เราเป็นหัวหน้าที่มีความน่าเชื่อถือ ในสายตาลูกน้องมากน้อยสักแค่ไหน

ในบทความตอนหนึ่งเมื่อประมาณ สองสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมเคยเขียนไว้ที่มีชื่อว่า หัวหน้าที่ดีจะต้อง RESPECT พนักงานด้วย ถ้าท่านใดยังไม่เคยอ่านไปที่ลิงค์นี้ได้ครับ https://wp.me/pBmlU-3KZ

มีท่านผู้อ่านเขียนสอบถามมาว่า แล้วถ้าลูกน้องไม่เคารพนับถือหัวหน้า เราจะต้องทำอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “เราเป็นหัวหน้าที่มีความน่าเชื่อถือ ในสายตาลูกน้องมากน้อยสักแค่ไหน”

ยังมีอีกหรือ พนักงานที่ไม่อยากพัฒนาตนเอง ไม่อยากเติบโตในองค์กร

ท่านผู้อ่านเคยประสบพบเจอพนักงานที่ไม่ต้องการที่จะพัฒนาตนเองเลย อีกทั้งยังไม่ต้องการที่จะก้าวหน้าและเติบโตในองค์กรบ้างหรือไม่ครับ

อ่านเพิ่มเติม “ยังมีอีกหรือ พนักงานที่ไม่อยากพัฒนาตนเอง ไม่อยากเติบโตในองค์กร”

ผู้นำที่ดี จะต้องมี RESPECT กับลูกน้องของตนเอง

ใครที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฯลฯ ไม่ว่าจะเรียกชื่อตำแหน่งว่าอะไร หรือจะอยู่ในระดับต้น กลาง หรือสูงแค่ไหนในองค์กร ต่างก็มีบทบาทหน้าที่เหมือนกันก็คือ ต้องทำงานให้สำเร็จ โดยการบริหารจัดการ และองค์กรก็พยายามที่จะหาเครื่องมือในการบริหารจัดการมาให้ไม่ว่าจะเป็น เงินทุน งบประมาณ เครื่องจักร เครื่องมือในการทำงานต่างๆ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ทรัพยากรบุคคล ที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านที่เป็นผู้จัดการ

อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำที่ดี จะต้องมี RESPECT กับลูกน้องของตนเอง”

อยากมีวัฒนธรรมการให้ Feedback กันตรงๆ จะต้องทำอย่างไรดี

วัฒนธรรมในการให้ Feedback ในเรื่องของการทำงานระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง หรือแม้กระทั่งระหว่างเพื่อนร่วมงานกันเองนั้น เริ่มเป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรอเมริกาที่พยายามสร้างวัฒนธรรมในการให้ Feedback กันแบบตรงไปตรงมาอย่างเช่น Netflix ที่เราอาจจะพอได้อ่านเจอตามหนังสือต่างๆ มาบ้าง

อ่านเพิ่มเติม “อยากมีวัฒนธรรมการให้ Feedback กันตรงๆ จะต้องทำอย่างไรดี”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑