ถ้าพนักงานไม่พร้อมจริง ๆ ข้อมูลการบริหารค่าจ้างต่อไปนี้ ก็ยังไม่ควรจะประกาศอย่างเปิดเผย

มีข้อถกเถียงกันมากมาย ว่าในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่ดีและโปร่งใสเป็นธรรมนั้น อะไรบ้างที่ควรจะบอก และอะไรบ้างที่ไม่ควรจะบอกให้พนักงานทราบ หรือคำกว่าโปร่งใส คือการบอกหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเดือนต่างๆ โครงสร้างเงินเดือน หรือแม้กระทั่งบางเรื่องที่มีความอ่อนไหว ก็บอกให้หมด แบบนี้ดี หรือจะไม่บอกอะไรให้พนักงานทราบเลยในเรื่องของการบริหารเงินเดือน บอกแค่เงินเดือนของพนักงานให้กับเจ้าตัวทราบก็พอแล้ว ท่านผู้อ่านละครับ มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างในเรื่องนี้

ในความคิดเห็นของผมนั้น จากที่ได้วางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนให้กับบริษัทต่างๆ บอกได้เลยว่า เรื่องของการแจ้งข้อมูลในเรื่องการบริหารค่าจ้างเงินเดือนนั้น อะไรควรบอก หรืออะไรที่ยังไม่ควรบอกนั้น ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวครับ ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ครับ

  • พนักงานมีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ พร้อมในที่นี้ก็คือ พร้อมที่จะเข้าใจเรื่องของแนวคิดในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนแบบเป็นกลาง หรือพร้อมที่จะเข้าใจแนวคิดการบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่เอาผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง ถ้าได้ประโยชน์ก็พร้อมเข้าใจ แต่ถ้าเสียประโยชน์ ก็ไม่เคยพร้อมที่จะเข้าใจอะไรเลย

  • หัวหน้างาน และผู้บริหารมีความพร้อมหรือไม่ ก็คือ ผู้บริหารและหัวหน้างานจะต้องพร้อมที่จะอธิบายและทำความเข้าใจแก่พนักงานด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันของทั้งบริษัท ไม่ใช่ใช้หลักเกณฑ์ของตนเองเป็นที่ตั้ง ผู้บริหารเองก็ต้องมีความเข้าใจในระบบการบริหารค่าตอบแทนอย่างถ่องแท้ และพร้อมที่จะตอบคำถามแก่พนักงานด้วยแนวทาง และหลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมด โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง รวมทั้งถ้าพนักงานมีเรื่องเหล่านี้มาคุยกัน ก็ต้องพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่พนักงานได้ด้วย

แค่ 2 กลุ่มข้างต้นไม่พร้อม ก็แทบจะไม่ต้องบอกข้อมูลอะไรเกี่ยวกับการบริหารค่าจ้างเงินเดือนแก่พนักงานเลยครับ ที่ผมเคยประสบมาด้วยตนเองก็คือ ผู้บริหารคิดว่าพนักงานตนเองพร้อม แต่จากการประเมินของผมและทีมงาน ยืนยันได้เลยว่า ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้เลย สุดท้ายผู้บริหารไม่ยอม อ้างว่าต้องโปร่งใส และบอกทุกอย่างให้กับพนักงานทุกคนทราบ พอประกาศไปเท่านั้นแหละครับ ยังไม่ทันถึงครึ่งชั่วโมง ก็เกิดเรื่องขึ้นมากมาย มีแต่คนโวยวาย และเรียกร้องถึงความเป็นธรรมในการบริหารเงินเดือน ทั้งๆ ที่บริษัทก็จ่ายเงินเดือนในอัตราที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตลาด ทั้งนี้ก็เนื่องจากพนักงาน หัวหน้างาน และผู้จัดการยึดเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง และไม่พร้อมที่จะเข้าใจระบบในการบริหารเงินเดือนเลย

ด้วยสาเหตุนี้เอง ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่ดี และมีประสิทธิภาพนั้น ยังคงต้องมีข้อมูลบางอย่างที่ไม่ควรจะเปิดเผยให้ทราบทั่วกัน บางข้อมูลอาจจะเปิดเผยได้เพียงแค่บางระดับงาน บางข้อมูลอาจจะรู้ได้แค่พนักงานคนเดียวก็พอ โดยทั่วไปมีข้อมูลอะไรบ้างที่ควรบอกหรือไม่ควรบอก ลองมาดูกันครับ

  • คะแนนค่างาน พื้นฐานสำคัญของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนก็คือ เรื่องของการประเมินค่างาน บริษัทที่มีการใช้ระบบประเมินค่างาน จะมีผลการประเมินค่างานที่ออกมาเป็นคะแนน ซึ่งคะแนนค่างานนี้ ต้องเก็บเป็นความลับสุดยอด และไม่มีการเปิดเผยอย่างเด็ดขาด เพราะเรื่องคะแนนนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหวมาก ถ้าเปิดเผยไปมันจะทำให้มีแต่ผลเสียมากกว่าผลดี

  • ระดับงาน เรื่องของระดับงานตามผลประเมินค่างานเป็นอีกเรื่องที่จะต้องระวังให้มากก่อนที่จะประกาศให้พนักงานทราบ โดยทั่วไประดับงานนั้นมักจะมีการประกาศภาพรวมว่าในบริษัทของเรานั้นมีกี่ระดับงาน ส่วนพนักงานจะทราบแค่เพียงระดับงานของตนเอง แต่จะไม่ทราบระดับงานของคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแจ้งใน สลิปเงินเดือน แต่เรื่องระดับงานก่อนจะประกาศให้ทราบจะต้องมีการให้ความรู้แก่พนักงานก่อนว่า มันคืออะไร มีที่มาที่ไปอย่างไร และระดับงานนั้น มีความหมายอย่างไร มิฉะนั้น ก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นอีกเช่นกัน

  • โครงสร้างเงินเดือน เรื่องของตัวเลขโครงสร้างเงินเดือนนั้นในภาคเอกชนทั่วไป ถือว่าเป็นความลับของบริษัท จะไม่มีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน จะรู้เฉพาะฝ่ายบุคคล และผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรเท่านั้น บางองค์กรอาจจะมีการบอกให้กับระดับผู้จัดฝ่ายทราบ เนื่องจากผู้จัดการฝ่ายจะต้องทำหน้าที่ในการบริหารเงินเดือนของพนักงานในฝ่ายด้วย แต่โดยส่วนใหญ่มักจะไม่ประกาศให้ทราบ เพราะถือว่าเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารจัดการ ถ้าถามว่าการไม่บอกนั้นคือความไม่โปร่งใสหรือไม่ ผมคิดว่าไม่น่าใช่ สิ่งที่เราจะบอกก็คือ เรามีวิธีการได้มาซึ่งโครงสร้างเงินเดือน และมีวิธีการที่เป็นธรรมในการใช้โครงสร้างเงินเดือน แต่เราไม่จำเป็นต้องบอกตัวเลขเหล่านี้ เพราะตัวเลขพวกนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกปี ไม่ได้นิ่ง หรือใช้นานๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงในการบริหารเงินเดือน โครงสร้างเงินเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบอกให้ทุกคนทราบ ให้ผู้บริหารและคนที่ต้องบริหารเงินเดือนพนักงานทราบก็เพียงพอแล้ว

  • เงินเดือนพนักงาน เงินเดือนของพนักงานก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่ต้องถือว่าเป็นความลับของพนักงานแต่ละคน จะไม่มีการบอกแต่อย่างใด จะรู้แค่เพียงคนที่ทำหน้าที่บริหารเงินเดือนเท่านั้น

โดยทั่วไปข้อมูลทางด้านการบริหารเงินเดือนก็จะมีประมาณนี้ ข้อมูลเหล่านี้มีความอ่อนไหวมากในการบริหารจัดการ และในความรู้สึกของพนักงาน ดังนั้นการจะบอกหรือไม่บอก ต้องพิจารณาให้ดี ต้องดูความพร้อมของพนักงาน และผู้จัดการทุกคน รวมทั้งจะต้องมีการให้ความรู้แก่คนกลุ่มนี้ในเรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่ชัดเจน และถูกต้อง ก่อนที่จะมีการประกาศข้อมูลบางอย่างออกไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: