อาจจะต้องคิดใหม่ เกี่ยวกับการเข้าทำงานในออฟฟิศ

ช่วงก่อนโควิด พนักงานส่วนใหญ่ในองค์กรต่าง ๆ เวลาทำงาน ก็ต้องเข้าทำงานกันในออฟฟิศกัน เป็นเรื่องปกติ ในออฟฟิศเอง ก็ต้องมีการจัดโต๊ะทำงาน บริเวณที่ทำงานต่าง ๆ ห้องประชุม บริเวณพักผ่อนของพนักงาน ฯลฯ กันเพื่อใช้งานพื้นที่ในออฟฟิศให้ได้คุ้มค่ามากที่สุด

แต่พอเกิดสถานการณ์โควิดขึ้น เริ่มมีมาตรการอยู่ห่าง ๆ กัน ไม่มารวมตัวกัน มีการทำงานจากที่บ้าน อาศัยเทคโนโลยีออนไลน์ในการทำงานร่วมกันได้อย่างดี ก็เลยทำให้ความสำคัญของออฟฟิศลดลงไปอย่างมาก

เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า อัตราการเช่าออฟฟิศหลาย ๆ แห่ง ขององค์กรขนาดใหญ่นั้น ลดลงไป บางองค์กรมีการลดขนาดพื้นที่ของออฟฟิศลงจากเดิมที่มีพื้นที่ใหญ่มาก ก็ลดลงไปให้เพียงพอต่อการใช้งานเท่านั้น

และในบางองค์กรก็เลิกสถานที่ทำงาน หรือ ออฟฟิศไปเลยก็มี และให้พนักงานทำงานกันจากที่บ้าน ซึ่งอาจจะเหมาะสมกับบางธุรกิจเท่านั้น

อย่างไรก็ดี เราจะเห็นกันค่อนข้างไปในทางเดียวกันว่า ออฟฟิศ กับการทำงาน เริ่มไม่ได้ไปด้วยกันอีกต่อไป

ออฟฟิศไม่ได้แปลว่า สถานที่ทำงานของพนักงานอีกต่อไป ที่จะต้องมีโต๊ะ มีเก้าอี้ประจำของพนักงานแต่ละคน ทุกคนต้องมานั่งทำงานกันที่โต๊ะทำงานของตัวเองทุกวัน แต่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงแนวคิดของการมีออฟฟิศที่แตกต่างออกไปในยุคนี้

สำหรับบริษัทที่มีการทำงานแบบ Hybrid Working นั้น ทุกคนที่ทำงานในบริษัทที่ใช้นโยบายนี้ จะต้องเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อออฟฟิศกันใหม่ และจะต้องมีการกำหนดนิยามของการเข้าออฟฟิศในอีกรูปแบบหนึ่ง เช่น

  • ออฟฟิศ จะไม่มีโต๊ะ และที่นั่งประจำของพนักงานแต่ละคนอีกต่อไป ใครจะนั่งตรงไหนก็ได้ เพราะพนักงานจะเข้าทำงานไม่ตรงกันในกรณีทำงานแบบ Hybrid แม้แต่ CEO เอง ก็จะไม่มีห้องทำงานของตัวเอง เพราะ CEO เองก็ไม่ได้เข้าบริษัททุกวันเช่นกัน เพื่อให้พื้นที่ออฟฟิศสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ก็เลยต้องมีการกำหนดมาตรการเหล่านี้ขึ้น มิฉะนั้น เราจะเห็นพนักงานแย่งโต๊ะทำงานกัน มีการยึดครองสถานที่ทำงานในแบบที่ไม่ยอมให้คนอื่นมาใช้งาน แม้ว่าตัวเองวันนั้นจะทำงานจากที่บ้านก็ตาม
  • ออฟฟิศ จะไม่ใช่สถานที่ที่นั่งทำงานกัน แต่จะเป็นสถานที่ที่เข้ามาเพื่อประชุม แสดงความคิดเห็น หารือเพื่อหาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีมงานร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งเข้ามาเพื่ออบรมพัฒนา สอนงาน ฯลฯ องค์กรที่ทำงานแบบ Hybrid จะต้องมีการกำหนดมาตรการ และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการเข้าออฟฟิศในรูปแบบใหม่เช่นกัน เพื่อให้พนักงานเข้าใจ และเห็นภาพร่วมกันว่า ออฟฟิศในยุคนี้เรามีไว้เพื่ออะไรบ้าง

การที่องค์กรมีนโยบายการทำงานแบบ Hybrid หรือ แบบ Flexible working สิ่งที่สำคัญก็คือ การติดต่อประสานงาน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของพนักงานยังคงจำเป็นจะต้องมี และต้องรักษาไว้ให้ได้ เพราะนี่คือ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ดังนั้น แม้ว่าหลายองค์กรจะให้พนักงานทำงานจากที่บ้านเต็มเวลา แต่ก็ต้องมีเวลาที่จะต้องมาพบเจอกัน อาจจะเป็น Co-Working space ที่มีอย่างมากมายในปัจจุบัน เพื่อจะได้ยังคงสร้างสายใยในการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร ให้ยังคงอยู่ เพราะนี่คือ หัวใจของการทำงานในบริษัท ที่ขาดไม่ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: