คุณเป็นคนตัดสินในอย่างไรในการทำงาน

การผู้นำ เป็นผู้จัดการ หรือ หัวหน้างาน นั้น ทักษะในการตัดสินใจในการทำงานมีความสำคัญอย่างมาก ผมเชื่อว่า ผู้จัดการทุกคนจะต้องใช้ทักษะในการตัดสินใจทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องคนที่ท่านต้องดูแล เคยสงสัยหรือไม่ครับว่า ท่านเองมีสไตล์ในการตัดสินใจอย่างไร วันนี้เลยเอาสไตล์การตัดสินใจแบบต่างๆ มาให้อ่านกัน อ้างอิงจากหนังสือ 365 success ซึ่งเขียนโดย Shirley Taylor

  • ตัดสินใจแบบรวดเร็วทันที คนที่มีสไตล์การตัดสินใจแบบนี้ จะคิดเร็ว ทำเร็ว และตัดสินใจเร็วมาก ซึ่งคนที่ตัดสินใจได้เร็วแบบนี้มักจะอาศัยความรู้สึกลึกๆ หรือที่เรียกว่า ฌาน เป็นพื้นฐานในการตัดสิน ซึ่งบางครั้งผู้จัดการท่านนั้นก็บอกไม่ได้ว่า อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจแบบนั้น แต่ส่วนใหญ่สิ่งที่ตัดสินใจไปนั้น ไม่ค่อยจะผิดพลาดเท่าไรนัก

  • ตัดสินใจแบบช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป คนที่มีสไตล์การตัดสินใจแบบนี้มักจะยืดเวลาออกไปเรื่อยๆ ยังไม่ตัดสินใจอะไรทันที มีสองแนวทางที่มักจะพบก็คือ ไม่ตัดสินใจเพราะไม่กล้า และไม่รู้ว่าควรจะตัดสินใจอย่างไร หรืออีกแนวก็คือ ยังไม่ตัดสินใจเพราะอยากเก็บข้อมูลให้มากกว่านี้ก่อน จะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแน่นอน

  • ตัดสินใจแบบเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอน ผู้จัดการบางคนที่มีสไตล์การตัดสินใจที่เป็นระบบ มีการคิดหาสาเหตุของปัญหา และคิดหาทางเลือกต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และมีการประเมินทางเลือกต่างๆ ไว้อย่างดี จะกระทั่งสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

  • ตัดสินใจโดยอาศัยคนอื่น ผู้จัดการบางคนมีสไตล์การตัดสินใจโดยอาศัยคนอื่นช่วย โดยเฉพาะผู้บริหารที่มีที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษานั้น ก็มักจะตัดสินใจโดยอาศัยที่ปรึกษา บางคนอาจจะใช้ สามี ภรรยา หรือเพื่อนๆ ที่จะต้องคอยปรึกษาหารือก่อนทุกครั้งที่จะตัดสินใจ ถามว่า คุณไม่รู้หรือว่าจะต้องตัดสินใจอย่างไร คำตอบก็คือ รู้อยู่แล้วว่าจะตัดสินใจอย่างไร แต่บางครั้ง ก็เพื่อความแน่ใจว่าสิ่งที่เราคิดนั้นถูกต้องหรือเปล่า

สไตล์การตัดสินใจที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ ต่างคนต่างสไตล์ แต่อย่างไรก็ดี การที่จะเป็นหัวหน้างาน หรือเป็นผู้จัดการที่ดีนั้น จะต้องฝึกทักษะในการตัดสินใจ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้

ผมคิดว่า เราสามารถปรับวิธีการตัดสินใจได้ทั้ง 4 แบบ ขึ้นอยู่กับเรื่องราว และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บางเรื่องต้องตัดสินใจอย่างเร็ว เพราะสถานการณ์บังคับ บางเรื่องต้องอาศัยการคิดให้รอบคอบก่อน หรือแม้กระทั่งจะต้องรวมรวมข้อมูล และกำหนดทางเลือกให้ชัดเจนก่อน และบางเรื่องก็อาจจะต้องหารือคนที่เราคิดว่าควรจะหารือ

ดังนั้นถ้าเราสามารถปรับใช้รูปแบบการตัดสินใจในแต่ละรูปแบบได้ ก็จะยิ่งทำให้ทักษะในการตัดสินใจของเราดีขึ้น และเป็นที่เข้าใจของคนอื่นมากขึ้นด้วยครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: