ปัญหาในการประเมินผลงานแก้ไขได้ไม่ยาก (ตอนที่1)

เขียนเรื่องของปัญหาการประเมินผลงานมาหลายตอน ก็มีท่านผู้อ่านหลายท่านเขียนมาสอบถามว่า แล้วจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้นได้อย่างไรบ้าง ก็เลยรวบรวมเอาแนวทางของการปรับปรุงแก้ไขระบบการประเมินผลงานที่ได้ลองทำจริง และได้ผลมาแลกเปลี่ยนกันดูครับ อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องที่สุด หรือเหมาะสมที่สุดในแต่ละองค์กรนะครับ คงต้องนำเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของเราเองอีกทีครับ

อ่านเพิ่มเติม ปัญหาในการประเมินผลงานแก้ไขได้ไม่ยาก (ตอนที่1)

องค์กรแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่การประเมินผลงานกลับไม่มีการพัฒนา

เป็นเรื่องแปลกมากที่องค์กรหลายแห่งมีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการทำธุรกิจ ใช้ในการทำงานของพนักงาน มี platform อันทันสมัย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา แต่สิ่งที่ดูจะไม่ได้รับการพัฒนาตามเทคโนโลยีของบริษัทเลยก็คือ เรื่องของการประเมินผลงานพนักงานในบริษัท

อ่านเพิ่มเติม องค์กรแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่การประเมินผลงานกลับไม่มีการพัฒนา

องค์กรของท่านยังเก็บรักษาพนักงานลักษณะเหล่านี้ไว้หรือไม่

พนักงานที่ไม่มีผลงาน ไม่ทำงาน ไม่มีมูลค่าเพิ่มใด ๆ แถมยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ก่อแต่ปัญหา ฯลฯ องค์กรควรจะทำอย่างไรกับพนักงานคนนี้ดี

อ่านเพิ่มเติม องค์กรของท่านยังเก็บรักษาพนักงานลักษณะเหล่านี้ไว้หรือไม่

การบริหารผลงาน ถ้าจะลำเอียง มันก็ลำเอียงวันยันค่ำ

ปัจจุบันนี้ ระบบบริหารผลงาน ถือว่าเป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่า น่าจะเป็นระบบที่เข้ามาช่วยทำให้การบริหารผลงานขององค์กร ของหน่วยงาน และของพนักงานไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ อีกทั้งยังใช้ข้อเท็จจริงจากผลลัพธ์ที่วัดได้จริงมาใช้ในการบริหารผลงาน ซึ่งเมื่อเราเอาสิ่งเหล่านี้มาประกอบการให้รางวัลผลงานพนักงาน ก็จะรู้สึกว่ามันมีความเป็นธรรมมากขึ้นกว่าการประเมินผลงานแบบดั้งเดิมที่ใช้ความรู้สึกของผู้ประเมินล้วน ๆ

อ่านเพิ่มเติม การบริหารผลงาน ถ้าจะลำเอียง มันก็ลำเอียงวันยันค่ำ

วิธีการที่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีคุณค่าต่อหน่วยงานและองค์กร

ได้รับคำถามมาจากท่านผู้อ่านว่า แล้วจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีคุณค่าสำหรับเรา และเรากำลังให้ความสำคัญกับเขาอยู่ วันนี้ก็เลยเอาวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าเราในฐานะหัวหน้ากำลังให้ความสำคัญกับเขา ดังต่อไปนี้ครับ

อ่านเพิ่มเติม วิธีการที่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีคุณค่าต่อหน่วยงานและองค์กร

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑