เรื่องเหล่านี้ อย่ามองว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพราะอาจจะสร้างปัญหาให้มากกว่าที่คิด

องค์กรทุกแห่งล้วนแต่มีปัญหาในการบริหารงาน บริหารคนเกิดขึ้นทั้งสิ้น อยู่ที่ว่า ผู้บริหารจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีสักแค่ไหน และการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยส่วนใหญ่ ก็ต้องมีการมองปัญหา และสาเหตุของปัญหาได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีทัศนคติที่ต้องการจะเห็นสิ่งต่างๆ ในทางที่ดีขึ้น

แต่อย่างไรก็ดี ยังมีผู้บริหารอีกมาก ที่มีมุมมองต่อปัญหาต่างๆ ในทางที่ไม่ถูกต้องนัก ก็คือ มองปัญหา หรือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรว่าเป็น “เรื่องธรรมดา” ของการทำงาน พอเรามองทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาไปหมด ปัญหาเหล่านั้นก็จะไม่ถูกแก้ไข เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดา ลองมาดูกันหน่อยนะครับว่า อะไรบ้างที่มักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาในการบริหารจัดการ แต่จริงๆ แล้ว ถ้าได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น จะทำให้องค์กรเติบโตก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว

  • มันเป็นเรื่องธรรมดาที่พนักงานจะบอกว่าเงินเดือนน้อย เรื่องแรกที่ผู้บริหารมักจะบอกกับตัวเอง ในการเป็นกลไกป้องกันตัวเอง ในเรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนขององค์กร ก็คือ เมื่อไหร่ที่มีพนักงานมาเรียกร้อง หรือบอกว่าตนเองเงินเดือนน้อย หรือบริษัทเราจ่ายค่าจ้างในอัตราที่ต่ำกว่าตลาดมากๆ ผู้บริหารที่ไม่เชื่อ หรือไม่อยากจะเชื่อ ก็จะมีเหตุผลกับตัวเองว่า มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของพนักงานที่ต้องมองค่าจ้างตัวเองต่ำกว่าที่อื่นๆ อยู่แล้ว ผลก็คือไม่มีการตรวจสอบเกิดขึ้น พอไม่มีการตรวจสอบ ก็จะไม่เห็นว่าตนเองดี หรือไม่ดีแค่ไหน สุดท้ายก็ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขระบบค่าจ้างให้ดีขึ้น ปัญหาก็ตามมาอีกมากมาย

  • มันเป็นเรื่องธรรมดาที่พนักงานจะลาออกจากบริษัท การที่มองเรื่องของการลาออกของพนักงานเป็นเรื่องธรรมดา ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากก็ได้นะครับ การที่เรามีอัตราการลาออกของพนักงานที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของตลาดนั้น แสดงว่า องค์กรของเราจะต้องมีอะไรที่ผิดปกติอยู่บ้าง จึงทำให้พนักงานไม่อยากอยู่ทำงานต่อไป ถ้าผู้บริหารมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา ปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่ถูกแก้ไขอีกเช่นกัน

  • มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ พนักงานกับผู้บริหารจะไม่ถูกกัน นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ผู้บริหารมักจะมองว่าตนเองมองเห็นอะไรที่กว้างกว่า ลึกกว่าพนักงาน และมองพนักงานว่า เป็นแค่เพียงพนักงานคนหนึ่ง ที่ทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง เขาไม่จำเป็นต้องมามองในแบบเดียวกับผู้บริหาร เวลาที่พนักงานกับผู้บริหารไม่ถูกกัน หรือมีปัญหาขัดแย้งกัน จนเรื่องเข้าหูผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารเหล่านี้ ก็จะใช้เหตุผลว่า มันเป็นเรื่องธรรมดามากๆ ที่พนักงานกับผู้บริหารจะมีความขัดแย้งกันแบบนี้ ผลตามมาก็คือ ไม่มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาใดๆ ออกมา ความขัดแย้งก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

  • มันเป็นเรื่องธรรมดาที่หัวหน้างานจะประเมินผลลูกน้องไม่เป็น นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฝ่ายบุคคลมักจะอ้างเวลาที่มีปัญหาเรื่องของการประเมินผลงานเกิดขึ้น ไม่ว่าจะประเมินออกมาได้ A ยกฝ่าย หรือประเมินแล้วไม่ถูกต้องตามระบบการประเมินผล หรือประเมินแบบขอไปที ฯลฯ สุดท้ายปัญหาเหล่านี้ ก็ถูกมองแค่เพียงว่า มันเป็นเรื่องธรรมดา ก็เลยไม่มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาอีกเช่นกัน

  • มันเป็นเรื่องธรรมดาที่หัวหน้ามักจะดูแลลูกน้องไม่เป็น การที่ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า หรือผู้จัดการนั้น สิ่งที่ตำแหน่งเหล่านี้จะต้องบริหารจัดการอย่างมากก็คือ เรื่องของการบริหารคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเรานั่นเอง แต่องค์กรส่วนใหญ่ หัวหน้ามักจะขาดทักษะเรื่องการบริหารคนค่อนข้างมาก เก่งทางเทคนิค แต่คุยกับคนไม่รู้เรื่อง พอเป็นแบบนี้มากๆ เข้า ก็เลยถูกมองว่า มันเป็นเรื่องธรรมดาที่หัวหน้าจะดูแลและบริหารคนไม่เป็น แล้วก็เงียบกันไป ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายเรื่องนะครับ ที่เป็นปัญหา แต่ผู้บริหารกลับมองเป็นเรื่องธรรมดา และเมื่อไหร่ที่เรามองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาไปซะหมด เราก็ไม่ต้องมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเลย ผู้บริหารส่วนใหญ่ มีภารกิจมากมาย เวลาใน 1 วัน จะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดีที่สุด เพื่อจะได้ใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุด ก็เป็นผลทำให้ผู้บริหารอาจจะมองเรื่องประเด็นต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ว่าเป็นเรื่องไกลตัว และเป็นเรื่องธรรมดามาก

แต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปกว่านี้ จะเห็นว่า ปัญหาบางเรื่อง ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลย เป็นเรื่องที่ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธี และทันเวลาแล้ว ปัญหานั้นก็จะเรื้อรัง และจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรในที่สุด

ก็คล้ายๆ กับสุขภาพร่างกายของเราเอง ที่บางครั้งเรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วย โดยไม่ได้ใส่ใจว่า อาการเจ็บป่วยนั้นจะส่งผลต่อร่างกายตามมา ก็เลยไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ สุดท้ายก็กลายเป็นโรคร้ายแรง จนบางครั้งอาจจะไม่มีทางรักษาก็มี

การบริหารงานในองค์กรก็เช่นกันครับ ผู้บริหารควรจะต้องพิจารณาสัญญาณต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร และมองถึงผลกระทบที่จะตามมา ว่าจะเกิดผลอะไรตามมาบ้าง ไม่ควรมองและสรุปว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไปซะทุกเรื่อง

ถ้าผู้บริหารมองแบบนั้นจริงๆ ผมว่าใครๆ ก็ได้ก็สามารถบริหารบริษัทได้ ไม่จำเป็นต้องจ้างผู้บริหารเงินเดือนแพงๆ แล้วสุดท้ายก็มาบอกเราว่า “มันเป็นเรื่องธรรมดาที่…..”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: