บทบาทที่ดีของผู้จัดการในการบริหารพนักงานในทีมของตนเอง

การเป็นผู้จัดการที่จะต้องบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายที่องค์กรมอบหมายมานั้น เราจะต้องบริหารความสำเร็จผ่านคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเรา ผู้จัดการจะต้องบริหารคนเพื่อให้เขาสร้างผลงานที่ดี เพื่อให้ผลงานของเราดีไปด้วย เราลองมาดูบทบาทสำคัญๆ ของคนที่เป็นผู้จัดการในการบริหารคนว่า มีบทบาทอะไรกันบ้าง

  • เป็นพี่เลี้ยง บทบาทของพี่เลี้ยงก็คือ การให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในการทำงาน คอยบอกคอยชี้ทางที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับลูกน้องของเราเอง
  • เป็นครู บทบาทนี้ก็คือ เป็นผู้อบรมสั่งสอนเพื่อให้พนักงานเดินไปในทางที่ถูกที่ควร และทำหน้าที่คล้ายๆ ครูที่เป็นผู้พัฒนาลูกน้องให้เก่งขึ้น และช่วยให้เขามีอนาคตที่ดีขึ้นได้ ไม่ว่าจะในองค์กรของเรา หรือต่างองค์กร
  • เป็นผู้ปกครอง เป็นบทบาทในการดูแลเรื่องของระเบียบวินัยในการทำงาน และการอยู่ร่วมกันระหว่างพนักงานด้วยกันเอง เป็นคนบอกว่าอะไรที่ทำได้ อะไรที่ทำไม่ได้
  • เป็นคนกลาง บทบาทนี้เป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีมงานของเราเอง จะต้องทำตัวเป็นกาวใจ ที่คอยเชื่อมทีมงานไว้ด้วยกัน และเป็นเสมือนศิราณี ที่คอยให้คำปรึกษาปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันเอง เพื่อให้ทีมงานเกิดความกลมเกลียวกันในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร
  • เป็นเชียร์ลีดเดอร์ บทบาทนี้ก็คือ เป็นผู้ที่คอยให้กำลังใจ และคอยส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของพนักงาน เมื่อพนักงานพบกับความยุ่งยากและอุปสรรคในการทำงาน ก็จะคอยให้กำลังใจ และยืนเคียงข้างพนักงานเพื่อให้พนักงานมีพลังในการฟันฝ่าอุปสรรคในการทำงานให้ได้
  • เป็นโคช บทบาทนี้เป็นบทบาทที่สำคัญในปัจจุบัน เป็นคนที่ต้องสามารถดึงเอาจุดแข็งของพนักงานออกมาให้ได้ และพัฒนาต่อยอดจุดแข็งให้สามารถส่งเสริมการทำงานของเขา เพื่อให้ลูกน้องเราเก่งขึ้น และสามารถที่จะรับผิดชอบงานที่ยากขึ้นได้ รวมทั้งสามารถมองเห็นจุดอ่อนของพนักงาน และช่วยหาวิธีการในการปิดจุดอ่อนนั้น หรือช่วยพัฒนาจุดอ่อนนั้นไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

ในการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่ดีนั้น ไม่ใช่จะเน้นแค่การบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายเท่านั้น โดยไม่สนใจว่าคนที่เป็นลูกน้องเราจะรู้สึกอย่างไร เราต้องดูแลพนักงานที่อยู่ใต้เราด้วย เพราะอย่าลืมนะครับว่า ผลงานของเราในฐานะผู้จัดการ ล้วนมาจากผลงานของลูกน้องเราแต่ละคนมาประกอบกันทั้งสิ้น

ถ้าเราไม่สามารถบริหารคนที่เป็นลูกน้องให้ยินดีที่จะทำงานกับเราอย่างเต็มใจ และพอใจได้แล้ว ผลงานของเราในฐานะผู้จัดการก็จะไม่เกิดขึ้นเลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: