พฤติกรรม และลักษณะของพนักงานที่มีความสุขในการทำงาน เขาแสดงออกอย่างไรบ้าง

โดยปกติแล้ว ผู้บริหารขององค์กรย่อมต้องการให้พนักงานของตนเองมีความสุขในการทำงานกับองค์กร คงไม่มีผู้บริหารคนไหนที่พยายามที่จะสร้างความทุกข์ใจ ทุกข์กายให้กับพนักงานของตนเอง จริงมั้ยครับ แต่ในการบริหารองค์กรนั้นคงจะยากที่จะทำให้พนักงานทุกคนมีความสุข แต่ถ้าเราสามารถทำให้พนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรมีความสุขได้ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ผลงานขององค์กรจะดีขึ้นตามไปด้วย

มีงานวิจัยออกมาเยอะมากที่ยืนยันว่า ผลงานขององค์กรจะออกมาดีหรือไม่ดีนั้น ความสุขของพนักงานที่ทำงานในองค์กรมีผลต่อผลงานองค์กรอยู่มาก องค์กรที่พนักงานส่วนใหญ่มีความสุขในการทำงาน ผลงานขององค์กรก็จะออกมาดีกว่า เมื่อเทียบกับองค์กรที่พนักงานส่วนใหญ่ไม่มีความสุขในการทำงานเลย

แล้วพนักงานที่มีความสุขในการทำงานนั้น โดยทั่วไปเขาจะแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาให้เราเราเห็นบ้าง

  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี พนักงานที่มีความสุขในการทำงานนั้น พฤติกรรมแรกที่เรามักจะสังเกตเห็นก็คือ จะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคม ชอบพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน และไม่ค่อยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน ผิดกับพนักงานที่ไม่มีความสุขในการทำงาน ซึ่งมักจะชอบเก็บตัว ไม่อยากสุงสิงกับใครๆ ในบริษัท ใครชวนคุยด้วย ก็มักจะชวนทะเลาะ

  • มีคำถามและมีข้อสงสัยอยู่เสมอ พนักงานที่มีความสุขในการทำงานมักจะมีข้อสงสัยในการทำงานอยู่เสมอ และเมื่อสงสัย ก็มักจะสอบถามเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นในการทำงาน ผิดกับพนักงานที่ไม่มีความสุขในการทำงาน มักจะไม่ค่อยถามอะไร สงสัยก็ไม่ถาม ไม่เข้าใจก็ไม่ถาม ทำงานแบบผิดๆ ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวนายก็แก้ไขให้เอง ไม่เห็นจำเป็นต้องถามอะไรให้เสียเวลา

  • อาสาสมัครทำงานใหม่ๆ พนักงานที่มีความสุขในการทำงานมักจะรับอาสาทำงานใหม่ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในใบพรรณนาหน้าที่งานของตนที่เขียนไว้ เพราะคิดว่านี่คือโอกาส และความท้าทายในการทำงาน ส่วนพนักงานที่ไม่มีความสุขในการทำงาน มักจะไม่ยอมอาสาทำอะไรนอกเหนือไปจากที่เขียนไว้ในพรรณนาหน้าที่งาน เวลามีงานใหม่ๆ เกิดขึ้น ก็มักจะบ่ายเบี่ยง และไม่ยอมรับงานนั้น และมักจะอ้างเสมอว่า ไม่อยู่ในใบพรรณนาหน้าที่งาน

  • ตรงต่อเวลา พนักงานที่มีความสุขในการทำงาน จะมีความตรงต่อเวลาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาทำงาน การนัดหมายการทำงานต่างๆ การประชุม ฯลฯ ส่วนพนักงานที่ไม่มีความสุขในการทำงาน ก็มักจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องของเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาในการทำงาน หรือเวลานัดหมายอะไรก็แล้วแต่ มักจะมาสายเสมอ และไม่สนใจ หรือใส่ใจว่าใครจะมองอย่างไรด้วย

  • มีความพยายามแก้ไขปัญหาเวลาเกิดปัญหาในการทำงาน พนักงานที่มีความสุขในการทำงานนั้น เวลาที่งานของตนเองมีปัญหาเกิดขึ้น จะพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหา มีความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการหาทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ลุล่วงไปด้วยดี ผิดกับพนักงานที่ไม่มีความสุขในการทำงานมักจะไม่ค่อยใส่ใจในการหาทางแก้ไขปัญหา ปล่อยไปเรื่อยๆ ไม่สนใจว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่ได้

  • ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเวลามีปัญหา พนักงานที่มีความสุขในการทำงานมักจะเสนอตัวเองในการให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเวลาที่เพื่อนร่วมงานมีปัญหาในการทำงานเกิดขึ้นโดยไม่ลังเลแต่อย่างใด ส่วนพนักงานที่ไม่มีความสุขในการทำงานนั้น มักจะไม่ค่อยให้ความสนใจใดๆ เวลาที่เพื่อนร่วมงานมีปัญหาในการทำงาน

  • สนใจและมีส่วนร่วมในการเติบโตขององค์กร พนักงานที่มีความสุขในการทำงานมักจะให้ความสนใจในเรื่องราวต่างๆ ขององค์กร และอยากที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความเติบโตให้กับองค์กรที่ตนทำงานด้วย ผิดกับพนักงานที่ไม่มีความสุขในการทำงาน ที่มักจะไม่สนใจอะไรในเรื่องขององค์กรเลย องค์กรจะเป็นอย่างไรนั้นไม่เคยใส่ใจ และไม่อยากเข้าไปมีส่วนร่วมอะไรใดๆ ทั้งนั้นกับการเติบโตขององค์กร

จากลักษณะ 7 ประการข้างต้น เราสามารถประเมินตนเองคร่าวๆ ได้ว่า เราเองมีความสุขในการทำงานหรือเปล่า ถ้าตัวเรามีพฤติกรรมดังกล่าวอย่างน้อย 4 ประการ ก็แสดงว่าเราก็พอที่จะมีความสุขในการทำงานที่เราทำอยู่ในปัจจุบัน แต่ถ้าน้อยกว่านั้น ก็คงแปลง่ายๆ ว่าเราอาจจะไม่ค่อยมีความสุขในการทำงานของเรามักนัก

ในอีกนัยหนึ่งเราก็สามารถที่จะประเมินพนักงานในบริษัทเราเองได้เช่นกันว่า พนักงานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมอย่างไรในการทำงานบ้าง และมีความสุขในการทำงานบ้างหรือไม่

ลองคิดดูสิครับ ถ้าพนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรของเรามีพฤติกรรมทั้ง 6 ประการอย่างครบถ้วน องค์กรของเราจะมีความสุข และประสบความสำเร็จสักแค่ไหน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: