ทำงานจากที่บ้าน กับ ทำงานที่ออฟฟิศ ค่าตอบแทนควรแตกต่างกันหรือไม่

ผมได้รับคำถามจากท่านผู้อ่านเกี่ยวกับเรื่องของค่าตอบแทนของพนักงานที่ทำงานจากที่บ้านได้ กับพนักงานที่ต้องเข้าออฟฟิศทำงาน ควรจะได้รับค่าตอบแทนที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “ทำงานจากที่บ้าน กับ ทำงานที่ออฟฟิศ ค่าตอบแทนควรแตกต่างกันหรือไม่”

การบริหารค่าตอบแทน บางเรื่องคิดนานไปไม่เกิดผลดีกับองค์กร

ระบบการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรนั้น ถ้าเราเอาระบบบริหารค่าตอบแทนของเราไปเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้สามารถดึงดูด และเก็บรักษาคนดี คนเก่ง ได้นั้น ผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องใช้ความรวดเร็วในการตัดสินใจในเรื่องนี้ให้ทันต่อการบริหารจัดการขององค์กรด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม “การบริหารค่าตอบแทน บางเรื่องคิดนานไปไม่เกิดผลดีกับองค์กร”

การให้สวัสดิการพนักงานในอัตราสูงๆ จะช่วยดึงดูดและรักษาพนักงานได้จริงหรือ

ประเด็นในวันนี้ มีท่านผู้อ่านเขียนมาคุยกันว่า ที่บริษัท ทางผู้บริหารต้องการจะปรับการให้สวัสดิการพนักงานใหม่ โดยตั้งใจจะให้สวัสดิการพนักงานในอัตราที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการด้านวันหยุดวันลา วันเวลาทำงาน โดยเฉพาะเรื่องของสวัสดิการทางด้านสุขภาพของพนักงาน จะมีงบประมาณแบบว่าสูงขึ้นกว่าเดิมมาก และกะจะให้สูงกว่าคู่แข่งขันอย่างเห็นชัดเจน เพื่อว่าจะได้สามารถดึงดูดคนเก่งๆ และเก็บรักษาพนักงานมือดีๆ ไว้ให้อยู่ทำงานกับองค์กร

อ่านเพิ่มเติม “การให้สวัสดิการพนักงานในอัตราสูงๆ จะช่วยดึงดูดและรักษาพนักงานได้จริงหรือ”

สิ่งที่ต้องทำให้เกิดความชัดเจน ถ้าอยากทำนโยบาย Work from anywhere

ปัจจุบันนี้คำว่า Work from Home ก็น่าจะกลายเป็นวิธีการทำงานที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปมากขึ้น ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก covid19 ที่เกิดขึ้นเลยทำให้การทำงานจากที่บ้านกลายเป็นเรื่องปกติไป จริงๆ แล้วนโยบายนี้เริ่มต้นกันมาสักพักใหญ่แล้วก่อนที่จะมี Covid19 ก็มีหลายองค์กรที่มีนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้ เพียงแต่จำกัดอยู่ในบางธุรกิจเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม “สิ่งที่ต้องทำให้เกิดความชัดเจน ถ้าอยากทำนโยบาย Work from anywhere”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑