แนวโน้มสำคัญที่เกิดขึ้น ในการทำงาน แบบ Flexible Working

ได้มีโอกาสอ่านงานวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มของ Flexible Working ของทาง CIPD (An update on flexible and hybrid working practices) ที่สรุปมาในช่วงเดือน เมษายน 2022 ที่ผ่านมา มีประเด็นที่น่าสนใจ ก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟัง เผื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับการนำไปประกอบการตัดสินใจออกแบบการทำงานแบบยืดหยุ่นขององค์กรได้บ้าง

แนวโน้มสำคัญที่สำรวจพบในระดับ Global ก็คือ

  • มีองค์กรจำนวนมากกว่าครึ่งของการสำรวจครั้งนี้ (56%) ที่ผู้บริหารระดับสูงเริ่มมีความเข้าใจในเรื่องของ Flexible Working และให้ความสำคัญกับการออกแบบการทำงานในลักษณะนี้มากขึ้น โดยกำหนดออกมาเป็นนโยบายให้กับทางฝ่ายบุคคลไปคิด และวางกรอบแนวทางในการทำงานแบบยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทให้มากที่สุด อีกทั้งยังมองว่า เรื่องของการทำงานแบบยืดหยุ่นนี้ จะกลายเป็นข้อได้เปรียบในการดึงดูดคนเก่งเข้าทำงานในบริษัทของตนได้มากขึ้น เพราะแนวโน้มและความต้องการของคนทำงานรุ่นใหม่ มักจะเรียกร้องและต้องการการทำงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้น
  • มีองค์กรจำนวน 37% ที่ได้รับการเรียกร้องจากพนักงานตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา โดยเรียกร้องขอให้องค์กรกำหนดนโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นยืดหยุ่นด้วยสถานที่ทำงาน เวลาทำงาน หรือสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการทำธุรกิจ
  • มีจำนวนองค์กรถึง 42% ที่ผู้บริหารระดับสูงตอบรับ และตกลงว่าจะมีการกำหนดนโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่นในปี 2565 นี้ให้สำเร็จ

ถ้าดูจากผลงานวิจัยนี้ เราจะพบว่า นโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่นนั้นมาแน่ ๆ บริษัทในประเทศไทยเองก็ควรจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม เพราะเริ่มมีหลายบริษัทที่จัดทำนโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่นเรียบร้อยแล้ว และมีอีกหลายแห่งที่เริ่มศึกษากันอย่างจริงจัง ถามว่าทำไมต้องหันมาสนใจ และใส่ใจในเรื่องการทำงานแบบยืดหยุ่น คำตอบก็มาจากผลการวิจัยชิ้นนี้อีกเช่นกัน คือ

องค์กรที่มีการจัดทำการทำงานแบบยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นแบบทางการ หรือไม่เป็นทางการ พนักงานเกินกว่าครึ่ง มีความพึงพอใจในการทำงานมากกว่า องค์กรที่ไม่มีการทำงานแบบยืดหยุ่น และมีความรู้สึกผูกพันกับองค์กรในระดับที่สูงกว่า อีกทั้งยังทำให้พนักงานรู้สึกถึงคำว่า Work life balance มากขึ้น

นอกจากนี้ยังทำให้สามารถดึงดูดคนเก่ง ๆ เข้ามาได้มากขึ้น เวลาที่มีการเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ ถ้าองค์กรไหนมีการแจ้งว่า ที่นี่เป็นการทำงานแบบยืดหยุ่น ก็จะทำให้มีผู้สมัครที่สนใจสมัครงานกับเรามากขึ้น ทำให้ HR มีโอกาสในการคัดเลือกคนเก่ง ๆ จากจำนวนผู้สมัครที่มีมากพอให้เลือกได้

งานวิจัยนี้น่าจะเป็นขอพิสูจน์ได้อย่างดีกว่า เราคงปฏิเสธเรื่องของการทำงานแบบยืดหยุ่นไม่ได้อีกต่อไป การที่ผู้บริหารองค์กรบางแห่ง ยังคงยืนกรานว่า เราจะไม่มีนโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่นเลยนั้น จะทำให้องค์กรมีข้อจำกัดในการแข่งขันเรื่องการบริหารคนมากขึ้นเมื่อเทียบกับองค์กรที่เปิดนโยบายการทำงานแบบยืดหยุ่น

ดังนั้นจึงเป็นที่น่าเก็บมาคิดต่อไปว่า แล้วองค์กรของเรา ควรจะนำเอาการทำงานแบบยืดหยุ่นเหล่านี้มาใช้หรือยัง เราพร้อมแล้วหรือยัง อย่างน้อยก็เป็นปีแห่งการศึกษาและทำความเข้าใจก่อนก็ได้ว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อม และถ้าองค์กรของเราจะใช้นโยบายนี้จริง ๆ เราต้องมีมาตรการอย่างไร ต้องคิดให้เป็นระบบก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง

เพราะเราปฏิเสธเรื่องการทำงานแบบยืดหยุ่นไม่ได้อีกต่อไป ถ้าเราต้องการความได้เปรียบในการแข่งขันเรื่องทรัพยากรบุคคล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: