จะทำอย่างไรให้ ระบบบริหารผลงาน ขององค์กร ประสบผลสำเร็จได้

ระบบบริหารผลงาน หรือ Performance Management นั้น เป็นอีกหนึ่งระบบที่หลายองค์กรพยายามจะนำมาใช้งานจริง เนื่องจากผู้บริหารระดับสูง และผู้นำขององค์กรย่อมต้องการที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งคำว่าบริหารผลงาน ก็คือ การบริหารจัดการเพื่อให้พนักงานทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งถ้าพนักงานทุกคนทำงานได้ตามเป้าหมาย ก็แปลว่า องค์กรก็บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม “จะทำอย่างไรให้ ระบบบริหารผลงาน ขององค์กร ประสบผลสำเร็จได้”

ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน

เรื่องของความก้าวหน้าในสายอาชีพของการทำงานนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของมนุษย์เงินเดือน เข้ามาทำงานกับองค์กร ก็ย่อมต้องการที่จะเติบโตไปตามสายอาชีพของตน คงไม่มีพนักงานคนไหนที่ไม่อยากเติบโต ไม่อยากพัฒนา และไม่อยากที่จะประสบความสำเร็จในการทำงาน (อาจจะมีบ้าง แต่ก็คงไม่มากนัก)

อ่านเพิ่มเติม “ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน”

ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องการบริหารผลงาน

กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล อีกเรื่องหนึ่งที่มักจะมีประเด็นให้ถกเถียงกันเสมอ และยังไม่สามารถที่จะทำให้สมบูรณ์ได้ 100% ก็คือ การบริหารผลงาน หรือในบางองค์กรอาจจะเป็นระบบการประเมินผลงานเพียงอย่างเดียว ไม่มีการบริหารผลงานแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม “ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องการบริหารผลงาน”

เมื่อการทำงานจากที่บ้าน เริ่มไม่สบายอย่างที่คิด

ถ้ายังจำกันได้ กระแส Work from Home เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ที่โควิด 19 เริ่มแพร่และติดเชื้อกันมากขึ้น ในประเทศไทย ก็เริ่มมีการใช้นโยบายนี้ประมาณแถวๆ เดือนมีนาคม 2563 เกือบจะ 1 ปีแล้ว บริษัทส่วนใหญ่ที่ให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้ ก็เริ่มปรับตัวกัน ทั้งฝั่งนายจ้างและฝั่งพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม “เมื่อการทำงานจากที่บ้าน เริ่มไม่สบายอย่างที่คิด”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑