ผู้นำที่ดี ที่ได้ใจพนักงานไปเต็ม ๆ เขาพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง

ผู้นำที่ดีสร้างได้ เราเชื่อกันแบบนั้น ไม่ได้มาจากพันธุกรรมอย่างแน่นอน สังเกตจากคนที่เป็นผู้นำตัวจริง ที่มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับจากผู้ตาม และพนักงานขององค์กร ส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำที่สร้างและพัฒนาตนเองขึ้นมาจาการเป็นพนักงานคนหนึ่ง

แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือ เขามีความมุ่งมั่น มีความต้องการที่จะเป็นผู้นำที่ดีให้ได้จริง ๆ และต้องการที่จะใช้ภาวะผู้นำที่ดีของตนในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งองค์กร และต่อพนักงานทุกคนในองค์กร

จากการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับผู้นำที่ได้พัฒนาตนเองจากพนักงานปกติ จนกลายเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูง ว่าจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง ก็สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้

  • สร้างพลังให้กับตนเอง โดยเปลี่ยนทัศนคติของตนเอง จากความกลัว มาเป็นความกล้า และเปลี่ยนความกล้ามาเป็นพลังให้กับตนเองในฐานะที่เป็นผู้นำ นอกจากการสร้างพลังให้กับตนเองแล้ว ผู้นำจะต้องนำพลังที่ตนเองได้สร้างไว้ มาสร้างพลังให้กับผู้อื่นในทีมอีกด้วย ดังนั้นสิ่งแรกที่ผู้นำที่ประสิทธิภาพจะต้องทำก็คือ สร้างพลัง และแรงบันดาลใจให้กับตนเอง และทีมงาน ผู้นำที่ดีจะสามารถจุดไฟให้กับผู้ตามได้อย่างดี และทำให้ผู้ตามมีไฟในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลงานขององค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้
  • สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ จะเปลี่ยนตัวเองจากการบริหารงานแบบไปวัน ๆ ซ้ำ ๆ เดิม ๆ มาเป็นการริเริ่ม และเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อสร้างผลงานที่โดดเด่นให้เกิดขึ้นให้ได้ การที่เราคาดหวังในผลงานที่ดีขึ้น แต่ผู้นำกลับบริหารงานแบบเดิมๆ ผลงานที่เราคาดหวังก็คงเป็นไปไม่ได้ การที่ผู้นำคาดหวังผลงานที่แตกต่าง แปลว่าตัวผู้นำจะต้องสร้างความแตกต่าง โดยเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน รวมทั้งจะต้องเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีด้วย โดยไม่ทำตนเป็นผู้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเสียเอง
  • ลดหน้ากาก และหัวโขนของตนเองลง ผู้นำส่วนใหญ่มักจะมีการใส่หน้ากาก หรือใส่หัวโขน เพราะด้วยบทบาทต่างๆ ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะของผู้นำองค์กร ผลก็คือ ผู้นำคนนั้นจะไม่เป็นตัวของตัวเอง และบริหารงานภายใต้ข้อจำกัดที่ตนเองสร้างขึ้นทั้งนั้น ดังนั้นผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีความเป็นตัวเอง และบริหารงานภายใต้สิ่งที่ตนเองถนัด สังเกตจากผู้นำองค์กรใหญ่ ๆ ในหลายองค์กร จะมีความเป็นตัวของตัวเอง และไม่เหมือนใครเลย ไม่ว่าจะเป็น Steve Jobs ของ Apple โฮเวิร์ด ชูลทส์ แห่ง Starbucks หรือ มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก แห่ง Facebook ฯลฯ ผู้นำเหล่านี้จะมีสไตล์และการบริหารงานแบบของตัวเอง ไม่ต้องมานั่งเก๊ก ว่าตนคือผู้นำ หรือตนคือ CEO แต่จะลุยทำงานในฐานะ CEO ในแบบของตนเอง เพื่อสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นกับองค์กร
  • พัฒนาตนเองในแง่มุมต่างๆ อยู่เสมอ ผู้นำที่ดีนั้นจะมีการเปิดใจของตนเอง เพื่อที่จะพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของตนเองให้เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ ส่วนผู้นำที่ไม่ดีก็คือ มักจะตั้งป้อม และคิดว่าที่ตนเองเป็นผู้นำได้นั้นก็เพราะว่าตนเองเก่งอยู่แล้วดังนั้นไม่จำเป็นต้องพัฒนาตนเองในเรื่องอะไรอีกต่อไปแล้ว ซึ่งยิ่งจะทำให้ทักษะในการเป็นผู้นำของตนเองแย่ลงไปอีก ดังนั้นผู้นำที่ดีจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ รับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นในเรื่องของการบริหารงานของตนเอง และนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ตนเองเป็นผู้นำที่ดีขึ้นให้ได้

อ่านจบแล้วผมก็มองเห็นภาพเลยว่า ถ้าผู้นำคนไหนอยากจะสร้างความแตกต่างด้านผลงาน และอยากเป็นผู้นำที่มีแตคนกล่าวขวัญถึง จะต้องทำ 4 ประการข้างต้นให้เกิดขึ้นในรูปธรรมให้ได้

แต่ถ้าผู้นำคนไหนเข้ามาบริหารแล้วก็รักษาสถานภาพของตนเองอย่างเหนียวแน่น ไม่มีการคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆ เลย บริหารงานองค์กรแบบเดิมๆ ไปเรื่อยๆ ถ้าเป็นแบบนี้ คนคนนั้นไม่ใช่ผู้นำที่ดีแต่อย่างใด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: