ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี แต่ทำไมเวลานำมาใช้จริง กลับไม่สำเร็จตามที่ต้องการ

ในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น เรื่องของทรัพยากรบุคคลนั้น เป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่จะนำพาธุรกิจของเราให้ไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น องค์กรต่างๆ ในยุคนี้ จึงพยายามที่จะวางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีให้กับธุรกิจของตน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ กล่าวคือ สามารถที่จะดึงดูด พัฒนา รักษา และจูงใจ พนักงานให้สร้างผลงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

อ่านเพิ่มเติม “ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี แต่ทำไมเวลานำมาใช้จริง กลับไม่สำเร็จตามที่ต้องการ”

การบริหารค่าตอบแบบนี้ เรียกว่าเป็นธรรมแล้วจริงหรือ

ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนพนักงานนั้น สิ่งที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ก็คือ ความเป็นธรรมในการบริหารค่าจ้าง หลายๆ บริษัทที่มีการบริหารค่าจ้างเงินเดือน ต่างก็พยายามที่จะสร้างความเป็นธรรมในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นในองค์กรทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าองค์กรมีความเป็นธรรมในการบริหารค่าจ้างเงินเดือน

อ่านเพิ่มเติม “การบริหารค่าตอบแบบนี้ เรียกว่าเป็นธรรมแล้วจริงหรือ”

องค์กรมีระบบค่าตอบแทนที่แข่งขันได้แล้ว แต่ทำไมพนักงานยังขาดแรงจูงใจ

ปัจจุบันมีหลายองค์กรที่พยายามจะทำระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนให้ดี มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นธรรมมากที่สุด รวมทั้งสามารถแข่งขันได้กับตลาด วัตถุประสงค์หลักที่ทำระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนให้ดีนั้น ส่วนใหญ่ผู้บริหารของบริษัทมักจะตอบว่า เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่ทำงานในองค์กร จะได้มีแรงจูงใจในการทำงาน สร้างผลงานให้ดีขึ้น คำถามก็คือ ระบบค่าจ้างที่ดีสามารถสร้างแรงจูงใจได้จริงหรือ

อ่านเพิ่มเติม “องค์กรมีระบบค่าตอบแทนที่แข่งขันได้แล้ว แต่ทำไมพนักงานยังขาดแรงจูงใจ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑