มุมมองที่ยังต้องพัฒนา ของผู้จัดการ ในเรื่องผลงานกับการให้รางวัล

คนที่เป็นผู้จัดการทุกคนต่างก็ต้องการที่จะให้ลูกน้องรัก และยอมทำงานให้ บางคนก็อยากกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานของตนเอง แต่เชื่อหรือไม่ว่า ผู้จัดการถึง 90% มองไปในทางเดียวกันว่า เครื่องมือที่จะทำให้ลูกน้องรัก ยอมทำงานให้ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ก็คือ เรื่องของรางวัลที่เป็นตัวเงินเท่านั้น อ่านเพิ่มเติม “มุมมองที่ยังต้องพัฒนา ของผู้จัดการ ในเรื่องผลงานกับการให้รางวัล”

ตั้งเป้าหมายไว้ แต่กลับไม่เอาไปใช้ ก็เหมือนกับไม่ได้ตั้ง

เคยได้ยินผู้บริหารกล่าวประโยคนี้แบบประชดประชันหรือไม่ครับ “Set it and leave it” หรือองค์กรของท่านเองเคยประสบกับปัญหานี้หรือไม่ กล่าวคือ พยายามเอาเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายมาใช้ (ไม่ว่าจะเรียกอะไรก็แล้วแต่) อ่านเพิ่มเติม “ตั้งเป้าหมายไว้ แต่กลับไม่เอาไปใช้ ก็เหมือนกับไม่ได้ตั้ง”

จะให้ Feedback อย่างได้ผล ต้องดูช่วงเวลา และวิธีการที่เหมาะสมด้วย

ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านจะต้องรู้จักเรื่องของการให้ Feedback เพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในการบริหารผลงานพนักงาน องค์กรใดที่มีการนำเอาระบบบริหารผลงานไปใช้อย่างจริงจัง ก็จะต้องมีการใส่ระบบการให้ Feedback เข้าไปด้วย เพราะถือว่าเป็นการสื่อสารในเรื่องของผลงานที่สำคัญมาก อ่านเพิ่มเติม “จะให้ Feedback อย่างได้ผล ต้องดูช่วงเวลา และวิธีการที่เหมาะสมด้วย”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑