เมื่อพนักงานผลงานออกมาไม่ดี ท่านมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรบ้าง

ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้จัดการแล้ว ย่อมต้องมีลูกน้องที่จะต้องบริหารจัดการ โดยปกติแล้วที่เรามีลูกน้อง หรือผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ก็เพื่อที่จะมีคนคอยแบ่งเบาภาระในการทำงานในหน่วยงานของตนเอง เนื่องจากผู้จัดการคนเดียวไม่สามารถที่จะทำได้เองทุกอย่างในหน่วยงาน ดังนั้น สิ่งที่ผู้จัดการทุกคนต้องการก็คือ การที่มีลูกน้องที่สร้างผลงานที่ดีให้กับตนเอง และกับหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลต่อผลงานของผู้จัดการด้วยเช่นกัน แล้วถ้าลูกน้องของเราผลงานออกมาไม่ดีอย่างสม่ำเสมอ เราจะโทษใครดี

อ่านเพิ่มเติม “เมื่อพนักงานผลงานออกมาไม่ดี ท่านมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรบ้าง”

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี แต่ทำไมเวลานำมาใช้จริง กลับไม่สำเร็จตามที่ต้องการ

ในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น เรื่องของทรัพยากรบุคคลนั้น เป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่จะนำพาธุรกิจของเราให้ไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น องค์กรต่างๆ ในยุคนี้ จึงพยายามที่จะวางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีให้กับธุรกิจของตน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ กล่าวคือ สามารถที่จะดึงดูด พัฒนา รักษา และจูงใจ พนักงานให้สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

อ่านเพิ่มเติม “ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี แต่ทำไมเวลานำมาใช้จริง กลับไม่สำเร็จตามที่ต้องการ”

ใครที่สร้างแรงจูงใจ และบริหารผลงาน CEO ขององค์กร

เวลาที่พูดถึงเรื่องของการเป็นหัวหน้า และผู้จัดการที่ดี เรามักจะนึกถึงทักษะต่างๆ มากมายที่หัวหน้าจำเป็นต้องมี ซึ่งทักษะเหล่านี้ จะทำให้หัวหน้าและผู้จัดการสามารถที่จะบริหารทั้งงาน และคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างแรงจูงใจ การสอนงาน การให้การชื่นชมผลงาน และการพัฒนาพนักงาน ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม “ใครที่สร้างแรงจูงใจ และบริหารผลงาน CEO ขององค์กร”

สิ่งที่ผู้จัดการบอกว่ารู้แล้ว แต่ไม่เคยเห็นว่าจะลงมือทำสักที

ได้มีโอกาสไปพูดคุยและให้ความรู้กับลูกค้าในเรื่องของทักษะในการบังคับบัญชา ก็ได้เจอกับคนที่ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั้งหลายที่ถูกส่งมาเรียนและพัฒนาทักษะในการบังคับบัญชาพนักงาน ซึ่งเวลาที่ทำ workshop ผมก็สังเกตเห็นผู้จัดการอยู่กลุ่มหนึ่ง ที่มักจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกบางอย่าง เพื่อทำให้คนอื่นรู้ว่า ตนเองรู้เรื่องเหล่านี้มาหมดแล้ว เรียกได้ว่า อีโก้แรงทีเดียวครับ พอดีได้คุยกับผู้บริหาร ซึ่งเป็นหัวหน้าของผู้จัดการกลุ่มนี้ผมก็ถามว่า ผู้จัดการกลุ่มนี้ มีการนำเอาสิ่งที่เขารู้แล้วไปปฏิบัติจริงๆ ในการทำงานแต่ละวันหรือไม่ คำตอบที่ผมได้จากผู้บริหารก็คือ “ไม่เคยทำอะไรเลย”

อ่านเพิ่มเติม “สิ่งที่ผู้จัดการบอกว่ารู้แล้ว แต่ไม่เคยเห็นว่าจะลงมือทำสักที”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑