องค์กรที่เน้นการสร้างคนเก่ง ต้องไม่ลืมสร้างระบบ HR ที่แข็งแกร่งด้วย

สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้ยินเรื่องราวจากผู้บริหารระดับสูงของหลายองค์กร ที่มาสัมมนาเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทนว่า ปัจจุบันนี้ทำไมระบบค่าตอบแทนจึงไม่สามารถที่จะดึงดูดรักษาพนักงานได้เลย เพราะเกิดกรณีที่ว่า เวลาเปิดรับสมัครพนักงาน ก็พอจะมีคนมาสมัครอยู่บ้าง แต่พอบอกอัตราเงินเดือน ก็เริ่มลังเล และไม่อยากทำ เพราะไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ หรือในกรณีหนึ่งก็คือ คนเก่งๆ ของเราที่เราสร้างขึ้นมากับมือ ถูกซื้อตัวไปด้วยค่าตอบแทนที่สูงกว่าเดิม สองถึงสามเท่า

ก็เลยเกิดประเด็นถกเถียงกันขึ้นมาว่า แบบนี้องค์กรก็ไม่ต้องวางระบบในการสร้างพนักงานแล้ว ซื้อเอาเลยอย่างเดียวดีกว่า เร็วดี แถมยังไม่ต้องเสียต้นทุนในการสร้างและพัฒนาคนด้วย ท่านผู้อ่านคิดอย่างไรกับประเด็นนี้ครับ

องค์กรที่เน้นการสร้างคน

องค์กรใหญ่ๆ หลายแห่ง ที่วางนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้อย่างชัดเจนมากว่า เขาต้องการที่จะสร้างคนขึ้นมาเอง ดังนั้นพนักงานที่รับ ก็มักจะเป็นพนักงานที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ และยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อที่จะมาเข้าโปรแกรมการสร้างพนักงานมือดีขึ้นมาทำงานให้กับองค์กร

องค์กรเหล่านี้สนุกกับการสร้างคนใหม่ๆ ขึ้นมา และไม่แคร์ด้วยว่าคนที่เขาสร้างมานั้นจะทำงานได้ไม่นานก็ลาออกไปอยู่กับที่อื่น สิ่งที่องค์กรเหล่านี้แคร์ก็คือ เขาต้องสร้างคนให้มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้มากที่สุด และจะมีตัวเลขอยู่ 1 ตัวที่เขายอมรับได้ ก็คือ อัตราการลาออกของพนักงานนั่นเองครับ สิ่งที่องค์กรเหล่านี้มองก็คือ เป็นเรื่องธรรมดาที่คนของเราที่เราสร้างมากับมือนั้น ต้องการที่จะลาออกไปทำงานที่อื่นบ้าง แต่ก็ไม่ควรจะมากเกินกว่าอัตราค่าเฉลี่ยของการลาออกที่เกิดขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กรที่เน้นการสร้างคนด้วยตนเองมักจะประกอบไปด้วย

  • ระบบการสรรหาคัดเลือก จะต้องวางระบบการสรรหาคัดเลือก ที่เน้นไปที่การหาคนที่มีค่านิยมที่สอดคล้องกับองค์กร ไม่ใช่สักแต่ว่าหาเข้ามาเพื่อให้มีคนทำงาน แต่ต้องหาคนแบบเน้นๆ ไปที่ความสอดคล้องเหมาะสมมากกว่า องค์กรแบบนี้บางทีก็ปฏิเสธผู้สมัครที่เก่งๆ ก็เยอะนะครับ แค่เพียงเพราะว่า ค่านิยมไม่สอดคล้องกับลักษณะขององค์กร
  • ระบบการพัฒนาคน องค์กรที่เน้นการสร้างคนด้วยตนเองนั้น จะมีการวางระบบการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีแผนการพัฒนาพนักงานในแต่ละตำแหน่ง โดยเฉพาะตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งหลักขององค์กร จะมีการกำหนดแผนงานและเส้นทางในการอบรมและพัฒนาพนักงานกันอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างระบบพี่เลี้ยง และการสอนงานอย่างชัดเจนและเป็นระบบ
  • ระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพ องค์กรที่เน้นการสร้างคน จะต้องมีระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพให้กับพนักงานอย่างชัดเจน ว่าถ้ามีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องแล้ว จะโตไปในตำแหน่งและสายงานไหนได้บ้าง และถ้าทำงานไปเรื่อยๆ จะมีโอกาสเติบโตไปถึงระดับไหน สิ่งเหล่านี้จะทำให้พนักงานรู้สึกอยากที่จะรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย เพราะมิฉะนั้นแล้วพนักงานเองคงไม่รู้สึกอยากพัฒนาอะไร เพราะพัฒนาไปแล้วก็ไม่มีที่จะไปในองค์กรนั่นเอง
  • ระบบค่าตอบแทน องค์กรที่เน้นการสร้างคนนั้น จะต้องมีระบบค่าตอบแทนที่สามารถดึงดูดเอาคนที่เก่ง และมีความเหมาะสมกับองค์กรให้เข้ามาให้เราสร้างได้ด้วย และจะไม่มีนโยบายที่จะรับคนใหม่เข้ามาให้มีเงินเดือนสูงกว่าคนเดิมในองค์กรอย่างเด็ดขาด เพราะถ้าเราจะเน้นการพัฒนาคนใน เราต้องไม่ทำให้ระบบค่าตอบแทนภายในของเรามีปัญหากันเอง จนทำให้พนักงานไม่อยากที่จะอยู่ทำงาน
  • ระบบการให้รางวัล องค์กรที่เน้นการสร้างพนักงาน จะต้องมีการวางระบบการให้รางวัลที่ตอบแทนเรื่องของความสามารถของพนักงานที่เก่งขึ้น ดีขึ้น และตอบแทนเรื่องของผลงานของพนักงานที่มีความโดดเด่นเหนือกว่าคนอื่น นอกจากรางวัลทางด้านตัวเงินแล้ว สิ่งที่สำคัญก็คือ รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การให้ความนับถือยกย่องพนักงานที่มีผลงานที่ดี ให้เขารู้ว่าตัวเขามีความสำคัญต่อองค์กรแค่ไหน และองค์กรรู้สึกดีกับเขาสักแค่ไหน เพราะถ้าระบบการให้รางวัลไม่ดี และไม่เป็นธรรมแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ องค์กรจะไม่สามารถรักษาพนักงานที่เราสร้างขึ้นมาเองได้เลยสักคนเดียว
  • ระบบสวัสดิการที่ดี องค์กรที่เน้นการสร้างคนเองจะต้องสร้างระบบสวัสดิการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานที่เราสร้างขึ้นมานั้นรู้สึกว่ายังคงอยากทำงานอยู่กับองค์กร เพราะนอกจากระบบงานที่ดีแล้ว ค่าตอบแทนและสวัสดิการก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ และไปหาทื่อื่นก็คงไม่ได้แบบนี้เช่นกัน ส่วนใหญ่ก็มักจะออกแบบระบบสวัสดิการแบบยืดหยุ่น ก็คือ ให้พนักงานมีสิทธิที่จะเลือกสวัสดิการได้เอง ให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้ชีวิตของพนักงานแต่ละคนได้

จะเห็นว่าถ้าเราต้องการเป็นองค์กรที่อยากสร้างคนด้วยตัวเราเอง เราจะต้องมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลรองรับอย่างดี มิฉะนั้น ก็จะกลายเป็นโรงเรียนที่สร้างคนให้กับองค์กรอื่นด้วยเช่นกัน ดังที่หลายๆ องค์กรมักจะบ่นให้ฟังตลอดว่า สร้างมาได้แล้วก็โดนดึงตัวไปบ้าง ซื้อตัวไปบ้าง

ซึ่งถ้าเรามีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านอื่นรองรับอย่างดีแล้ว จะทำให้อัตราการเสียพนักงานที่เราพัฒนาเองนั้นน้อยลงไปมากครับ ผมไม่ได้บอกว่าเราจะไม่เสียพนักงานให้กับองค์กรอื่นนะครับ เพียงแต่เราจะเสียพนักงานมือดีให้กับที่อื่นน้อยลง เพราะเรามีระบบที่รองรับอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

นี่คือระบบที่จะป้องกันการซื้อตัวพนักงานจากองค์กรอื่นๆ ได้ พรุ่งนี้จะมาต่อเรื่องขององค์กรที่เน้นการซื้อตัวพนักงานกันว่าหน้าตาในการบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องเป็นอย่างไรกันบ้าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: