การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน แต่ทำไมเราถึงไม่ค่อยยอมเปลี่ยน

ไม่มีอะไรหยุดนิ่งอยู่กับที่ ไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลง ธรรมชาติทุกสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ หรือนอกโลกก็ตาม ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หรือแม้แต่ภายในร่างกายของเราเอง ก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน โดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอยู่ทุกวัน

แต่ทำไมพอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม หรือการทำงาน คนเรามักจะไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่ หรือบางทีก็เปลี่ยนยากมาก ทั้งๆ ที่การเปลี่ยนแปลงก็อยู่รอบข้างกายเรา

ผมเคยอ่านเจอสมการของการเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จจะต้องประกอบไปด้วย

Change = Decision + Action

แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆ ว่า การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าต้องการจะเปลี่ยนแปลง และต้องตามด้วยการลงมือกระทำการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง การเปลี่ยนแปลงจึงจะเกิดขึ้นได้

พอพิจารณาจากสมการข้างต้นแล้วก็พอที่จะมองออกว่า การที่คนเราไม่ค่อยยอมเปลี่ยนแปลงก็มีสาเหตุมาจาก 2 แหล่งใหญ่ ก็คือ

  • ยังไม่ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเปลี่ยนแปลง คนเรารับรู้ รับฟัง สิ่งต่างๆ มากมาย ซึ่งก็แค่เพียงรู้เท่านั้น ถ้าใครคนหนึ่งต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ได้ สิ่งแรกที่เขาจะต้องทำให้ได้ก็คือ การตัดสินใจขั้นเด็ดขาดว่า เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ โดยใช้การตัดสินใจนี้ เป็นเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน สร้างภาพในใจอย่างแจ่มกระจ่างเลยว่า เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรในอนาคต คนที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงตนเองก็เนื่องจาก เขาแค่รับทราบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นดี แต่ก็ยังไม่มีแรงใจที่มีพลังมากพอที่จะตัดสินใจลงไปให้แน่วแน่ เช่น บางคนต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเลิกสูบบุหรี่ การออกกำลังกาย หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงตนเองในด้านอื่นๆ ทุกคนรับทราบว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่คนๆ นั้นยังไม่ตัดสินใจแน่วแน่ ก็เลยส่งผลให้การกระทำไม่เกิดขึ้นนั่นเอง สุดท้ายก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นเลย
  • ไม่มีการลงมือทำอย่างจริงจัง เมื่อตัดสินใจแน่วแน่แล้ว สิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือ การลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนและการลงมือทำนั้น เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันโดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลย เพราะถ้าแยกกันเมื่อไร การเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ครับ

ท่านผู้อ่านเองล่ะครับ เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ความสำเร็จบ้างหรือเปล่า ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน ครอบครัว หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่ว่าจะต้องการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรก็แล้วแต่ สิ่งแรกที่จะต้องเกิดขึ้นในใจของเราก็คือ การตัดสินใจอย่างแน่วแน่และมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ได้ จากนั้นก็เริ่มลงมือกระทำอย่างจริงจัง

ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการที่จะมีร่างกายที่แข็งแรง และมีอายุยืน โดยที่ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ ตัดสินใจให้แน่วแน่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ไปสู่ความสำเร็จนั้น แล้วก็เริ่มลงมือวางแผนว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในการทำให้ร่างกายแข็งแรงได้ อาทิ การออกกำลังกาย การควบคุมอาหาร และการตรวจร่างกายอย่างเป็นประจำ

พอได้เห็นแผนงานแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การเริ่มต้นครับ ถ้าเราตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะทำ ผมเชื่อว่าเราทุกคนพร้อมที่จะเริ่มต้นทำแน่นอนครับ การที่เราไม่เริ่มต้นสักที ก็เพราะเรายังตัดสินใจไม่แน่วแน่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตนเองครับ พอเรามีความแน่วแน่และจริงจัง เราก็จะเริ่มมีวินัยในตนเอง และพร้อมที่จะลงมือทำตามแผนที่เราวางเอาไว้ จนกระทั่งร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

นอกจากสองปัจจัยข้างต้นแล้ว ในความเห็นผมน่าจะมีอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงได้ ก็คือ ความแน่วแน่และมั่นคง (Persistent) ดังนั้นถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ผมขอเสนอสมการใหม่ครับก็คือ

Change = Decision + Action + Persistent

ผมเชื่อว่าถ้าเราทำได้ตามสมการนี้แล้ว ไม่ว่าสิ่งที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงตนเองนั้นจะยากแค่ไหนก็ตาม เราก็สามารถที่จะไปสู่ความสำเร็จอย่างที่เราต้องการได้อย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: