อนาคตการบริหารผลงานของพนักงานจะเปลี่ยนไป ดูผลลัพธ์ มากกว่าเวลาเข้าออกงาน

หลังจากที่เหตุการณ์ Covid19 เกิดขึ้นในช่วงนี้ มันก็คงจะอยู่กับเราไปอีกนาน ซึ่งหลังจากที่เหตุการณ์ต่างๆ ถ้าจะเริ่มดีขึ้นในอนาคต ผู้บริหารหลายท่าน ก็ได้ทำนายไว้แล้วว่า จะต้องเกิดมาตรฐานในการทำงานแบบใหม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่า จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ก็คือ การพิจารณาผลการทำงานของพนักงาน อ่านเพิ่มเติม “อนาคตการบริหารผลงานของพนักงานจะเปลี่ยนไป ดูผลลัพธ์ มากกว่าเวลาเข้าออกงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑