ทักษะที่สำคัญ 5 ประการที่ต้องถูกพัฒนา ถ้าอยากเป็นผู้นำในยุคใหม่

ปัจจุบันนี้สิ่งต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาย การตลาด การผลิต บัญชี การเงิน และแม้กระทั่งการบริหารทรัพยากรบุคคล ก็ถูกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันก้าวกระโดดนี้เช่นกัน

ผู้บริหารขององค์กรจึงต้องมีทักษะที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทักษะในอดีตที่เราเรียนๆ กันมา หรือที่เราพยายามจะพัฒนาตนเอง อาจจะใช้ไม่ได้แล้วสำหรับโลกในอนาคตข้างหน้า ผู้บริหารจะต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา

แล้วทักษะที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง จากผลการวิจัยที่ผมได้อ่านเจอของ DDI ได้ทำการศึกษาเรื่องของทักษะที่สำคัญที่ผู้นำในอนาคตควรจะต้องมีติดตัวไว้ ว่ามีอะไรบ้าง ก็เลยเอามาเขียนให้อ่านกัน เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านครับ

  • Driving and Managing Change ทักษะในการผลักดันและการจัดการการเปลี่ยนแปลง อย่างที่เราทราบกันว่าในอนาคตข้างหน้าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเร็วกว่านี้อย่างแน่นอน ดังนั้นผู้นำองค์กรจึงควรจะต้องมีทักษะในการผลักดันองค์กรให้มีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งจะต้องมีทักษะในการจัดการและบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วย เนื่องจากคนเราโดยทั่วไปมักจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ซึ่งถ้าองค์กร และคนในองค์กรไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลย ก็คงเดาได้ไม่ยากว่า อนาคตของบริษัทก็คงจะเลือนรางไปเรื่อยๆ

  • Identifying and developing future talent ผู้นำจะต้องมีทักษะในการเสาะหา และสร้างคนเก่งให้เกิดขึ้นให้ได้ในองค์กร เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต เนื่องจากองค์กรในอนาคตนั้นต้องประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น และจะมีความยากมากขึ้นในการที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นองค์กรจะต้องมีการสร้างคนเก่ง และบริหารคนเก่งให้ได้ ตัวผู้นำและผู้บริหารทุกคนต้องมีทักษะในการเสาะหา และพัฒนาคนเก่งให้เกิดขึ้นให้ได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรในอนาคตที่จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

  • Fostering creativity and innovation ผู้นำและผู้บริหารองค์กรในอนาคตจะต้องมีทักษะในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เรียกว่าต้องคิดอะไรใหม่ๆ ในแง่มุมใหม่ๆ อยู่เสมอ คิดแบบเดิมๆ บริหารแบบเดิมๆ ก็คงจะอยู่กันยากขึ้น ดังนั้นผู้บริหารองค์กรจะต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่าง ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังต้องสนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

  • Coaching and developing others ทักษะถัดมาก็คือ ทักษะเรื่องของการสอนงานและการพัฒนาลูกน้อง จริงๆ ทักษะเรื่องนี้ ผู้นำและผู้บริหารยุคปัจจุบันก็ต้องมีเช่นกัน ยิ่งถ้าอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พนักงานที่ทำงานก็ต้องมีความพร้อมเสมอ ดังนั้นตัวหัวหน้าเอง ก็ต้องมีทักษะในการสอนงาน และพัฒนาพนักงานให้เกิดความพร้อมที่จะต้องรับมือกับปัญหาต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างดี

  • Executing organization strategy ทักษะที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถที่จะผลักดันกลยุทธ์ขององค์กรให้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติให้ได้ ไม่ใช่แค่ขายฝัน ขายภาพในอนาคตอันสวยหรูอีกต่อไปแล้ว ผู้บริหารที่จะอยู่รอดในอนาคตได้ จะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการและผลักดันแผนกลยุทธ์ต่างๆ ที่ตั้งไว้ ให้เกิดขึ้นในความเป็นจริงให้ได้

นี่คือทักษะ 5 ประการที่ผู้บริหารในอนาคตจะต้องมี ถ้าเราอยากจะเป็นผู้บริหารที่เป็นที่ต้องการตัวขององค์กรต่างๆ ทักษะทั้ง 5 ประการที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องรีบพัฒนาตนเองให้มีทักษะเหล่านี้ให้ได้ เนื่องจากอนาคตมีแต่ความไม่แน่นอน มีแต่การเปลี่ยนแปลงมากมายที่จะเกิดขึ้น โดยที่เราก็ไม่รู้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ลองหันมาประเมินตนเองกันสักหน่อย ว่าเรามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้บริหารในอนาคตบ้างแล้วหรือยัง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: