3C สาเหตุหลักของการ Burnout ของพนักงาน

ช่วงเวลาที่ผ่านมาคำว่า หมดไฟในการทำงาน ความเหนื่อยล้าจากการทำงาน หมดพลังในการทำงาน ฯลฯ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Burnout นั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพนักงานแทบจะทุกองค์กร

อ่านเพิ่มเติม “3C สาเหตุหลักของการ Burnout ของพนักงาน”

การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน ทำได้โดยไม่ต้องเตรียมความพร้อมอะไรกันเลยหรือ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้รับการแชร์ เอกสารฉบับหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ในกลุ่ม Line open chat ที่ผมเปิดไว้สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน HR กับท่านที่ทำงานด้านนี้ และผู้สนใจ ซึ่งสิ่งที่ได้รับการแชร์มานั้น เป็นแบบฟอร์มฉบับหนึ่ง ที่เขียนหัวข้อไว้ว่า แบบประเมินเพื่อการเลื่อนตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม “การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน ทำได้โดยไม่ต้องเตรียมความพร้อมอะไรกันเลยหรือ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑