วิธีการที่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีคุณค่าต่อหน่วยงานและองค์กร

ได้รับคำถามมาจากท่านผู้อ่านว่า แล้วจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีคุณค่าสำหรับเรา และเรากำลังให้ความสำคัญกับเขาอยู่ วันนี้ก็เลยเอาวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าเราในฐานะหัวหน้ากำลังให้ความสำคัญกับเขา ดังต่อไปนี้ครับ

  • มอบหมายงานใหม่ ที่ท้าทายให้ นี่เป็นวิธีแรกที่ง่ายที่สุดในการทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่า ก็คือ การที่หัวหน้ามอบหมายงานใหม่ที่มีความท้าทายและมีความยากมากขึ้นกว่าเดิมให้กับพนักงาน โดยอย่าลืมบอกกับพนักงานนะครับว่า “ที่มอบหมายให้นี้เพราะเชื่อมั่นในฝีมือการทำงาน และต้องการให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นในอนาคต” พนักงานจะได้ทราบ มิฉะนั้นเขาอาจจะเข้าใจผิดว่านายโยนงานให้ก็ได้นะครับ
  • ฝากงานให้พนักงานช่วยดูแลเวลาที่เราไม่อยู่ นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่าเรากำลังให้ความไว้วางใจกับเขา ฝากงานให้เขาช่วยดูแลเวลาที่เราลา หรือไม่อยู่บริษัท เวลาที่เรากลับมาทำงานตามเดิมแล้วก็อย่าลืมให้คำชมแก่พนักงานด้วยนะครับ ถ้าเขาทำงานได้ดี
  • แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างานโครงการ โดยปกติการทำงานในหน่วยงานของเรานั้นมักจะมีงานโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ เราก็มอบหมายงานโครงการใหม่ๆ ของหน่วยงานให้กับพนักงานให้เขาเป็นผู้นำ และผู้บริหารโครงการ
  • เชิญพนักงานคนนั้นให้เข้าร่วมประชุมกับเราด้วย เวลาที่มีการประชุมนัดสำคัญของบริษัท และไม่มีความลับอะไรมากมาย เราก็สามารถที่จะให้เชิญพนักงานให้เข้าร่วมประชุมกับเราด้วย หรือมอบหมายให้ไปประชุมแทนเราในกรณีที่เราไม่สะดวก ถือว่าเป็นตัวแทนของเราในการประชุม
  • สอนงานด้วยตนเอง การสอนงานพนักงานด้วยตัวเราเองจะทำให้พนักงานรู้สึกว่า หัวหน้างานให้ความสำคัญ และให้ความใส่ใจในตัวพนักงาน บางครั้งเขาจะรู้สึกว่าหัวหน้าเรางานเยอะอยู่แล้ว แต่ยังให้เวลาในการสอนงานกับเรา ก็จะทำให้เขารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญมากขึ้น
  • ส่งไปฝึกอบรมภายนอก การส่งพนักงานออกไปฝึกอบรมภายนอกบริษัท โดยเฉพาะไปอบรมในหลักสูตรระยะยาว หรือหลักสูตรชั้นสูงในด้านต่างๆ หรือส่งไปอบรมต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้จะทำให้พนักงานรู้สึกถึงความใส่ใจที่หัวหน้ามีให้ ทำให้พนักงานรู้สึกได้รับความสำคัญจากทั้งหัวหน้าและจากองค์กร

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการที่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองได้รับความสำคัญจากหัวหน้า ซึ่งก็จะส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน ยิ่งพนักงานรู้สึกว่าหัวหน้ามีความไว้ใจ เชื่อใจ และมั่นใจในฝีมือของตนเอง ก็จะยิ่งทำให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจ และยิ่งจะสร้างผลงานที่ดีขึ้นให้กับองค์กรอยู่ตลอดเวลา

อย่างไรก็ดี วิธีการต่างๆ ที่จะนำมาใช้นั้น สิ่งสำคัญก็คือ จะต้องมีการพูดคุย และสื่อความให้พนักงานเข้าใจ ก่อนที่จะทำอะไรก็ต้องคุยกับพนักงานให้เขาเห็นว่า ที่เรามอบหมายงาน หรือที่เราทำสิ่งเหล่านั้นก็เพราะว่าเขามีความสำคัญต่อองค์กร และหลังจากที่เขาเริ่มลงมือทำงาน หัวหน้าก็ต้องคอยให้การสนับสนุนอยู่เสมอ ไม่ใช่ทิ้งให้เขาลุยคนเดียว และสุดท้ายเมื่อทำงานได้สำเร็จตามที่เรามอบหมายไปแล้ว สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ คำชมที่จริงใจ และการบอกให้เขารู้ว่าเขามีความสำคัญต่อความสำเร็จของงานนี้มากเพียงใด

แล้วพนักงานก็จะทำงานให้เราอย่างเต็มใจและพอใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: