ปัจจัยที่จะทำให้ระบบบริหารผลงานของเราประสบความสำเร็จได้

มีคำถามจากท่านผู้อ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของระบบบริหารผลงาน ว่าจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์ของระบบ ก็คือ บริหารผลงานของพนักงานทุกคนในองค์กร ไม่ใช่แค่เพียงประเมินผลงานอย่างเดียวเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม “ปัจจัยที่จะทำให้ระบบบริหารผลงานของเราประสบความสำเร็จได้”

จะทำอย่างไรให้ ระบบบริหารผลงาน ขององค์กร ประสบผลสำเร็จได้

ระบบบริหารผลงาน หรือ Performance Management นั้น เป็นอีกหนึ่งระบบที่หลายองค์กรพยายามจะนำมาใช้งานจริง เนื่องจากผู้บริหารระดับสูง และผู้นำขององค์กรย่อมต้องการที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งคำว่าบริหารผลงาน ก็คือ การบริหารจัดการเพื่อให้พนักงานทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งถ้าพนักงานทุกคนทำงานได้ตามเป้าหมาย ก็แปลว่า องค์กรก็บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม “จะทำอย่างไรให้ ระบบบริหารผลงาน ขององค์กร ประสบผลสำเร็จได้”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑