ถ้าต้องการความสำเร็จอย่างยั่งยืน จงให้ความสำคัญกับการบริหารคน

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้น ก็คงต้องประกอบไปด้วยทรัพยากรต่างๆ ประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็น คน เงิน เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการทำงาน ฯลฯ คำถามที่ถามกันมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปีมาแล้วก็คือคำถามที่ว่า “ทรัพยากรอะไรสำคัญที่สุดที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในระยะยาวได้” และคำตอบที่คนส่วนใหญ่ตอบก็คือ “ทรัพยากรบุคคล” คำถามก็คือ คนที่ตอบแบบนี้นั้น เชื่อแบบนั้นจริงๆ หรือไม่ ว่าทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดจริงๆ

สำหรับผู้บริหารที่เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลสำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจ ก็จะมีการสร้างระบบการบริหารคนที่ดี เพื่อให้คนเหล่านี้พร้อมที่จะนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จที่ต้องการได้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นความสำเร็จในระยะยาว ตรงข้ามกับผู้บริหารขององค์กรที่มองความสำเร็จในระยะสั้นๆ ผู้บริหารกลุ่มนี้จะเน้นไปที่ยอดขาย ผลกำไร และผลงานของตนเองในระยะที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่โดยไม่สนใจว่าระยะยาวแล้วธุรกิจจะเป็นอย่างไร

มีงานวิจัยของ BCG/WFPMA ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก เขาทำวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสูงๆ นั้นมีปัจจัยอะไรเป็นสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างนั้น

คำตอบที่ได้ก็คือ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนั้น ผู้บริหารล้วนแต่ให้ความสำคัญในการบริหารคน การสร้างคน และรักษาคนเก่งไว้ เมื่อเทียบกับธุรกิจที่ไม่เน้นการบริหารคนแล้ว ผลประกอบการต่างกันถึงเท่าตัวเลยทีเดียว เราลองมาดูกันนะครับว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จที่เขาให้ความสำคัญในการบริหารคนนั้นเขาให้ความสำคัญในเรื่องอะไรกันบ้าง

  • ให้ความสำคัญในการสร้างผู้นำ ผู้บริหารจะให้ความสำคัญในการสร้างผู้รุ่นถัดๆ ไป โดยจะมีการวางระบบการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ และมีการกำหนด Career Path อย่างชัดเจนในองค์กร และมีการกำหนดเกณฑ์ของคนที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือเติบโตในองค์กรได้นั้นจะต้องมีภาวะผู้นำที่สูง และสามารถนำคนอื่น หรือทีมงานได้อย่างดี โดยองค์กรจะวางแผนการพัฒนาคนแต่ละคน เพื่อให้เป็นผู้นำที่ดี และสามารถนำพาองค์กร และพนักงานทุกคนไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
  • ให้ความสำคัญกับการดึงดูด พัฒนา และรักษาคนเก่ง ผู้บริหารขององค์กรที่เน้นเรื่องของทรัพยากรบุคคลนั้นจะให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นทางในการสรรหาและคัดเลือกคนเข้าทำงาน ก็ต้องดูด้วยตนเอง บางท่านสัมภาษณ์เองด้วยซ้ำไป เพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด เพราะเขาเชื่อว่า ถ้าเราสามารถหาคนที่เหมาะสมกับองค์กรแล้ว ในการจะพัฒนาและรักษาคนๆ นั้นก็จะไม่ยาก และคนๆ นั้นก็จะไม่สร้างปัญหา หรือเป็นตัวปัญหาให้กับองค์กรด้วย จากนั้นก็เน้นการพัฒนา และการรักษาคนเก่งไว้ โดยวางระบบค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน เพื่อที่จะรักษาให้คนเก่งเหล่านี้อยู่พัฒนาองค์กรต่อไปในระยะยาว
  • ให้ความสำคัญกับการบริหารผลงาน ผู้บริหารขององค์กรที่เน้นเรื่องของทรัพยากรบุคคลนั้น จะเน้นการสร้างผลงานของพนักงานแต่ละคน จะมีการกำหนดเป้าหมายผลงานอย่างชัดเจน ตั้งแต่เป้าหมายขององค์กร หน่วยงานและพนักงานแต่ละคน ซึ่งการทำงานก็จะเน้นไปที่การสร้างผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยระบบการให้รางวัลก็จะตอบแทนไปที่พนักงานที่สามารถสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้ในระยะยาว รวมทั้งพยายามสร้างความโปร่งใสในการตอบแทนผลงานของพนักงาน

ปัจจัย 3 ประการข้างต้น ก็คือสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงที่ตอบว่า “ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด” สร้างขึ้นให้กับองค์กรที่เขาบริหารงานอยู่ ผู้บริหารเขาเชื่อจริงๆ ว่า คนมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นเขาพยายามสร้างระบบที่จะพัฒนาคน และทำให้คนสร้างผลงานให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสร้างระบบการให้รางวัล เพื่อจูงใจพนักงานให้สร้างผลงานที่ดีขึ้นไปอีก

ตรงข้ามกับผู้บริหารที่ตอบว่าคนสำคัญที่สุด และกลับไปให้ความสำคัญกับความสำเร็จในระยะสั้นๆ เช่น พยายามสร้างและดันยอดขาย หรือพยายามสร้างผลกำไร โดยไม่สนใจว่าพนักงานจะมีความเป็นอยู่อย่างไร และจะได้รับการพัฒนาสักแค่ไหน แต่เชื่อแค่ว่าพนักงานจะต้องสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรเท่านั้น อย่างอื่นเอาไว้ทีหลัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสรรหาคัดเลือก ก็หาให้มีคนพอที่จะทำงาน การพัฒนาคนก็ไม่เคยมี อ้างว่าต้องขายของ และหาเงินเข้าบริษัทก่อน พัฒนาเอาไว้ทีหลัง สุดท้ายก็ไม่มีแผนระยะยาวในการที่จะพัฒนาคนให้มีทักษะความรู้ความสามารถใหม่ๆ

คิดแล้วก็แปลกดีนะครับ อยากให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ แต่กลับไม่เคยลงทุนหาคน สร้างคน และรักษาคนไว้เลย กลับปล่อยเรื่องคนเป็นเรื่องสุดท้าย ถ้าเป็นแบบนี้จริง ความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็คงเป็นแค่เพียงระยะสั้นๆ เท่านั้นครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: