ลำดับขั้นของระบบค่าตอบแทน องค์กรท่านอยู่ลำดับไหน

ระบบค่าตอบแทนพนักงานที่องค์กรจัดให้กับพนักงานนั้น โดยปกติแล้ว เราอาจจะคิดว่า มันก็คือการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนเพื่อตอบแทนการทำงานให้กับพนักงานที่ทำงานกับองค์กรเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ระบบการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานนั้นมันมีอยู่อย่างน้อย ๆ 4 ลำดับขั้น ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าองค์กรของเราต้องการที่จะดึงดูด เก็บรักษา และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเพื่อสร้างผลงานอย่างแท้จริงแล้ว เราคงจะต้องมาพิจารณาระบบค่าตอบแทนของบริษัทกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง และอยู่ในลำดับขั้นใด

อ่านเพิ่มเติม “ลำดับขั้นของระบบค่าตอบแทน องค์กรท่านอยู่ลำดับไหน”

จะ Reward พนักงาน Gen Z อย่างไรดี

มีคำถามจากหลายองค์กร เนื่องจากในปีใหม่นี้จะมีแผนในการสรรหาคัดเลือกพนักงานใหม่เข้ามาทำงานกับองค์กร ซึ่งพนักงานใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักขององค์กรที่สอบถามเข้ามาก็คือ กลุ่มพนักงานที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ หรือที่เราเรียกกันกว่า Gen Z

คำถามมีอยู่ว่า เราจะจ่ายค่าตอบแทน หรือ จะ Reward พนักงานกลุ่ม Gen Z นี้อย่างไรดี

อ่านเพิ่มเติม “จะ Reward พนักงาน Gen Z อย่างไรดี”

สวัสดิการเพื่อการเก็บรักษาพนักงานให้อยู่ทำงานนาน ๆ มีอะไรบ้าง

มีคำถามมาจากท่านผู้อ่านท่านหนึ่ง ที่น่าสนใจมาก เนื่องจากได้อ่านบทความเกี่ยวกับสวัสดิการที่น่าจะจัดให้มีขึ้นในยุคนี้ จากบทความเมื่อสองสามวันก่อน คำถามมีอยู่ว่า “มีสวัสดิการอะไรบ้าง ที่สามารถทำให้พนักงานอยู่ทำงานกับเราไปนาน ๆ ได้”

อ่านเพิ่มเติม “สวัสดิการเพื่อการเก็บรักษาพนักงานให้อยู่ทำงานนาน ๆ มีอะไรบ้าง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑