แต่ละ Gen มีความต่างกันก็จริง แต่ก็มีสิ่งที่ต้องการเหมือนกัน

เรื่องของการบริหารคนแต่ละ Generation นั้น เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงกันมากมาย มีงานวิจัย ศึกษากันอยู่พอสมควรในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงทัศนคติของแต่ละ Gen เนื่องจากองค์กรในยุคนี้ เป็นยุคที่องค์กรขนาดใหญ่มีพนักงานทั้ง 4 Gen อยู่รวมกัน ตั้งแต่ Baby Boomer, Generation X  Generation Y และ Gen Z ซึ่งการบริหารการทำงานร่วมกันของกลุ่มคน 4 กลุ่มที่มีพื้นฐานการเลี้ยงดู และความคิดความอ่านที่แตกต่างกันนั้น เป็นเรื่องที่หลายๆ องค์กรต่างก็ยอมรับว่ามีความยาก และต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันที่สูงมาก

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลก็ต้องออกแบบมาเพื่อที่จะตอบสนองคนทั้ง 4 กลุ่มที่มีความต้องการที่แตกต่างกันได้ด้วยเช่นกัน แม้ว่า แต่ละ Gen จะมีพื้นฐานการใช้ชีวิต และการเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันก็จริง แต่ลึกๆ แล้วทั้ง 4 Gen ต่างก็เห็นมนุษย์เหมือนกัน และต่างก็มีความต้องการที่เหมือนกันอยู่ชุดหนึ่ง ซึ่งองค์กรจะต้องบริหารจัดการความต้องการชุดนี้ให้ตอบสนองคนทั้ง 4 Gen ให้ได้ ถ้าทำได้ ก็จะนำมาซึ่ง ความรู้สึกอยากอยู่ทำงานในองค์กร หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ องค์กรจะสามารถรักษาพนักงานทั้ง 4 Gen ให้ทำงานกับองค์กรได้อย่างมีความสุข

มีอะไรบ้างที่คนต่าง Gen มีความต้องการที่เหมือนกัน ลองมาดูกันครับ

  • ต้องการความก้าวหน้าในสายอาชีพ เรื่องของความก้าวหน้านั้น เป็นเรื่องแรกที่ทุก Gen ต้องการเหมือนกัน คงไม่มี Gen ไหนที่บอกว่า ตังเองไม่ต้องการความก้าวหน้าในการทำงานนะครับ สิ่งเหล่านี้เป็นความต้องการพื้นฐานของคนเราทุกคนอยู่แล้ว เวลาที่เข้ามาทำงานกับองค์กรใดๆ ก็ตาม สิ่งที่คนทุกเพศ ทุกวัน ทุก Gen ต่างต้องการเหมือนกันก็คือ เรื่องของความก้าวหน้าในการทำงาน เพียงแต่ ประเด็นที่จะต่างกันก็คือ ระยะเวลาของการเติบโต คนแต่ละ Gen จะต้องการไม่เท่ากัน คนรุ่นเก่าๆ อาจจะมีความอดทนมากกว่ากับการเติบโตทางด้านตำแหน่งงาน เพราะวัฒนธรรมในอดีตนั้น เน้นไปในเรื่องของอาวุโสมากหน่อย ดังนั้น คนรุ่น Baby boom จะเข้าใจและอดทนได้มากกว่า เนื่องจากมองตนเองว่าอายุอาจจะยังไม่ถึง แต่สำหรับ Gen Y และ Gen Z (ซึ่งน่าจะเป็นคนกลุ่มใหญ่ในองค์กรปัจจุบันนี้) ต้องการความก้าวหน้าที่รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าอดีตมาก เรียกได้ว่า อยากเป็นผู้จัดการระดับสูงกันตั้งแต่อายุไม่ถึง 30 กันเลยทีเดียว ซึ่งความแตกต่างตรงนี้ ก็ทำให้การออกแบบความก้าวหน้าทางด้านสายอาชีพ ต้องเปลี่ยนแนวคิดจากระบบอาวุโส มาเป็นระบบผลงาน ใครที่ทำผลงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ก็มีระยะเวลาในการเติบโตที่เร็วมาก การเปลี่ยนแปลงตรงนี้ถ้าองค์กรสามารถทำได้ ก็จะตอบสนองความต้องการทางด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพของ Generation ใหม่ๆ ได้อย่างดี
  • ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ความต้องการเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องแรกที่กล่าวไป ก็คือ ถ้าพนักงานไม่มีโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ผลงานของพนักงานก็ไม่ดีขึ้น ความก้าวหน้าทางสายอาชีพก็จะเกิดขึ้นเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น คงไม่มี Gen ไหนที่บอกว่า ตนเองไม่ต้องการการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เลย แค่นี้ก็พอแล้ว ไม่ต้องพัฒนาอะไรทั้งนั้น รู้เท่าที่รู้ ทำเท่าที่ทำเป็นก็น่าจะพอ ในทางปฏิบัติจริงนั้น พนักงานทุกเพศ ทุกวัยที่ทำงานในองค์กร ส่วนใหญ่มักจะต้องการให้องค์กรให้โอกาสเขาในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าเป็นการฝึกอบรม ดูงาน การสอนงาน ฯลฯ แต่ความแตกต่างของแต่ละ Gen น่าจะอยู่ที่วิธีการในการเรียนรู้มากกว่า Gen เก่าๆ ก็อาจจะชอบเรื่องของการไปฝึกอบรมภายนอก การอ่านหนังสือ Gen ใหม่ๆ ก็อาจจะชอบเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่พื้นฐานแล้วทุก Gen ต้องการที่จะเรียนรู้เหมือนกัน
  • งานที่ท้าทายความสามารถ ความต้องการที่สาม ที่เหมือนกันในทุกๆ Gen ก็คือ เรื่องของการได้ทำงานที่มีความท้าทาย ไม่น่าเบื่อ และตรงกับสิ่งที่ตนเองต้องการ ผมคิดว่าคงไม่มี Gen ไหนที่บอกว่าไม่ต้องการงานท้าทาย ชอบทำงานที่น่าเบื่อๆ ทำงานซ้ำๆ ซากๆ ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความต้องการพื้นฐานของคนเราแทบทุกคนอยู่แล้ว ไม่มีใครที่ชอบทำงานที่น่าเบื่ออยู่แล้วครับ ดังนั้น การที่องค์กรมีหลายๆ Gen อยู่ทำงานร่วมกัน ถ้าเราสามารถสร้างงานที่ทำให้มีความท้าทาย และสร้างวิธีการทำงานที่ไม่น่าเบื่อ ก็จะทำให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นนั่นเอง
  • สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุก Generation ต้องการเหมือนกัน คงไม่มีใครบอกว่า Gen นั้น ไม่ต้องการสภาพการทำงานที่ดี ทำงานในที่ๆ อับๆ ได้ ร้อนๆ ได้ ฯลฯ คงไม่มีทางแน่นอน เพราะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่เป็นความต้องการพื้นฐานปกติของมนุษย์เรา เพียงแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือ Baby boom อาจจะต้องการแค่เพียงสภาพการทำงานที่ดี สะดวก สบาย แค่นั้น แต่ Gen Y-Z ก็อาจจะต้องการสถานที่ทำงานที่นอกจากสะดวกสบายแล้ว ยังต้องเดินทางไปมาสะดวกด้วย และอาจจะต้องมีพื้นที่ในการพักผ่อนหย่อนใจระหว่างการทำงาน มีห้องกาแฟเล็กๆ ที่สามารถมานั่งคุยกันได้ มีความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ทำงาน เวลาทำงาน ฯลฯ ซึ่งจริงๆ แล้วความต้องการเหล่านี้ มันก็เป็นไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่แล้ว แต่สรุปแล้วทุก Gen ต่างก็ต้องการสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีด้วยกันทั้งสิ้น
  • ค่าตอบแทนในการทำงาน เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แทบจะไม่แตกต่างกันเลย แต่ละ Gen ที่เป็นมนุษย์เงินเดือน ต่างก็ต้องการค่าตอบแทน ซึ่งเป็นการตอบแทนการทำงานที่ตนได้ลงทุนลงแรงไปทั้งสิ้น คงไม่มีพนักงาน Gen ไหนที่บอกว่า ตนเองทำงานแล้วไม่ต้องการค่าตอบแทนใดๆ เลย ยิ่งไปกว่านั้น ทุก Gen ต่างก็ต้องการความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนเช่นกัน ไม่ใช่ว่า Baby boomer จะไม่ว่าอะไรถ้าระบบค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม ดังนั้นเรื่องของค่าตอบแทนก็เป็นอีกเรื่องที่ไม่ว่าจะอยู่ Gen ไหน ต่างก็ต้องการค่าตอบแทนที่แข่งขันกับตลาดได้ และต้องจ่ายด้วยความเป็นธรรมด้วย ซึ่งความเป็นธรรมในยุคของการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน ก็คือ มองในเรื่องของผลงานเป็นหลัก แต่สิ่งที่อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของค่าตอบแทนของแต่ละ Gen ก็คือ เรื่องของช่วงอายุ และสภาพครอบครัวของแต่ละคนมากกว่า ทุก Gen ต่างก็ต้องการค่าตอบแทน แต่ไส้ในของค่าตอบแทนอาจจะมีองค์กรประกอบที่ไม่เหมือนกันได้ ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ และสถานภาพของพนักงานแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งนี่เองที่เป็นสาเหตุของการออกแบบระบบการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการแบบยืดหยุ่นมากขึ้นนั่นเอง

โดยสรุปแล้ว แม้ว่า แต่ละ Gen จะมีสไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน มีมุมมองของการทำงานที่แตกต่างกัน มีวิธีคิดวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกัน เพราะแต่ละ Gen ถูกเลี้ยงมา และเติบโตมากับสภาพแวดล้อม ทั้งภายในครอบครัว และภายนอก ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละยุคสมัย แต่ลึกๆ แล้วทุก Gen ก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน และเมื่อเป็นมนุษย์เหมือนกัน ต่างก็มีความต้องการพื้นฐานที่เหมือนกันไปด้วย ดังนั้นการวางระบบบริหารของคนแต่ละ Gen นั้น ก็คงต้องมีบางอย่างที่แตกต่างกันไปบ้าง แต่ก็ไม่ใช่แตกต่างกันหมดทุกอย่าง เพราะเขาเองต่างก็มีความต้องการที่เหมือนๆ กันอยู่ ขึ้นอยู่กับองค์กรจะสามารถทำระบบเหล่านี้ให้ตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: