เคยได้ยินพนักงานบ่นแบบนี้หรือไม่ “ถ้าจะให้สวัสดิการแบบนี้ อย่าให้ดีกว่ามั้ย”

สวัสดิการที่ดี เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายบริษัทต่างก็ให้ความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ เนื่องจากความต้องการของคนทำงานในสมัยใหม่นี้ ไม่ว่าจะเป็น Gen ไหนก็ตาม ต่างก็ต้องการทำงานกับองค์กรที่สนับสนุนชีวิตการความเป็นอยู่ทั้งด้านการทำงาน และด้านชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมดุล

อ่านเพิ่มเติม เคยได้ยินพนักงานบ่นแบบนี้หรือไม่ “ถ้าจะให้สวัสดิการแบบนี้ อย่าให้ดีกว่ามั้ย”

โครงสร้างเงินเดือน กับความเข้าใจผิดของพนักงานและผู้จัดการ

ในช่วงนี้มีหลายองค์กรที่ต้องการทำโครงสร้างเงินเดือน และระบบบริหารเงินเดือนใหม่ สิ่งที่สังเกตได้กับบางองค์กรก็คือ ทั้งผู้บริหาร และพนักงานต่างก็คาดหวังต่อการมีโครงสร้างเงินเดือนที่แตกต่างกันออกไป บางคนก็คาดหวังว่า การมีโครงสร้างเงินเดือนจะช่วยทำให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านเงินเดือนมากขึ้น พนักงานเองกลับมองอีกอย่าง ส่วนใหญ่พนักงานมักจะมองว่า การมีโครงสร้างเงินเดือนจะทำให้เงินเดือนของตนเองต่ำลง และอาจจะเกิดเงินเดือนตันได้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมองในมุมที่ไม่ค่อยถูกต้องนักในเรื่องของโครงสร้างเงินเดือน

อ่านเพิ่มเติม “โครงสร้างเงินเดือน กับความเข้าใจผิดของพนักงานและผู้จัดการ”

ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนัก ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนพนักงาน และอาจส่งผลต่อการบริหารคนได้

แม้เวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่ ความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับการบริหารค่าจ้างเงินเดือนพนักงานก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง หรือ อาจจะเปลี่ยนแปลงน้อย ๆ ช้า ๆ ซึ่งบางเรื่องเป็นความเชื่อในทางที่ผิด ส่งผลลบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม “ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนัก ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนพนักงาน และอาจส่งผลต่อการบริหารคนได้”

Non-Financial Reward ก็ยังคงมีความสำคัญต่อ การดึงดูด และเก็บรักษาคนเก่ง ขององค์กร

การบริหารค่าจ้างเงินเดือนในยุคปัจจุบัน มีความยาก และซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีข้อมูลคู่แข่ง และมีข้อมูลการจ่ายค่าจ้างของบริษัทคู่แข่ง และบริษัททั่วไปในตลาดมากขึ้น ทำให้ข้อมูลถึงกันมากขึ้น พนักงานเองก็มีการศึกษาและหาข้อมูลเหล่านี้ก่อนที่จะสมัครงานกับบริษัทต่าง ๆ และมีความต้องการในเรื่องของค่าจ้างค่าตอบแทนที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ Gen ซึ่งทำให้บริษัทจะต้องสร้างวิธีการในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนให้เกิดความเป็นธรรม และแข่งขันได้มากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อดึงดูด และรักษาคนเก่งไว้ให้ทำงานในองค์กร

อ่านเพิ่มเติม “Non-Financial Reward ก็ยังคงมีความสำคัญต่อ การดึงดูด และเก็บรักษาคนเก่ง ขององค์กร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑