พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร แต่ทำไมไม่เห็นสร้างผลงานที่ดี

ประเด็นเรื่องของ Engagement หรือความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรนั้น เป็นประเด็นที่ยังอยู่ในความสนใจของผู้บริหาร และชาว HR อย่างมากมาย มีงานวิจัยมากมายที่พิสูจน์ว่า พนักงานที่มีความผูกพันกับองค์กรมากๆ จะสร้างผลงานให้กับองค์กรในลักษณะที่ดีขึ้นๆ เรื่อยๆ ก็เลยทำให้หลายองค์กรพยายามที่จะทำการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และนำเอาผลการสำรวจที่ได้นั้น มาพัฒนาแนวทางในการทำงานต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ของพนักงานได้ เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันมากขึ้น เพราะจะส่งผลต่อเนื่องถึงผลงานของพนักงาน และผลงานขององค์กรในที่สุด

แต่คำถามที่ตามมาก็คือ จะมีหรือไม่ ที่พนักงานที่มีความผูกพันกับองค์กรแล้วแต่ไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้เลย เรียกได้ว่า อยู่กับองค์กรมานาน มีความตั้งใจทำงาน มีความต้องการให้องค์กรก้าวหน้าไปเรื่อยๆ แต่กลับไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีได้เลย

คำตอบก็คือ มีแน่นอนครับ

หลายๆ องค์กรคิดแค่เพียงว่า แค่สร้างให้พนักงานรู้สึกมีความผูกพันกับองค์กรก็พอแล้ว เพราะเมื่อนั้นพนักงานจะสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลทำให้องค์กรดีขึ้นด้วย แต่ในทางปฏิบัติจริง ยังมีหลายองค์กรที่มีพนักงานที่มีความผูกพันในระดับสูง แต่พนักงานคนนั้นกลับไม่สามารถที่จะสร้างผลงานได้เลยก็มีครับ

ลองมาดูกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้พนักงานที่มีความผูกพันสูงๆ ต่อองค์กร แต่ไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีได้

  • ไม่มีระบบบริหารผลงานที่ดี การที่องค์กรขาดระบบบริหารผลงานที่ดีนั้น จะทำให้พนักงานแต่ละคนไม่รู้เป้าหมายการทำงานของตนเอง ไม่รู้ว่าตนเองจะต้องทำผลงานอะไรบ้าง และสิ่งที่ทำไปแล้วนั้นมันดี หรือไม่ดีอย่างไร ก็ไม่มีใครมาบอกให้รับทราบ แม้ว่าพนักงานคนนั้นจะรู้สึกดี และผูกพันกับองค์กรอย่างมาก แต่ถ้าขาดระบบบริหารผลงานที่ดี ผลงานของพนักงานก็ไม่ออกมาให้เห็นแน่นอนครับ

  • ขาดทรัพยากรในการทำงานที่เหมาะสม การทำงานให้สำเร็จนั้น เรื่องของทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คน เงิน เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผลงานออกมาได้ดีหรือไม่ดี การที่พนักงานทั้งองค์กรมีความผูกพันต่อองค์กรมากมาย แต่องค์กรไม่มีทรัพยากรที่เกื้อหนุน ให้สามารถทำงานได้ ผลงานของพนักงานเหล่านั้นก็จะออกมาได้ยากกว่าเดิม พนักงานบางคน มีความรักองค์กรมากมาย แต่ก็ทำงานอะไรไม่ได้ เพราะองค์กรขาดงบประมาณ ขาดเงินทุน ขาดเครื่องมือที่ดี แต่อย่างไรก็ดี องค์กรเหล่านี้มีข้อดีก็คือ พนักงานรู้สึกผูกพันต่อองค์กร ดังนั้นถ้าจะให้มาช่วยกันทำ ช่วยกันสร้าง ก็ยังพอได้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เช่นกันครับ

  • ขาดความรู้ในการทำงาน พนักงานรักองค์กรมากๆ แต่ไม่มีความรู้และทักษะมากพอที่จะทำผลงานได้ สุดท้ายผลงานก็ไม่ออกอีกเช่นกันครับ เรื่องของการพัฒนา และการฝึกอบรม จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญตามมา ถ้าจะให้พนักงานที่ผูกพันกับองค์กรมากๆ สร้างผลงานที่ดี ก็ต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานให้กับพนักงานเหล่านั้นด้วย

ไม่ว่าจะเป็น Engagement Model ของที่ปรึกษาเจ้าไหนก็ตาม ส่วนใหญ่จะมองไปที่ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อแง่มุมต่างๆ ขององค์กร รู้สึกอยากอยู่ทำงานกับองค์กร อยากพูดถึงองค์กรในทางที่ดี และอยากสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กร แม้ว่าความตั้งใจ และความผูกพันของพนักงานจะมีสูงมาก แต่ถ้าขาด 3 ข้อข้างต้น ก็คงจะไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีให้เกิดขึ้นได้เลย

ถ้าองค์กรของท่านมีผลการสำรวจความผูกพันพนักงานที่ออกมาในคะแนนที่สูงมาก แต่กลับพบว่า ผลงานของพนักงาน และผลงานขององค์กรไม่ได้ดีขึ้นเลย ก็ต้องมาพิจารณาว่า เรายังขาดปัจจัยอะไรบ้างใน 3 ปัจจัยข้างต้นนั่นเองครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: