักษะอะไรบ้างที่จะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จ และเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม ทักษะสำคัญ 10 ประการ ที่คนทำงานยุคใหม่ต้องมีติดตัว เพื่อความสำเร็จในอนาคต

บทบาทสำคัญของผู้นำตัวจริง เขามีบทบาทสำคัญอะไรบ้าง

ผู้นำยังคงเป็นคนสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดี ทุกองค์กรล้วนมีผู้นำองค์กร แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีได้ แล้วผู้นำตัวจริงเขามีบทบาทอย่างไรในการบริหารจัดการองค์กรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม “บทบาทสำคัญของผู้นำตัวจริง เขามีบทบาทสำคัญอะไรบ้าง”

ส่งพนักงานไปนั่งเรียนเรื่องพัฒนาภาวะผู้นำ นั่งเรียนอย่างเดียวคงมีภาวะผู้นำได้ยาก

ช่วงนี้มีแต่คนพูดถึงเรื่องของภาวะผู้นำกันอย่างมากมาย จริง ๆ แล้วเรื่องราวของภาวะผู้นำนั้น เป็นประเด็นที่สำคัญที่ทุกบริษัท ทุกองค์กรจำเป็นที่จะต้องมี และให้ความสำคัญ แทบจะทุกแห่งพยายามที่จะพัฒนาผู้บริหารทุกระดับของตนเองให้มีภาวะผู้นำ บางบริษัทส่งผู้บริหารเข้าหลักสูตรภาวะผู้นำในทุกด้าน ทุกเรื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะหล่อหลอมให้ผู้บริหารของตนเองนั้นเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ มากกว่าที่จะเป็นแค่เพียงผู้บริหารที่คอยแต่บริหารจัดการงานไปวันๆ

อ่านเพิ่มเติม “ส่งพนักงานไปนั่งเรียนเรื่องพัฒนาภาวะผู้นำ นั่งเรียนอย่างเดียวคงมีภาวะผู้นำได้ยาก”

ลูกน้องจะประเมินหัวหน้าของตนเองได้จริงหรือ

ผู้บริหารหลายคนได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการให้ลูกน้องมีโอกาสได้ประเมินผลงานของหัวหน้า ที่เราเรียกกันว่า การประเมินแบบ 360 องศานั้น ก็มีทั้งที่พยายามนำระบบนี้มาประยุกต์ใช้จริงในทางปฏิบัติ และก็มีบางส่วนที่ยังคงตั้งขอสงสัยว่า มันเป็นไปได้จริงหรือ มีองค์กรที่ทำแบบนี้ได้จริงหรือไม่ รวมทั้ง แนวคิดแบบนี้เป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด

อ่านเพิ่มเติม “ลูกน้องจะประเมินหัวหน้าของตนเองได้จริงหรือ”

เคล็ดลับในการทำให้พนักงาน รักและทุ่มเทในการทำงาน (Employee work passion) (ตอนที่ 2)

บทความวันนี้จะเขียนเรื่องราวต่อเนื่องจากบทความล่าสุดที่ลงไว้ เกี่ยวกับงานวิจัยของ Ken Blanchard ซึ่งได้วิจัยเกี่ยวกับการสร้างความรัก และความทุ่มเทในการทำงานของพนักงาน (Employee Work Passion) ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้พนักงานรู้สึกรักในการทำงานของตนเอง ซึ่งบทความที่แล้วผมได้เขียนเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านองค์กร ว่า องค์กรจะต้องบริหารจัดการในเรื่องอะไรบ้างที่จะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกรักที่จะทำงาน http://wp.me/pBmlU-K2

อ่านเพิ่มเติม “เคล็ดลับในการทำให้พนักงาน รักและทุ่มเทในการทำงาน (Employee work passion) (ตอนที่ 2)”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑