ผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่องอัตราการขึ้นเงินเดือนปี 2563

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้ทำ poll ในกลุ่ม line open chat คู่คิดเรื่องคน สอบถามสมาชิกในกลุ่มในหัวข้อว่า ต้นปี 2563 องค์กรของท่านมีแนวโน้มจะขึ้นเงินเดือนอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรต่างๆ ซึ่งก็ขอสรุปผล Poll ไว้ดังนี้ครับ อ่านเพิ่มเติม “ผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่องอัตราการขึ้นเงินเดือนปี 2563”

การหนดอัตราแรกจ้างตามวุฒิการศึกษาสำหรับเด็กจบใหม่

ในการกำหนดอัตราแรกจ้างสำหรับผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ในบ้านเรานั้น มักจะกำหนดกันตามวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาที่จบมามากกว่าที่จะกำหนดจากตัว minimum ของโครงสร้างเงินเดือน เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมานานแล้วสำหรับประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม “การหนดอัตราแรกจ้างตามวุฒิการศึกษาสำหรับเด็กจบใหม่”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑