ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน

เรื่องของความก้าวหน้าในสายอาชีพของการทำงานนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของมนุษย์เงินเดือน เข้ามาทำงานกับองค์กร ก็ย่อมต้องการที่จะเติบโตไปตามสายอาชีพของตน คงไม่มีพนักงานคนไหนที่ไม่อยากเติบโต ไม่อยากพัฒนา และไม่อยากที่จะประสบความสำเร็จในการทำงาน (อาจจะมีบ้าง แต่ก็คงไม่มากนัก)

อ่านเพิ่มเติม “ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน”

ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องการบริหารผลงาน

กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล อีกเรื่องหนึ่งที่มักจะมีประเด็นให้ถกเถียงกันเสมอ และยังไม่สามารถที่จะทำให้สมบูรณ์ได้ 100% ก็คือ การบริหารผลงาน หรือในบางองค์กรอาจจะเป็นระบบการประเมินผลงานเพียงอย่างเดียว ไม่มีการบริหารผลงานแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม “ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องการบริหารผลงาน”

เมื่อการทำงานจากที่บ้าน เริ่มไม่สบายอย่างที่คิด

ถ้ายังจำกันได้ กระแส Work from Home เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ที่โควิด 19 เริ่มแพร่และติดเชื้อกันมากขึ้น ในประเทศไทย ก็เริ่มมีการใช้นโยบายนี้ประมาณแถวๆ เดือนมีนาคม 2563 เกือบจะ 1 ปีแล้ว บริษัทส่วนใหญ่ที่ให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้ ก็เริ่มปรับตัวกัน ทั้งฝั่งนายจ้างและฝั่งพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม “เมื่อการทำงานจากที่บ้าน เริ่มไม่สบายอย่างที่คิด”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑