ส่งพนักงานไปนั่งเรียนเรื่องพัฒนาภาวะผู้นำ นั่งเรียนอย่างเดียวคงมีภาวะผู้นำได้ยาก

ช่วงนี้มีแต่คนพูดถึงเรื่องของภาวะผู้นำกันอย่างมากมาย จริง ๆ แล้วเรื่องราวของภาวะผู้นำนั้น เป็นประเด็นที่สำคัญที่ทุกบริษัท ทุกองค์กรจำเป็นที่จะต้องมี และให้ความสำคัญ แทบจะทุกแห่งพยายามที่จะพัฒนาผู้บริหารทุกระดับของตนเองให้มีภาวะผู้นำ บางบริษัทส่งผู้บริหารเข้าหลักสูตรภาวะผู้นำในทุกด้าน ทุกเรื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะหล่อหลอมให้ผู้บริหารของตนเองนั้นเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ มากกว่าที่จะเป็นแค่เพียงผู้บริหารที่คอยแต่บริหารจัดการงานไปวันๆ

เมื่อถามว่าผู้นำที่ดีนั้น เป็นอย่างไร และต้องมีบทบาทอะไรบ้าง โดยทั่วไปก็จะมีอยู่ 5 ข้อดังต่อไปนี้

  • สร้างอนาคต ตัวแรกที่ผู้นำจะต้องมีก็คือ มองไกล คิดไกล มองเห็นเป้าหมายในอนาคตข้างหน้า และที่สำคัญก็คือ ไม่ใช่แค่มองเห็นอย่างเดียวเท่านั้น จะต้องช่วยให้ทุกคนในทีมงานมองเห็นภาพอนาคตอย่างที่ผู้นำเห็นด้วย ผู้นำที่ดีจะไม่หยุดสร้างสรรค์อนาคตใหม่ๆ ให้กับองค์กรเลย มักจะมีความคิดใหม่ๆ และพัฒนาวิธีการทำงานใหม่ๆ อยู่เสมอ
  • สร้างทีมงาน ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นผู้ทีสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งได้ มีความน่าเชื่อถือ ที่ทำให้พนักงานทุกคนในทีมยินดีที่จะทำงานร่วมกัน ไม่มีความลำเอียง และเลือกปฏิบัติต่อใครบางคนเป็นพิเศษ เพราะถ้าทำแบบนี้ทีมงานที่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
  • มอบหมายและจัดสรรงาน ผู้นำที่ดีไม่ใช่แค่เพียงมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมอย่างเดียว แต่จะต้องพิจารณาเสมอว่า ใครที่เหมาะสมกับงานต่างๆ ในทีม ใครถนัดอะไร ก็จะมอบหมายที่เขาชอบเขาถนัด เพื่อให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด นั่นแสดงว่าผู้นำจะต้องศึกษา และรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนของสมาชิกของทีมงานตนเองเป็นอย่างดี
  • สร้างคน ผู้นำที่ดีจะต้องสร้างและพัฒนาคนทุกคนที่อยู่ในการดูแล เพื่อทำให้ทุกคนเก่งขึ้น และมีความสามารถในการทำงานมากขึ้นทุกๆ ปี ไม่ใช่แค่บริหารแบบเดิมๆ รักษาระดับความรู้แบบเดิมๆ ผ่านไปแต่ละปี ไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นในตัวพนักงานเลย ดังนั้นผู้นำจะต้อง Coach พนักงาน และวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานแต่ละคน เพื่อให้ทุกปีพนักงานมีทักษะใหม่ๆ ในการทำงานเกิดขึ้นเสมอ
  • สร้างแรงบันดาลใจ ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับสมาชิกในทีมงาน ทำให้สมาชิกเกิดความฮึกเหิม และมุ่งมั่นที่จะทำงานและฟันฝ่าอุปสรรคไปพร้อมๆ กัน

ผมเชื่อว่าเกือบทุกคนตอบได้หมดว่าผู้นำที่ดีจะต้องมีบทบาทอะไรบ้าง บางคนตอบได้มากกว่าที่เขียนมาข้างต้นด้วยซ้ำไป แต่ต้องถามต่อไปว่า ตอบได้แล้ว นำเอาสิ่งที่ตอบนี้ไปใช้ในการทำงานจริงๆ ในฐานะผู้นำด้วยหรือเปล่า

ส่วนใหญ่ก็คือ ไม่ค่อยได้นำไปใช้จริงๆ กลับจากอบรมก็เหมือนเดิม ทำทุกอย่างเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น เคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้น ถ้าใครเป็นแบบนี้จริง ๆ แสดงว่าเขาไม่ต้องการที่จะเป็นผู้นำที่แท้จริง เพราะคนที่สามารถเป็นผู้นำได้จริง ๆ นั้น จะต้องมีความต้องการที่จะเป็นผู้นำเป็นพื้นฐานเลย (Passion) คือมีความต้องการที่จะนำผู้อื่น ต้องการทำให้ผู้อื่นเกิดความเชื่อมั่น คนที่มี passion ในการเป็นผู้นำ จะหยิบเอาสิ่งที่เรียนรู้ในชั้นเรียนมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานจริงๆ

มีคนพูดว่า “Leadership is action not position” ซึ่งแปลว่า ภาวะผู้นำนั้นเป็นเรื่องของการกระทำ ไม่ใช่เป็นเรื่องของตำแหน่ง

ท่านที่ต้องการจะเป็นผู้นำจริงๆ ก็คงต้องเริ่มต้นลงมือกระทำอย่างจริงจังในสิ่งที่ผู้นำเขาทำกัน ต้องเริ่ม Action ในทุกวัน ต้องปรับเปลี่ยนอุปนิสัย ให้กลายเป็นอุปนิสัยของการเป็นผู้นำให้ได้ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้นำที่ตอบได้ตามตำรา แต่ชีวิตจริงกลับไม่สามารถลงมือทำจริงตามคุณสมบัติของผู้นำได้เลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: