เป้าหมายผลงานที่ดี จะต้องเชื่อมโยงกันทั้งแนวตั้ง และแนวนอน

ผมเชื่อว่าต้นปีแบบนี้ หลายๆ องค์กรก็ยังง่วนอยู่กับการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายผลงาน ตั้งแต่เป้าหมายระดับองค์กร หน่วยงาน และเป้าหมายรายบุคคล สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเสมอ กับองค์กรที่พยายามกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายในการทำงานก็คือ เป้าหมายของการทำงานนั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกัน หรือเชื่อมโยงถึงกันน้อยมาก มีแต่ต่างคนต่างกำหนดเป้าหมายกันเอง โดยที่ไม่พิจารณาเลยว่า เป้าหมายขององค์กรคืออะไร เป้าหมายของเรานั้นสอดคล้องกับองค์กรหรือไม่ อ่านเพิ่มเติม “เป้าหมายผลงานที่ดี จะต้องเชื่อมโยงกันทั้งแนวตั้ง และแนวนอน”

ถ้าผู้จัดการยังคงใช้เครื่องมือการวัดผลงานในลักษณะแบบนี้ ก็ไม่มีทางแก้ไขปัญหาการประเมินผลงานได้

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่พนักงานบ่นว่าไม่ชอบมากที่สุดก็คือ ระบบการประเมินผลงาน ถึงเวลาที่จะต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบประเมินผลงานทีไร ก็มักจะมีเสียงบ่นมาให้ได้ยินตลอด อีกทั้งก็มักจะไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงาน บางคนก็ยอมทำ แต่ก็ทำไปด้วยความจำเป็นเท่านั้น อ่านเพิ่มเติม “ถ้าผู้จัดการยังคงใช้เครื่องมือการวัดผลงานในลักษณะแบบนี้ ก็ไม่มีทางแก้ไขปัญหาการประเมินผลงานได้”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑