องค์กรเราจะมีความเสี่ยงอะไรบ้าง ถ้าเราไม่บริหารทรัพยากรบุคคลให้ดี

การบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันนี้ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะกับธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปัจจัยที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ ส่วนหนึ่งก็คือ ทรัพยากรบุคคลขององค์กรนั่นเอง

อย่างไรก็ดี เรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กรต่างๆ ต่างก็ให้ความสำคัญที่ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่ บางองค์กรก็ให้ความสำคัญในเรื่องของคนเป็นอย่างมาก บางองค์กรก็ให้ความสำคัญเรื่องคนเป็นเรื่องๆ ไป และบางองค์กรก็ไม่ให้ความสำคัญอะไรเลย

ถ้าองค์กรไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลจะมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นบ้างลองมาดูกันนะครับ

  • ขาดคนเก่ง และคนที่เหมาะสมกับองค์กร การที่องค์กรไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารคน แปลว่า องค์กรนั้นก็ไม่ได้ต้องการหาคนเก่งเข้ามาทำงานในองค์กร ดังนั้นเรื่องของการสรรหาคัดเลือกพนักงานก็ทำไปโดยให้สามารถหาคนเข้ามาทำงานได้ แต่คนที่หาเข้ามานั้นจะเป็นอย่างไร หรือมีคุณสมบัติอย่างไรก็ไม่สนใจอะไรมาก ผลก็คือ องค์กรก็จะขาดคนเก่ง ขาดคนที่จะเข้ามาสร้างความก้าวหน้า พนักงานที่หาเข้ามา ก็ทำงานไปตามหน้าที่ปกติ ถ้าต้องการให้ทำงานอะไรที่ยากขึ้นอีกหน่อย พนักงานก็ไม่อยากทำ หรือบางคนก็ทำไม่ได้ นี่คือความเสี่ยงแรกที่องค์กรต้องระวังถ้าไม่ให้ความสำคัญต่อการบริหารคน

  • ขาดการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง อีกเรื่องที่องค์กรที่ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพยากรบุคคลมักจะทำกันก็คือ มักจะไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงาน งบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาพนักงานก็ไม่มี และไม่คิดที่จะมีด้วย เวลามีใครเสนอว่าควรจะพัฒนาพนักงานให้เก่งขึ้น ก็มักจะมีคนค้านว่า เสียเวลาทำงาน พัฒนาไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นในองค์กรจริงๆ ลองจินตนาการไปอีกสัก 5 ปีข้างหน้าว่าองค์กรจะเป็นอย่างไร ผมคิดว่าองค์กรคงตามคนอื่นไม่ทันแน่นอน โลกไปไกลแล้ว แต่องค์กรกลับย่ำอยู่กับที่ หรือจริงๆ แล้วก็คือ ถอยหลังไปเรื่อยๆ

  • ขาดผู้สืบทอดตำแหน่ง อีกปัญหาหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นสำหรับองค์กรที่ขาดการดูแลเรื่องของคน หรือพนักงาน ก็คือ การขาดผู้สืบทอดตำแหน่งในการทำงาน บางองค์กรมีพนักงานที่มีฝีมือดี ทำงานดี อยู่ทำงานไปเรื่อยๆ โดยที่ผู้บริหารไม่ได้คิดเรื่องของการสร้างคนขึ้นมาทดแทน สุดท้ายพอพนักงานคนเก่ง ใกล้เกษียณอายุ ค่อยเพิ่งมานั่งคิดว่าจะทำอย่างไรดี ซึ่งเอาเข้าจริงๆ ก็พัฒนาคนไม่ทัน จึงทำให้ต้องใช้วิธีการต่ออายุพนักงานที่เกษียณอายุคนนั้นออกไปอีก พอได้ต่อเวลา ก็เลยลืมเรื่องของการพัฒนาคนอีก สุดท้ายก็เลยไม่มีการพัฒนาใครเพื่อขึ้นมาสืบทอดตำแหน่งงาน ทำให้การทำงานขององค์กรขาดช่วง และทำให้ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในองค์กรนั้นหายไปพร้อมกับพนักงานที่เกษียณอายุไป

  • ขาดพนักงานที่ทุ่มเทให้กับองค์กร สุดท้ายการที่องค์กรไม่ให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลเลย ความเสี่ยงอีกเรื่องที่อาจเกิดขึ้นก็คือ พนักงานในองค์กรขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน เนื่องจากผู้นำขององค์กรมองพนักงานเป็นแค่เพียงเครื่องจักรที่คอยสร้างผลงานให้เท่านั้น ไม่มีการดูแลเอาใจใส่ทั้งในเรื่องของค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ สุดท้ายพนักงานก็มีแค่คิดที่จะหาทางออกจากองค์กรเพื่อไปหาอนาคตที่ดีกว่าที่องค์กรอื่น

ความเสี่ยงต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ถ้าเกิดขึ้นในองค์กรของท่าน ย่อมจะทำให้อนาคตขององค์กรเกิดความไม่แน่นอนขึ้น เนื่องจากความสำเร็จต่างๆ ขององค์กรที่จะเกิดขึ้นนั้นล้วนมาจากทรัพยากรบุคคลในองค์กรทั้งสิ้น

การที่ผู้บริหารไม่ใส่ใจ ไม่สนใจ และมองแค่เพียงผลกำไร และยอดขายขององค์กรเพียงอย่างเดียวนั้น เป็นการมองอนาคตขององค์กรในระยะสั้นๆ เท่านั้น ถ้าผู้บริหารคนใดที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความต้องการให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้นั้น สิ่งที่จะต้องทำก็คือ การวางแผน และเตรียมความพร้อมทุกอย่างในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลนั่นเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: