ช่วงเวลาแห่ง Attention Management เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

ช่วงเวลาที่ทำงานที่บ้านแบบนี้ ผมยังได้ยินหลายคนพูดว่า จะต้องบริหารเวลาให้ดี (Time Management) จะว่าไป โดยส่วนตัวผมคิดว่า ช่วงเวลาแบบนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือ การบริหารการใช้เวลาของตนเองมากกว่า อ่านเพิ่มเติม “ช่วงเวลาแห่ง Attention Management เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน”

ช่วงเวลาแห่งการ ปรับเปลี่ยน และปรับตัวเอง และการทำงาน

มีหลายคนบ่นมาเหมือนกันนะครับว่า ช่วงเวลา Covid19 ตอนนี้ทำให้ทำอะไรก็ไม่สะดวก โดยเฉพาะการทำงาน ที่เคยต้องเข้าบริษัท กลับต้องมาทำงานอยู่กับบ้าน เวลาประชุมเคยนั่งกันในห้องประชุม เห็นหน้ากันทุกคน ก็ต้องมานั่งประชุมโดยอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์กันแทน อีกทั้งยังไม่เคยชินกับวิธีการทำงานที่บ้าน การใช้ชีวิต ที่เน้นในเรื่อง online เป็นหลัก อ่านเพิ่มเติม “ช่วงเวลาแห่งการ ปรับเปลี่ยน และปรับตัวเอง และการทำงาน”

บทเรียนที่ได้จากการทำงาน/เรียน จากที่บ้าน

วันนี้ขอหยิบประเด็นเรื่องของการปิดและหยุดกิจการในบางส่วนของทางกทม. รวมถึงให้องค์กรต่างๆ ใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในการทำงานร่วมกัน รวมถึงมหาวิทยาลัย ก็จัดให้สอน online แทนการเข้าไปที่สถานที่จริง อ่านเพิ่มเติม “บทเรียนที่ได้จากการทำงาน/เรียน จากที่บ้าน”

ช่วงเวลาทำงานที่บ้านแบบนี้ วินัยในตนเองสำคัญที่สุด

ช่วงนี้มีแต่คนพูดถึงการทำงานที่บ้านกันมากขึ้น ภาครัฐเองก็ออกมาตรการออกมาชัดเจนในการขอความร่วมมือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐเอง และภาคเอกชน ให้ทำงานที่บ้านกัน โดยไม่ต้องออกมาสถานที่ทำงาน สำหรับงานที่พอจะทำงานที่บ้านกันได้ อ่านเพิ่มเติม “ช่วงเวลาทำงานที่บ้านแบบนี้ วินัยในตนเองสำคัญที่สุด”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑