พนักงานที่มีผลงานแย่มาก ควรจะได้ขึ้นเงินเดือนหรือไม่

คำถามนี้เป็นคำถามที่ถูกถามกันมาอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคล หรือผู้จัดการตามสายงาน และแม้กระทั่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเอง ก็ยังสับสนและไม่แน่ใจว่า พนักงานที่ทำผลงานได้แย่มาก ๆ นั้น เราควรจะขึ้นเงินเดือนให้เขาหรือไม่ ท่านผู้อ่านล่ะครับ คิดอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้กันบ้าง

ทางฝ่ายนายจ้างเอง ก็มีแนวคิดอยู่สองแนว ก็คือ

  • ขึ้นเงินเดือนให้ แต่ให้เท่ากันอัตราค่าครองชีพของตลาดที่ปรับขึ้นมา เช่น ถ้าค่าครองชีพปีนี้อยู่ที่ 5% ก็เท่ากับว่าพนักงานที่มีผลงานแย่ที่สุด จะได้รับการขึ้นเงินเดือนที่ 5% เท่ากับค่าครองชีพ นายจ้างกลุ่มนี้ให้เหตุผลว่า เนื่องจากของแพงขึ้น และพนักงานจะต้องอยู่ในสังคมที่มีข้าวของที่แพงขึ้น ดังนั้นก็เลยขึ้นให้ตามอัตราเงินเฟ้อของตลาดไป แต่วิธีนี้ต้องระวังเรื่องตัวเลขค่าครองชีพเหมือนกัน เพราะถ้างบประมาณการขึ้นเงินเดือนของเราคือ 5% และตัวเลขค่าครองชีพคือ 5% เหมือนกัน แปลว่า พนักงานที่มีผลงานแย่สุด ก็จะได้เท่ากับพนักงานที่มีผลงานปกติหรือไม่ อันนี้ต้องระวัง ดังนั้นวิธีนี้จะมีปัญหาในปีที่มีค่าครองชีพสูง ๆ นั่นเอง

  • ขึ้นเงินเดือนให้ แต่ให้ในอัตราต่ำสุดที่กำหนด เช่น กำหนดให้พนักงานผลงานแย่สุดได้ขึ้นที่ 0.5-1% เป็นต้น วิธีนี้ก็ต้องพิจารณาถึงระยะห่างของอัตราการขึ้นเงินเดือนระหว่างผลงานแย่สุด กับผลงานถัดไป เช่น แย่สุดคือ E แล้วถ้าผลงาน D ล่ะ จะได้ขึ้นเท่าไหร่ ก็ควรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเหมือนกัน

  • ไม่ขึ้นเงินเดือนให้ นายจ้างที่ไม่ขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานที่มีผลงานแย่ที่สุด ให้เหตุผลว่า เนื่องจากผลงานแย่มาก ก็ไม่ควรที่จะได้รับรางวัลตอบแทน มิฉะนั้นแล้วก็จะไม่เป็นการจูงใจคนที่มีผลงานดีมากเช่นกัน เพราะพนักงานที่มีผลงานที่ดีคงจะรู้สึกไม่ค่อยดี ถ้ารู้ว่าพนักงานที่มีผลงานอยู่ในระดับแย่มากยังได้รับการขึ้นเงินเดือนเช่นกัน แล้วแบบนี้จะทำดีไปทำไม สู้ทำไม่ดีไม่ดีกว่าหรือ เพราะได้ขึ้นเงินเดือนเหมือนกัน เพียงแต่อาจจะขึ้นในอัตราที่น้อยกว่า แต่ก็ยังได้ขึ้น ดังนั้นนายจ้างกลุ่มนี้จะเน้นไปที่พนักงานที่มีผลงานอยู่ในระดับดี ก็จะมีการขึ้นเดือนให้อย่างเต็มที่ ส่วนพนักงานที่มีผลงานแย่มากๆ ก็จะไม่ได้รับการขึ้นเดือนแต่อย่างใด จะขึ้นให้ก็ต่อเมื่อในปีถัดไปสามารถทำผลงานได้ดีขึ้นและผลงานอยู่ในเกณฑ์ดี

องค์กรของท่าน นายจ้างเชื่อในแนวทางใดมากกว่ากันครับ

ลองมาดูฝ่ายลูกจ้างกันบ้างครับ ลูกจ้างเองมองอย่างไรเกี่ยวกับการไม่ขึ้นเงินเดือนในกรณีที่พนักงานมีผลงานที่แย่มาก ก็มีเหตุผลดังต่อไปนี้ครับ

  • เห็นด้วยกับการไม่ขึ้นเงินเดือนให้พนักงานที่มีผลงานแย่มาก เพราะเนื่องจากผลงานไม่ดี แล้วจะขึ้นไปทำไม การขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานที่มีผลงานไม่ดีนั้น เท่ากับว่า เรากำลังทำให้พนักงานเรียนรู้ว่า ทำผลงานไม่ดีก็ยังได้ขึ้นเงินเดือนเลย ดังนั้นไม่ต้องกังวล เพราะยังไงก็ได้ขึ้นเงินเดือนอยู่ดี ส่วนมากพนักงานที่ให้เหตุผลนี้ จะเป็นพนักงานที่มีผลงานดีขึ้นไป และเป็นกลุ่มคนเก่งในองค์กร เพราะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมที่พนักงานที่มีผลงานไม่ดียังได้รับการขึ้นเงินเดือน

  • ไม่เห็นด้วยกับการไม่ขึ้นเงินเดือน พนักงานกลุ่มนี้ให้เหตุผลว่า ที่ไม่เห็นด้วยเพราะถ้าบริษัทมีระบบประเมินผลงานที่ดี ชัดเจน และตอบพนักงานได้ว่าทำไมถึงผลงานไม่ดี ถ้ามีความชัดเจนแบบนี้ ก็จะเห็นด้วยเต็มที่ แต่นี่ไม่ใช่เลย หัวหน้างานใช้ความรู้สึกในการประเมินเต็มๆ รักใครชอบใคร ก็ให้คนนั้นมากหน่อย ไม่ชอบใครก็ให้น้อยหน่อย ระบบประเมินแบบนี้มันไม่ได้วัดผลงานจริงๆ ดังนั้น ถ้าระบบยังไม่ชัดเจน การที่เราจะไม่ขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานที่มีผลงานแย่นั้น เท่ากับว่าไม่เป็นธรรมเช่นกัน เพราะพิสูจน์ไม่ได้ว่าผลงานแย่จริงๆ

เหตุผลข้างต้นค่อนข้างจะเป็นเหตุผลที่มาจากพนักงานที่มีความรู้และต้องการเห็นระบบประเมินผลงานและระบบการให้รางวัลไปด้วยกัน แต่ก็จะมีพนักงานอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไงก็ไม่เห็นด้วยกับการไม่ขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานที่มีผลงานแย่มากๆ ซึ่งก็คือ พนักงานที่รู้ตัวว่าผลงานไม่ดีจริงๆ และไม่อยากพัฒนาตนเองอีกด้วย คนกลุ่มนี้มีแต่จะอยากได้ แต่ไม่อยากทำ ซึ่งถ้าองค์กรมีพนักงานกลุ่มนี้เยอะๆ นั่นแปลว่า องค์กรท่านกำลังจะแย่แล้วนะครับ

ส่วนมุมมองที่เป็นกลางที่สุดก็คือ การที่เราจะให้รางวัล หรือไม่ให้รางวัลแก่พนักงานที่มีผลงานแย่มากๆ นั้น คงต้องเริ่มต้นจาก

  • ระบบประเมินผลงานต้องชัดเจนมาก มีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานกันเลยว่า ถ้าทำอะไร ได้เท่าไหร่บ้าง จะได้ผลงานในระดับใด และเป้าหมายเหล่านี้พนักงานจะต้องรับทราบร่วมกันกับหัวหน้าตั้งแต่ต้นปีกันเลย เพื่อที่จะได้รู้ตนเองว่าจะต้องทำอะไร อย่างไร และทำเท่าไหร่ เพื่อจะได้ผลงานออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

  • ระบบการให้รางวัลจะต้องเชื่อมกับระบบประเมินผลงาน เมื่อเรามีระบบประเมินผลงานที่ชัดเจน ระบบการให้รางวัลก็จะชัดเจนตามไปด้วยเช่นกัน ไม่ใช่เป็นการประเมินตามความรู้สึกของหัวหน้า แล้วก็เอาความรู้สึกนั้นมาให้รางวัลผลงาน ก็จะไม่เป็นธรรมกับพนักงาน

  • คนประเมินต้องเป็นธรรมด้วย ปัจจัยที่ 3 ก็คือ คนประเมินก็จะต้องประเมินตามผลงานจริงๆ และมีความเป็นธรรมในการประเมินผลงานพนักงาน เมื่อการประเมินผลงานเป็นธรรม เรื่องของการให้รางวัลผลงานมันก็ง่ายขึ้นเยอะครับ

ในทางปฏิบัติจริงๆ แล้ว องค์กรส่วนใหญ่จะมีปัญหาทั้ง 3 ประเด็นที่กล่าวมา ก็คือ ระบบประเมินก็ยังงง ๆ ไม่มีปัจจัยอะไรที่ชัดเจนมาวัดผลงาน ระบบรางวัลก็งง ๆ อีกเช่นกัน ว่าจะให้กันอย่างไรดี และสุดท้ายคนประเมินก็งงๆ อีก เพราะไม่รู้ว่าจะประเมินอย่างไรดี ก็เลยประเมินตามใจฉันดีกว่า เพราะง่ายดี

ถ้าเป็นอย่างที่ว่ามา การไม่ขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานที่มีผลงานที่แย่มากๆ ก็อาจจะไม่เป็นธรรมได้ เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่า จริงๆ แล้วผลงานของพนักงานคนนั้นแย่จริงๆ หรือเปล่า

แต่ถ้าพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน ตัวผมเองก็เห็นด้วยกับการไม่ขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานที่มีผลงานในระดับที่แย่มากๆนะครับ แล้วท่านผู้อ่านล่ะครับคิดอย่างไรกันบ้าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: