องค์ประกอบสำคัญ ที่ยังคงทำให้องค์กรเรา เป็นที่ที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด

อ้างอิงถึงบทความเก่าที่ผมเคยเขียนไว้เรื่อง “ทำอย่างไรให้องค์กรของเราเป็นสถานที่ที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด” ซึ่งผมอ้างอิงมาจากหนังสือที่มีชื่อว่า “The Great Workplace” เขียนโดย Michael Burchell และ Jennifer Robin (อ่านได้จากลิงค์นี้เลยครับ http://wp.me/pBmlU-sl)

จนถึงตอนนี้เวลาก็ผ่านไปเกือบสิบปีแล้ว ในช่วงเวลาที่ผ่านไป ก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในเรื่องของการทำงาน เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น โควิด19 ที่ทำให้วิธีการทำงานของคนเราเปลี่ยนแปลงไปทั้งโลก

แม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมายก็ตาม สิ่งที่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงมากนัก ก็คือ ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์กรที่เขาทำงานด้วย ว่า องค์กรแบบไหนคือองค์กรที่พนักงานต้องการที่จะเข้ามาทำงานด้วยมากที่สุด

นอกจากเรื่องของความยืดหยุ่นในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น Flexible Working หรือ Hybrid Working ซึ่งพนักงานในยุคนี้ต่างก็ต้องการให้องค์กรของตนเองมีการทำงานแบบยืดหยุ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา และสถานที่ทำงาน ซึ่งถือเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานที่คนยุคใหม่ต่างก็โหยหา ถ้าองค์กรใดสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้ยืดหยุ่นได้ ก็จะเป็นที่น่าทำงานของพนักงานในยุคนี้

แต่แค่เพียงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่นอย่างเดียวนั้น ไม่เพียงพอ พนักงานยังคงต้องการสิ่งเหล่านี้ ถ้าต้องเข้าทำงานกับองค์กร และยังคงมองว่า องค์กรกรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด จะต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการต่อไปนี้เสมอแม้ว่าการทำงานจะยืดหยุ่นมากมายแค่ไหนก็ตาม

  • Trust คือความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ถ้าเรามีความเชื่อมั่น และไว้วางใจผู้บริหารของเรา นายของเรา และเพื่อนร่วมงานของเรา เราก็จะรู้สึกว่าองค์กรนี้น่าทำงานด้วยมากที่สุด ส่วนคนที่ตอบว่า องค์กรของเขาไม่ค่อยจะน่าทำงานด้วยเลย ก็มีสาเหตุมาจาก การขาดความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน ขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทำให้บรรยากาศมันก็ไม่น่าทำงาน ทำงานกันแบบต่างคนต่างทำกันไป

  • Pride คือความภาคภูมิใจในงานที่ทำ ถ้าเรารู้สึกภูมิใจ รู้สึกมีส่วนสำคัญในการทำงานให้กับองค์กร และรู้สึกว่า เราเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ เราก็จะรู้สึกเกิดความภาคภูมิใจในการทำงาน และจะทำให้เราอยากที่จะทำงานกับองค์กรนั้น หรือมองในอีกแง่หนึ่งได้ว่า องค์กรที่พนักงานรู้สึกว่าน่าทำงานด้วยนั้น ก็คือองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง ผู้บริหารและพนักงาน หัวหน้างาน และลูกน้อง ซึ่งเมื่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก็จะส่งต่อความภาคภูมิใจในความสำเร็จของงานต่อไปสู่พนักงานในแต่ละระดับ และทำให้พนักงานรู้สึกได้ว่า เขาเองเป็นคนสำคัญต่อองค์กร และทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ ซึ่งนี่ก็คือ การให้ความสำคัญแก่พนักงานตามหลักของการสร้างแรงจูงใจนั่นเองครับ

  • Camaraderie คือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันเองภายในองค์กร การทำงานด้วยความสนุกสนาน ไม่มีการแทงข้างหลังกัน ความสัมพันธ์นี้ รวมไปถึงหัวหน้ากับลูกน้อง และผู้บริหารกับพนักงานด้วยนะครับ ซึ่งนี่ก็คือ บรรยากาศในการทำงานฉันท์มิตรนั่นเองครับ การที่พนักงานบางคนตอบว่าองค์กรที่เขาทำงานอยู่ด้วยนั้นเป็นที่ที่ไม่น่าทำงานด้วยเลย ก็เพราะว่า ในองค์กรมีแต่การแก่งแย่งชิงดีกัน มีการเมืองภายในมากมาย และไม่มีความเป็นมิตรกันเลย มีแต่การหวังประโยชน์ซึ่งกันและกัน และขาดความจริงใจต่อกัน ก็เลยทำให้เขามองว่านี่คือองค์กรที่ไม่น่าทำงานด้วยเลย

3 ปัจจัยนี้ ถ้าจะให้เกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันในองค์กรของเรา สิ่งแรกที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นก่อนเลยก็คือ Trust เพราะถ้าพนักงานรู้สึกไม่ Trust กันแล้ว เรื่องของความภาคภูมิใจก็ไม่เกิด เรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เช่นกัน

เรื่องของ Trust นั้นเป็นสิ่งที่สร้างไม่ยาก แต่เมื่อไรที่สร้างได้แล้ว แล้วเราเผลอทำลายมันไป ในการที่จะสร้างใหม่นั้น เป็นเรื่องที่ยากมากกว่าการสร้างครั้งแรกมากมายหลายเท่าทีเดียว

คำถามต่อมาก็คือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ขณะนี้พนักงานกำลังรู้สึก Trust กับบริษัทหรือเปล่า บรรยากาศในการทำงานมันฟ้องเราได้ชัดเจนมาก พนักงานที่ไม่รู้สึก Trust ต่อองค์กร แม้ว่าจะทำงานได้ตามเป้าที่กำหนดก็ตาม แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ไม่ค่อยสนใจอะไร ไม่พูดไม่จาอะไร ถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบ ไม่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนางาน ทำไปเรื่อยๆ เหมือนเดิม สักพักก็ลาออก และองค์กรต้องหาพนักงานใหม่อยู่ตลอดเวลา

ในทางตรงกันข้ามถ้าบริษัทนั้นๆ พนักงานรู้สึก Trust ต่อองค์กรที่เขาทำงานด้วยแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ผลงานที่ออกมาจะดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่อยู่กับที่ บรรยากาศในการทำงานจะเป็นไปด้วยความสนุกสนาน แม้จะมีปัญหากัน แต่ก็จะหาทางออกด้วยความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มากกว่าการโทษกันไปโทษกันมา

ดังนั้น ถ้าอยากให้องค์กรของเราเป็นที่ที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในความรู้สึกของพนักงาน อย่าลืมสร้าง 3 องค์ประกอบข้างต้นให้ได้ อย่าคิดแค่เพียงว่า ให้พนักงานทำงานที่บ้านได้ ทำงานเวลาไหนก็ได้ รวมทั้งมีสวัสดิการฟรุ้งฟริ้งมากมาย แล้วจะทำให้องค์กรของเราเป็นสถานที่ที่น่าทำงานมากที่สุด ถ้าขาด 3 สิ่งข้างต้น จะยืดหยุ่นแค่ไหนมันก็ไม่น่าทำงานด้วยเลย จริงมั้ยครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: