พนักงานที่มีศักยภาพ เขาดูจากอะไรที่ทำให้เรารู้ว่าใครที่มีศักยภาพกันแน่

คุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งที่องค์กรต้องการจากพนักงานก็คือ ศักยภาพ ในการที่ทำงานที่ยากขึ้นในอนาคต องค์กรไม่ได้ต้องการแค่เพียงพนักงานที่มีผลงานที่ดี และมีพฤติกรรมที่เยี่ยมเท่านั้น แต่องค์กรต้องการพนักงานที่ศักยภาพ ที่พร้อมจะพัฒนาและนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

เคยสงสัยกันมั้ยครับว่า “ศักยภาพ” ที่เรากำลังพูดถึงนั้นมันคืออะไรกันแน่ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า พนักงานคนไหนที่มีศักยภาพมากกว่าคนไหน

เวลาไปถามผู้จัดการ และผู้บริหารว่า พนักงานที่มีศักยภาพ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร เชื่อหรือไม่ว่า คำตอบออกมาแตกต่างกันไปในแต่ละคน แล้วคนที่มีศักยภาพตัวจริง เขาดูจากอะไรกันแน่

คำว่า “ศักยภาพ”นั้น ความหมายคือ ความพร้อมที่จะรับงานที่ยากขึ้นในอนาคต ดังนั้นพนักงานคนใดที่มีศักยภาพก็คือ พนักงานที่มีความพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานในอนาคต และที่สำคัญก็คือ พนักงานคนนั้นจะต้องเป็นคนที่องค์กรสามารถฝากอนาคตไว้กับเขาได้ด้วย นั่นก็คือ พนักงานที่มีศักยภาพ

การพิจารณาศักยภาพของพนักงานเขาดูอะไรกันบ้างลองมาดูกันนะครับ

  • ผลงานย้อนหลัง พนักงานที่มีศักยภาพนั้น เมื่อพิจารณาผลงานย้อนหลังแล้ว จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่โดดเด่นอย่างสม่ำเสมอทุกปี ไม่ใช่ผลงานดีแค่ปีเดียวก็แปลว่ามีศักยภาพแล้ว อย่างที่หลายๆ แห่งทำกัน ส่วนใหญ่เรามักจะพิจารณาผลงานย้อนหลังประมาณ 3-5 ปีว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากอย่างสม่ำเสมอหรือไม่

  • มีความคิดสร้างสรรค์ พนักงานที่มีศักยภาพจะต้องแสดงให้เราเห็นว่าเขามีความคิดใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา และการทำงานอยู่เสมอ ไม่ใช่ถามอะไรก็ไม่ทราบ หรือให้คิดอะไรใหม่ๆ ก็ย่ำอยู่กับความคิดเดิมๆ เนื่องจากศักยภาพคือเรื่องของอนาคต ดังนั้นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ก็น่าจะสามารถนำพาองค์กรไปสู่อนาคตได้อย่างไม่ยากนัก เราคงไม่ต้องการพนักงานที่คิดแบบเดิมๆ ทำแบบเดิมๆ ขึ้นมาบริหารและนำองค์กรนะครับ

  • เปิดใจและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี คนที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะรับผิดชอบงานที่ยากขึ้นในอนาคตได้ จะต้องมีคุณสมบัติที่พร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกันครับ เราคงไม่ให้พนักงานที่ปิดตัวเอง มองแค่งานในปัจจุบัน เวลามีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นก็ไม่ยอมรับ และยังคงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนเองทำว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ขึ้นมานำพาองค์กรอีกเช่นกัน

  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้อื่นได้ คนที่มีศักยภาพ จะต้องเป็นคนที่สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างดี และมีปัญหาความขัดแย้งน้อยที่สุด เนื่องจากเขาจะต้องนำพาองค์กรในอนาคต และการนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีได้นั้น สิ่งสำคัญก็คือจะต้องสามารถนำผู้อื่นได้ด้วย โดยการสร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจให้กับผู้อื่นได้อย่างดี

ที่กล่าวมาข้างต้นก็คือรายการของคุณลักษณะของคนที่มีศักยภาพสูงกว่าคนอื่น มีหลายๆ องค์กรที่พยายามจะสร้างระบบการพัฒนาคน โดยมีการกำหนดกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูงไว้อีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่า กลุ่ม Talent ก็คือกลุ่มพนักงานที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ แต่เกณฑ์ในการพิจารณาพนักงานเหล่านี้กลับไม่ชัดเจน ทำให้พนักหลายๆ คนรู้สึกว่า ไม่ถูกต้องนักที่จะให้พนักงานคนนั้นเป็น Talent เนื่องจากคนที่พิจารณาพนักงานก็คือหัวหน้าแค่เพียงคนเดียวเท่านั้น

ในทางปฏิบัติจริงนั้น การที่จะพิจารณาพนักงานว่าคนไหนที่มีศักยภาพนั้นจะต้องมีหลายๆ คนช่วยกันดู โดยอาศัยเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อที่จะค้นหาคนที่ศักยภาพตัวจริงครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: