เกณฑ์ที่นิยมในการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งไปเป็นผู้จัดการ มีอะไรบ้าง

จากโพลที่ผมสอบถามสมาชิกของกลุ่ม Line Open Chat ในเรื่องของเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานไปเป็นผู้จัดการนั้น จะมีเกณฑ์อะไรบ้าง ซึ่งในประเด็นนี้ ผมเน้นไปที่เรื่องของการขึ้นไปดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ที่ต้องบริหารจัดการทั้งงาน และทั้งคน ก็ได้ผลโพลออกมาและผมก็นำมาสรุปให้อ่านกันอีกครั้งครับ อ่านเพิ่มเติม “เกณฑ์ที่นิยมในการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่งไปเป็นผู้จัดการ มีอะไรบ้าง”

ผู้นำองค์กรต้องนำไปปฏิบัติด้วย มิฉะนั้น ไม่มีทางได้ผล

ท่านผู้อ่านเคยเห็นภาพแบบนี้บ้างหรือไม่ครับ ฝ่ายบุคคลพยายามคิด และนำเสนอระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ๆ ยกตัวอย่างเช่น พยายามที่จะเสนอว่า ระบบบริหารผลงานดีนะ น่านำมาใช้ในองค์กรของเรา เราอาจจะใช้เครื่องมือ KPI หรือ OKR หรือ อะไรก็แล้วแต่ ซึ่งมันเป็นระบบที่ทำให้ผลงานขององค์กรไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น และทำให้พนักงานมองเห็นภาพเป้าหมายขององค์กร……. อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำองค์กรต้องนำไปปฏิบัติด้วย มิฉะนั้น ไม่มีทางได้ผล”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑