ระบบประเมินแบบ 360 องศา ทำอย่างให้สำเร็จได้จริง

ระบบการประเมินแบบ 360 องศา ที่เราน่ะจะเคยได้ยินมาบ้างแล้ว โดยปกติเรามักจะใช้สำหรับการขอความเห็นจากบุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชา เพื่อที่จะค้นหาเหตุผล และหลักฐานในการทำงาน หรือพฤติกรรมต่างๆ ในการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เราประเมินผลงานพนักงานคนนั้นได้อย่างเป็นธรรมมากที่สุด อ่านเพิ่มเติม “ระบบประเมินแบบ 360 องศา ทำอย่างให้สำเร็จได้จริง”

Coaching เพื่อพัฒนาผลงาน จะสำเร็จได้ ต้องอยู่ที่พนักงานด้วยเช่นกัน

บทความสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของการ Coaching เป็นส่วนใหญ่นะครับ วันนี้ก็ขอต่อในเรื่องเดียวกันนี้อีกสักวันนะครับ ส่วนใหญ่เวลาที่เราพูดถึง coaching เรามักจะมุ่งเน้นไปที่คนที่เป็นโค้ชมากกว่า ผู้ที่ถูกโค้ช อาจจะเป็นเพราะว่า คนที่จะเป็นโค้ชที่ดีได้นั้น มีความสำคัญมาก เพราะเป็นคนที่จะทำให้คนอื่นเก่งขึ้น และค้นพบศักยภาพในตัวของตนเองได้ ดังนั้นเมื่อไหร่ที่องค์กรจะทำเอาแนวทางในการ Coaching มาใช้ให้ได้ผล ก็มักจะต้องมีการพัฒนาคนที่จะเป็นโค้ช เพื่อเรียนรู้เทคนิคต่างๆ อ่านเพิ่มเติม “Coaching เพื่อพัฒนาผลงาน จะสำเร็จได้ ต้องอยู่ที่พนักงานด้วยเช่นกัน”

Coach ที่ดี จะต้องมีทัศนคติที่ดีก่อน

สองวันที่ผ่านมาเขียนเกี่ยวกับเรื่องของการ Coaching ว่าจะสามารถนำมาใช้ในองค์กรจริงๆ ได้อย่างไรบ้าง วันนี้ก็ตามต่อกันมาด้วยตัวคนที่จะเป็น Coach ที่ประสบความสำเร็จจะต้องเริ่มต้นจากอะไรที่เป็นพื้นฐานในความเป็น Coach ประสบความสำเร็จได้ อ่านเพิ่มเติม “Coach ที่ดี จะต้องมีทัศนคติที่ดีก่อน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑